Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZABEL, JOHN ( 1770 - 1819 ), gweinidog Annibynnol .

ABEL, SIÔN, baledwr o'r 18fed g. yn trigo yn sir Drefaldwyn .

ABLETT, NOAH ( 1883 - 1935 ) Glöwr ac arweinydd Undeb Llafur .

ABRAHAM (bu f. 1080 ), esgob Dewi .

ABRAHAM (bu f. 1232 ), esgob Llanelwy .

ABRAHAM ( ABRAM ), RICHARD (‘ Dic y Dawns fl. 1673-1700 ), bardd .

ABRAHAM, WILLIAM (‘ Mabon ’ 1842 - 1922 ), aelod seneddol a llywydd cyntaf Ffederasiwn Glowyr De Cymru .

ADAM (bu f. 1181 ), esgob Llanelwy .

ADAMS, DAVID ( 1845 - 1922 ), diwinydd .

ADAMS, ROGER (bu f. 1741 ), argraffydd yng Nghaer .

ADAMS, WILLIAM ( 1813 - 1886 ), arbenigwr mewn mwnau .

ADAM ‘de USK’ ( 1352? - 1430 ),‘ Adam Usk ’ yn ysgrifeniadau ei oes, gwr o'r gyfraith .

ADDA FRAS ( 1240? - 1320? ), bardd a brudiwr o fri .

AELHAEARN ( 7fed g. ), nawdd-sant .

AFAN (yn gynnar yn y 6ed g. ), nawdd-sant .

AIDAN , sant . Bu fyw yn y 6ed g.

ALBAN DAVIES, DAVID ( 1873 - 1951 ), gŵr busnes a dyngarwr .

ALBAN DAVIES, JENKIN ( 1901 - 1968 ), gŵr busnes a dyngarwr .

ALBAN, Syr FREDERICK JOHN ( 1882 - 1965 ), cyfrifydd a gweinyddwr .

ALEN, RHISIART ap RHISIART , awdur ‘Carol ymddiddan ag un marw ynghylch Purdan,’ .

ALIS ferch Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan , ( c. 1520 - ), prydyddes .

ALLCHURCH, IVOR JOHN ( 1929 - 1997 ), pêl-droediwr .

ALLEN, EVAN OWEN ( 1805 - 1852 ), llenor .

ALLEN, JAMES ( 1802 - 1897 ), deon Tyddewi a hynafiaethydd .

ALLEN, JOHN ROMILLY ( 1847 - 1907 ), hynafiaethydd .

ALLEN, ROBERT ( 1847 - 1927 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr .

ALLGOOD teulu, o Bontypwl a Brynbuga .

ALMER (neu ALMOR ) , teulu Almer a Pant Iocyn , sir Ddinbych .

AMBROSE, WILLIAM (‘ Emrys ’ 1813 - 1873 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, bardd, a llenor .

AMBROSE, WILLIAM ROBERT ( 1832 - 1878 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, a hynafiaethydd .

AMBROSIUS AURELIANUS ( c. 475 ), tywysog neu bennaeth Prydeinig .

ANARAWD ap GRUFFYDD (bu f. 1143 ), tywysog .

ANARAWD ap RHODRI (bu f. 916 ), tywysog .

ANDREWS, JOSHUA ( 1708? - 1793 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr .

ANEIRIN , bardd o fri yn hanner olaf y 6ed g.

ANGHARAD (bu f. 1162 ).

ANIAN (bu f. 1306? ), esgob Bangor .

ANIAN I (bu f. 1266 ), esgob Llanelwy .

ANIAN II (bu f. 1293 ), esgob Llanelwy .

ANTHONY, DAVID BRYNMOR ( 1886 - 1966 ), athro a chofrestrydd .

ANTHONY, GRIFFITH ( 1846 - 1897 ), cerddor .

ANTHONY, HENRY MARK ( 1817 - 1886 ), arlunydd .

ANTHONY, WILLIAM TREVOR ( 1912 - 1984 ), canwr .

ANWYL (teulu), Parc , Llanfrothen , sir Feirionnydd .

ANWYL, EDWARD ( 1786 - 1857 ), gweinidog Wesleaidd .

ANWYL, Syr EDWARD ( 1866 - 1914 ), ysgolhaig Celtig .

ANWYL, JOHN BODVAN (‘ Bodfan ’ 1875 - 1949 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, geiriadurwr, ac awdur .

ANWYL, LEWIS ( 1705? - 1776 ), offeiriad ac awdur .

ANWYL, THOMAS ( fl. yn niwedd y 16eg g. neu ddechrau'r 17eg ), bardd .

AP GWYNN, ARTHUR ( 1902 - 1987 ), Llyfrgellydd, a thrydydd llyfrgellydd Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth .

APPERLEY, CHARLES JAMES ( 1779 - 1843 ), awdur llyfrau ac ysgrifau ar hela, rhedegfeydd ceffylau, etc. , dan y ffugenw ‘ Nimrod ’.

AP THOMAS, DAFYDD RHYS ( 1912 - 2011 ), ysgolhaig Hen Destament .

ARMSTRONG-JONES, ROBERT ( 1857 - 1943 ), meddyg ac arbenigwr ar anhwylderau'r ymennydd .

ARNOLD (TEULU), Llanthony a Llanfihangel Crucorney , sir Fynwy .

ARTHUR , ( ? yn gynnar yn y 6ed g. ) un o arwyr y Brytaniaid yn erbyn eu gelynion, yr hwn a ddaeth gydag amser yn brif ffigur cylch y chwedlau Arthuraidd .

ASAPH ( c. 600) , sefydlydd tybiedig esgobaeth Llanelwy .

ASHBY, ARTHUR WILFRED ( 1886 - 1953 ), economegydd amaethyddol .

ASHTON, CHARLES ( 1848 - 1899 ), llyfryddwr a hanesydd llenyddiaeth Cymru .

ASHTON, JOHN ( 1830 - 1896 ), cerddor, crydd wrth ei alwedigaeth.

ASSER (bu f. 909 ), esgob ac ysgolhaig .

ATKIN, JAMES RICHARD, Barwn Atkin , ( 1867 - 1944 ) barnwr .

ATKIN, LEON ( 1902 - 1976 ), gweinidog yr Efengyl Gymdeithasol ac ymgyrchydd dros y difreintiedig yn ne Cymru .

AUBREY, THOMAS ( 1808 - 1867 ), gweinidog Wesleaidd .

AUBREY, WILLIAM ( 1759 - 1827 ), peiriannydd, Tredegar arolygydd peiriannau ager yng ngweithiau haearn Tredegar .

AUGUSTUS, WILLIAM (‘ Wil Awst ’), proffwyd tywydd yn y cyfnod cyn-wyddonol a chyfieithydd .

AURELIUS CANINUS ( fl. 540 ), tywysog .

AWBERY, STANLEY STEPHEN ( 1888 - 1969 ), gwleidydd, hanesydd lleol ac awdur .

AWBREY (neu AUBREY ), WILLIAM ( c. 1529 - 1595 ), gwr o'r gyfraith sifil .