Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZDAFYDD ab EDMWND ( fl. 1450-1490 ), uchelwr a phencerdd .

DAFYDD ab IEUAN (IFAN) ab OWEN ( fl. 1560 yn ôl N.L.W. MS. 606), bardd .

DAFYDD ab IEUAN ab IORWERTH (bu f. 1503 ), esgob Llanelwy .

DAFYDD ab IEUAN LLWYD ( fl. 1500 ),

DAFYDD ab IFAN ab EINION ( fl. 1440-1468 ), gŵr sy'n enwog am iddo amddiffyn castell Harlech ar ran plaid Lancaster (1460-8) yn Rhyfel y Rhosynnau .

DAFYDD ab OWAIN (bu f. 1512 ), abad ac esgob

DAFYDD ab OWAIN GWYNEDD (bu farw 1203 ), .

DAFYDD ALAW ( fl. 1550 ), bardd

DAFYDD ap BLEDDYN (bu. f. 1346 ), esgob Llanelwy

DAFYDD ap DAFYDD LLWYD (g. 1549 ), bardd ac aelod o deulu bonheddig

DAFYDD ap GRUFFYDD o DREWYN awdur

DAFYDD ap GRUFFYDD (bu f. 1283 ), tywysog Gwynedd

DAFYDD ap GWILYM ( fl. 1340-1370 ), bardd .

DAFYDD ap HARRI WYN ( fl. 1568 ), bardd

DAFYDD ap HUW'R GOF ( fl. 1610-1657 ), bardd ,

DAFYDD ap HWLCYN ap MADOG (d.d.), bardd .

DAFYDD ap HYWEL ab IEUAN FYCHAN , bardd a flodeuai yn ôl pob tebyg rhwng 1480 a 1510 .

DAFYDD ap HYWEL GRYTHOR , crythor

DAFYDD ap LLYWELYN (bu f. 1246 ), tywysog ,

DAFYDD ap LLYWELYN ap MADOG ( fl. 16eg g. ), bardd .

DAFYDD ap MAREDUDD ab EDNYFED ( fl. c. 1460 ), bardd nad oes dim o hanes ei fywyd ar gael.

DAFYDD ap MAREDUDD ap TUDUR ( fl. 1460 ) o Dregynon yn sir Drefaldwyn , un o feirdd llai toreithiog hanner olaf y 15fed g.

DAFYDD ap MAREDUDD GLAIS ( fl. 1429-68 ), clerigwr, llofrudd, swyddog dinesig, a chyfieithydd Brut y Saeson i Gymraeg .

DAFYDD ap PHYLIP ap RHYS , Syr ( fl. tua 1500-1540 ), bardd mewn urddau eglwysig, y mae'n debyg .

DAFYDD ap RHYS o FENAI (neu o'r FENNI ) ( fl. c. 1550 ), bardd

DAFYDD ap SIENCYN ( fl. tua 1450 ), bardd, herwr Lancastriaidd .

DAFYDD BAENTIWR ( fl. tua 1500-30? ), bardd

DAFYDD BENFRAS ( fl. 1230-60 ), bardd .

DAFYDD BENWYN ( ail hanner yr 16eg g. ), un o feirdd Morgannwg .

DAFYDD COWPER (GOWPER) ( fl. c. 1500 ), bardd ,

DAFYDD DARON ( fl. 1400 ), deon Bangor

DAFYDD DDU ATHRO o HIRADDUG ( cyn 1400 ), gŵr y cysylltir ei enw â'r gramadeg neu'r ‘llyfr cerddwriaeth’ cyntaf sydd gennym ,

DAFYDD, EDWARD ( c. 1600 - 1678? ), bardd o Fargam ym Morgannwg .

DAFYDD EMLYN (neu DAFYDD WILLIAM PRYS ) ( fl. 1603-22 ), prydydd ac, yn ôl Moses Williams, offeiriad .

DAFYDD EPYNT ( fl. c. 1460 ), bardd

DAFYDD FYNGLWYD (neu DAFYDD ap SIANCYN FYNGLWYD ) ( fl. c. 1500-50 ), bardd ,

DAFYDD GAM (bu f. 1415 ), milwr Cymreig ,

DAFYDD GLYN DYFRDWY ( fl. c. 1575 ), bardd

DAFYDD GOCH BRYDYDD o FUALLT , bardd o ardal Llanfair-ym-Muallt y mae'n debyg, ac yn byw tua diwedd yr 16eg g.

DAFYDD GORLECH ( 1410? - 1490? ), un o feirdd y Cywyddau Brud

DAFYDD, JOHN a MORGAN ( fl. 1747 ), emynwyr

DAFYDD LLWYD o'r HENBLAS (neu DAFYDD LLWYD ap SION ) (bu f. 1619 ), bardd ac ysgolhaig ,

DAFYDD LLWYD ap Dafydd ab Einion ap Hywel o'r Drenewydd (bu f. cyn 1469 ), gŵr o fri yng Nghydewain yng nghanol y 15fed g., a noddwr hael i'r beirdd .

DAFYDD LLWYD ap HUW , bardd yn canu ar ddechrau'r 17eg g.

DAFYDD LLWYD ap LLYWELYN ap GRUFFUDD , o Fathafarn ( c. 1420 - c. 1500 ). Ef oedd awdur tua 50 o'r 200 o gywyddau brud ei gyfnod sydd ar gael, a dyna ei enwogrwydd pennaf .

DAFYDD LLWYD MATHAU, MATHE, neu MATHEW ( fl. 1601-29 ), prydydd a chlerwr .

DAFYDD LLWYD SYBYLLTIR ( fl. c. 1610 ), bardd ,

DAFYDD LLYFNI ( fl. diwedd yr 16eg g. ), bardd o sir Gaernarfon .

DAFYDD, (neu DAVIES ), MAURICE ( fl. 1789 ), emynydd .

DAFYDD MEIFOD ( fl. c. 1600 ), bardd

DAFYDD, MEURIG ( 1514 - 1595 ), bardd proffesyddol, Pabydd selog, ac un o'r ffigurau pwysicaf yn hanes llên Morgannwg yn hanner olaf yr 16eg. g. .

DAFYDD NANCONWY ( fl. yn yr 17eg g. ), cywyddwr .

DAFYDD NANMOR bardd o fri yn y 15fed g.

DAFYDD OFFEIRIAD ( Syr ) , brudiwr o'r 15fed g.

DAFYDD, OWEN ( 1751 - 1814? ), bardd cefn gwlad a baledwr .

DAFYDD PENNANT ( c. diwedd yr 16eg g. ), bardd .

DAFYDD, PHILIP ( 1732 - 1814 yn ôl Meth. Cym. , ii, 458 ac ymlaen), cynghorwr Methodistaidd

DAFYDD, RICHARD WILLIAM ( fl. 1740-52 ), cynghorwr Methodistaidd

DAFYDD, ROBERT ( 1747 - 1834 ), ‘ Robert Dafydd, Brynengan ,’ pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a gwehydd

DAFYDD, (neu DAVID ), THOMAS ( fl. 1765-92 ), marwnadwr ac emynydd .

DAFYDD TREFOR , Syr , neu David ap Hoell ab Ieuan ab Iorwerth (bu f. 1528? ), offeiriad a bardd

DAFYDD WILIAM PYRS (PRYS) ( fl. c. 1660 ), bardd

DAFYDD, WILLIAM ( fl. c. 1597 ), bardd .

DAFYDD y COED ( fl. 1380 ), un o'r Gogynfeirdd diweddar .

DAGGAR, GEORGE ( 1879 - 1950 ), undebwr llafur ac aelod seneddol

DAI LLWYD o GWM BYCHAN , sir Feirionnydd ( fl. c. 1485 ), telynor a milwr ac awdur ,

DAI MAESMOR , telynor a flodeuai yn yr 16eg g.

DALTON, EDWARD HUGH JOHN NEALE, BARWN DALTON (a adweinid fel Hugh Dalton 1887 - 1962 ), economegydd a gwleidydd

DANIEL ap LLOSGWRN MEW , bardd .

DANIEL, DAVID ROBERT ( 1859 - 1931 ), llenor

DANIEL, EVAN ( 1837 - 1904 ), clerigwr ac addysgwr

DANIEL, JOHN ( 1755? - 1823 ), argraffydd yng Nghaerfyrddin

DANIEL, JOHN EDWARD ( 1902 - 1962 ), athro coleg ac arolygydd ysgolion .

DANIEL, WILLIAM RAYMOND ( RAY ) ( 1928 - 1997 ), pêl-droediwr proffesiynol .

DARLINGTON, THOMAS ( 1864 - 1908 ), ysgolhaig ac arolygydd ysgolion ,

DAVID (bu f. 1139? ), esgob Bangor .

DAVID, JOB ( 1746 - 1812 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr Cyffredinol

DAVID, JOHN ( 1701? - 1756 ), gweinidog Annibynnol ,

DAVID, PHILIP ( 1709 - 1787 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr ym Mhenmain , sir Fynwy

DAVID, REES (yn fyw yn 1746 ), Bedyddiwr Arminaidd cynnar ,

DAVIDS, THOMAS WILLIAM ( 1816 - 1884 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr a hanesydd eglwysig

DAVID, Syr TANNATT WILLIAM EDGEWORTH ( 1858 - 1934 ), daearegwr

DAVIES (TEULU), Bersham .

DAVIES, (FLORENCE) ROSE ( 1882 - 1958 ), actifydd y Blaid Lafur a henadur lleol .

DAVIES, Syr ALFRED THOMAS, C.B. ( 1861 - 1949 ), ysgrifennydd parhaol cyntaf (1907-25) adran Gymreig y Bwrdd Addysg

DAVIES, ALUN ( 1916 - 1980 ), hanesydd .

DAVIES, ALUN HERBERT (CREUNANT) ( 1927 - 2005 ), Cyfarwyddwr cyntaf Cyngor Llyfrau Cymru (y Cyngor Llyfrau Cymraeg yn wreiddiol) .

DAVIES, ALUN WYNNE GRIFFITHS ( 1924 - 1988 ), cerddor a beirniad .

DAVIES, ANNIE ( 1910 - 1970 ), yn fwy adnabyddus fel NAN , cynhyrchydd radio, a theledu'n ddiweddarach

DAVIES, BEN ( 1840 - 1930 ), gweinidog Annibynnol, pregethwr poblogaidd, ac awdur

DAVIES, BEN ( 1864 - 1937 ), gweinidog Annibynnol

DAVIES, BEN ( 1878 - 1958 ), gweinidog (A) .

DAVIES, BENJAMIN ( 1739? - 1817 ), athro a gweinidog Annibynnol .

DAVIES, BENJAMIN ( 1814 - 1875 ), Hebreydd .

DAVIES, BENJAMIN ( 1826 - 1905 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, llenor, ac argraffydd

DAVIES, BENJAMIN ( 1858 - 1943 ), datganwr

DAVIES, BRYAN MARTIN ( 1933 - 2015 ), athro a bardd .

DAVIES, CADWALADR ( 1704 -?), bardd, baledwr, a chasglwr cerddi

DAVIES, CATHERINE GLYN (‘ CARYL ’) ( 1926 - 2007 ), hanesydd athroniaeth ac ieithyddiaeth, a chyfieithydd .

DAVIES, CHARLES ( 1849 - 1927 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

DAVIES, CHARLES NICE ( 1794 - 1842 ), gweinidog ac athro Annibynnol

DAVIES, CLARA NOVELLO (‘ Pencerddes Morgannwg ’ 1861 - 1943 ), arweinydd corau

DAVIES, CLEMENT EDWARD ( 1884 - 1962 ), gwleidydd

DAVIES-COOKE (TEULU), Gwysaney ( sir Fflint ), olynwyr Teulu DAVIES , Llannerch ( sir Ddinbych ) a Gwysaney .

DAVIES, DANIEL ( 1756 - 1837 ), Felinfoel

DAVIES, DANIEL (‘ Y Dyn Dall ’ 1797 - 1876 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr .

DAVIES, DANIEL ( 1840 - 1916 ), ‘cashier’ Cwmni Glofeydd yr Ocean (Ton, Ystrad), a llenor

DAVIES, DANIEL JOHN ( 1885 - 1970 ), gweinidog (A) a bardd

DAVIES, Syr DANIEL THOMAS ( 1899 - 1966 ), ffisigwr

DAVIES, DAN ISAAC ( 1839 - 1887 ), un o arloeswyr dysgu Cymraeg yn yr ysgolion

DAVIES, DAVID (bu f. 1807 ), golygydd Y Geirgrawn, gweinidog Annibynnol ,

DAVIES, DAVID ( 1764? - 1828 ), gweinidog ac athro Annibynnol

DAVIES, DAVID ( 1800? - 1856 ), gweinidog ac athro gyda'r Bedyddwyr

DAVIES, DAVID (‘ Dai'r Cantwr ’ 1812? - 1874 ), un o derfysgwyr ‘Beca’

DAVIES, DAVID ( 1741 - 1819 ), awdur

DAVIES, DAVID ( 1753 - 1820 ), offeiriad Methodistaidd .

DAVIES, DAVID ( 1763 - 1816 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

DAVIES, DAVID ( 1791 - 1864 ), gweinidog ac athro Annibynnol

DAVIES, Syr DAVID ( 1792 - 1865 ), meddyg .

DAVIES, DAVID ( 1810 - 1875 ), cerddor

DAVIES, DAVID (‘ Dafi Dafis, Rhydcymerau ’ 1814 - 1891 ), pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

DAVIES, DAVID ( 1817 - 1855 ), telynor

DAVIES, DAVID (‘ Dewi Emlyn ’ 1817 - 1888 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr yn U.D.A., bardd, ac awdur .

DAVIES, DAVID ( 1818 - 1890 ), Llandinam

DAVIES, DAVID ( 1849 - 1926 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, ac awdur

DAVIES, DAVID ( 1880 - 1944 ), Y BARWN DAVIES cyntaf (crewyd 1932 )

DAVIES, DAVID ‘ DAI ( 1896 - 1976 ), cricedwr a dyfarnwr criced .

DAVIES, DAVID CAXTON ( 1873 - 1955 ), argraffydd a chyfarwyddwr cwmnïau

DAVIES, DAVID CHARLES ( 1826 - 1891 ) gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, diwinydd, esboniwr, ac am gyfnod yn brifathro Coleg Trefeca (1888-91) .

DAVIES, DAVID CHRISTOPHER ( 1827 - 1885 ), daearegwr a pheiriannydd mwnawl

DAVIES, DAVID CHRISTOPHER (‘ Christy ’ 1878 - 1958 ) cenhadwr, cynrychiolydd Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr yng Nghymru .

DAVIES, DAVID EMRYS ( 1904 - 1975 ), cricedwr a dyfarnwr criced .

DAVIES, DAVID JAMES ( 1893 - 1956 ), economegydd

DAVIES, DAVID JAMES LLEWELFRYN ( 1903 - 1981 ), cyfreithiwr academaidd .

DAVIES, DAVID JOHN ( 1870 - ? ), arlunydd

DAVIES, DAVID JOSHUA ( 1877 - 1945 ), dramodydd

DAVIES, DAVID LLOYD (‘ Dewi Glan Peryddon ’ bu f. 1881 ), bardd, datganwr, etc.

DAVIES, DAVID REES (‘ Cledlyn ’ 1875 - 1964 ), ysgolfeistr, bardd, ysgrifwr a hanesydd lleol

DAVIES, DAVID RICHARD ( 1889 - 1958 ), diwinydd, newyddiadurwr a chlerigwr .

DAVIES, Syr DAVID SAUNDERS ( 1852 - 1934 ), aelod seneddol

DAVIES, DAVID STEPHEN ( 1841 - 1898 ), pregethwr, dirwestwr, llenor, a gwladfawr

DAVIES, DAVID TEGFAN ( 1883 - 1968 ), gweinidog (A)

DAVIES, DAVID THOMAS ( 1876 - 1962 ), dramodydd

DAVIES, DAVID THOMAS FFRANGCON ( 1855 - 1918 ), datganwr

DAVIES, DEWI ALED EIRUG ( 1922 - 1997 ), gweinidog ac athro diwinyddol gyda'r Annibynwyr

DAVIES, DONALD WATTS ( 1924 - 2000 ), arloeswr cyfrifiadureg ddigidol, ac arloeswr y dull o drosglwyddo data bob yn damaid (packet switching) .

DAVIES, EDWARD ( 1756 - 1831 ), clerigwr ac awdur llyfrau .

DAVIES, EDWARD ( 1796 - 1857 ), gweinidog ac athro Annibynnol

DAVIES, EDWARD (‘ Iolo Trefaldwyn ’ 1819 - 1887 ), eisteddfodwr a bardd .

DAVIES, EDWARD ( 1827 - 1905 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr yn U.D.A., ac awdur

DAVIES, EDWARD OWEN ( 1864 - 1936 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac awdur

DAVIES, EDWARD TEGLA ( 1880 - 1967 ), gweinidog (EF) a llenor

DAVIES, EDWIN ( 1859 - 1919 ), golygydd a chyhoeddwr

DAVIES, ELIZABETH ( BETSI CADWALADR , 1789 - 1860 ), gweinyddes yn y Crimea .

DAVIES, ELLIS ( 1872 - 1962 ), offeiriad a hynafiaethydd

DAVIES, ELLIS THOMAS ( 1822 - 1895 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

DAVIES, ELLIS WILLIAM ( 1871 - 1939 ), cyfreithiwr a gwleidydd

DAVIES, EMLYN ( 1907 - 1974 ), gweinidog (Bed.) ac athro diwinyddiaeth .

DAVIES, EVAN (‘ Philomath fl. 1720-50 ), almanaciwr ,

DAVIES, EVAN ( 1694? - 1770 ), gweinidog ac athro Annibynnol

DAVIES, EVAN ( 1750 - 1806 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

DAVIES, EVAN (‘ Eta Delta ’ 1794 - 1855 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

DAVIES, EVAN (‘ Myfyr Morganwg ’ 1801 - 1888 ), bardd ac archdderwydd .

DAVIES, EVAN ( 1805 - 1864 ), cenhadwr o dan Gymdeithas Genhadol Llundain, gweinidog gyda'r Annibynwyr, ac awdur amryw lyfrau

DAVIES, EVAN ( 1826 - 1872 ), addysgwr

DAVIES, EVAN ( 1842 - 1919 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a llenor

DAVIES, EVAN CYNFFIG ( 1843 - 1908 ), athro, awdur, a cherddor .

DAVIES, EVAN THOMAS (‘ Dyfrig ’ 1847 - 1927 ), clerigwr ac eisteddfodwr .

DAVIES, EVAN THOMAS ( 1878 - 1969 ), cerddor

DAVIES, FRANCIS ( 1605 - 1675 ), esgob Llandaf .

DAVIES, GEORGE MAITLAND LLOYD ( 1880 - 1949 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac apostol heddwch

DAVIES, GETHIN ( 1846 - 1896 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr a phrifathro coleg .

DAVIES, GLYNNE GERALLT ( 1916 - 1968 ), gweinidog (A) a bardd

DAVIES, GRIFFITH ( 1788 - 1855 ), mathemategwr .

DAVIES, GRIFFITH (‘ Gwyndaf ’ 1868 - 1962 ) bardd, athro beirdd, a hynafiaethydd

DAVIES, GWENDOLINE ELIZABETH ( 1882 - 1951 ), casglydd celfyddydwaith a chymwynasydd .

DAVIES, GWILYM ( 1879 - 1955 ), gweinidog (B), hyrwyddwr dealltwriaeth ryngwladol; sylfaenydd Neges Heddwch Plant Cymru

DAVIES, GWILYM ELFED, Barwn Davies o Benrhys ( 1913 - 1992 ), gwleidydd Llafur .

DAVIES, GWYNNE HENTON ( 1906 - 1998 ), ysgolhaig Hebraeg .

DAVIES, HAYDN GEORGE ( 1912 - 1993 ), cricedwr .

DAVIES, HENRY ( 1696? - 1766 ), gweinidog Annibynnol .

DAVIES, HENRY (‘ yr hynaf ’) ( 1753 - 1825 ), Llangloffan .

DAVIES, HENRY REES ( 1861 - 1940 ), hynafiaethydd

DAVIES, Syr HENRY WALFORD ( 1869 - 1941 ), cerddor

DAVIES, HOWEL ( c. 1716 - 1770 ), offeiriad Methodistaidd .

DAVIES, HUGH ( 1739 - 1821 ), offeiriad, ac awdur Welsh Botanology

DAVIES, HUGH (‘ Pencerdd Maelor ’ 1844 - 1907 ), cerddor a gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

DAVIES, HUGH EMYR ( 1878 - 1950 ), gweinidog (MC) a bardd

DAVIES, HUGH MORRISTON ( 1879 - 1965 ), arloeswr amlycaf llawfeddygaeth y thoracs ym Mhrydain

DAVIES, HUGH THOMAS ( 1881 - 1969 ), cerddor, llenor, ac un o arloeswyr Cymdeithas Cerdd Dant Cymru

DAVIES, HUGH TUDWAL ( 1847 - 1915 ), amaethwr a bardd

DAVIES, HUMFFREY (‘ Wmffre Dafydd ab Ifan fl. 1600?-64? ), Llanbrynmair , bardd

DAVIES, HUMPHREY (neu WMFFRE DAFIS (bu f. 1635 ), ficer Darywain, a chopïydd llawysgrifau Cymraeg .

DAVIES, HYWEL ( 1919 - 1965 ), darlledwr .

DAVIES, IDRIS ( 1905 - 1953 ), glöwr, ysgolfeistr a bardd Eingl-Gymreig

DAVIES, IFOR ( 1910 - 1982 ), gwleidydd Llafur .

DAVIES, JACOB ( 1816 - 1849 ), cenhadwr gyda'r Bedyddwyr yn Ceylon

DAVIES, JAMES (bu f. 1760 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr ,

DAVIES, JAMES ( 1767? - 1860 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr .

DAVIES, JAMES (‘ Iaco ab Dewi ’ 1648 - 24 Medi 1722 ).

DAVIES, JAMES ( 1765 - 1849 ), ‘ ysgolfeistr Devauden ’

DAVIES, JAMES (‘ Iago ap Dewi ’ 1800 - 1869 ), argraffydd a bardd

DAVIES, JAMES EIRIAN ( 1918 - 1998 ), bardd a gweinidog .

DAVIES, JAMES KITCHENER ( 1902 - 1952 ), bardd, dramodydd a chenedlaetholwr .

DAVIES, JENKIN ( 1798 - 1842 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

DAVIES, JENNIE EIRIAN ( 1925 - 1982 ), newyddiadurwraig .

DAVIES, JOHN ( Dr. John Davies o Fallwyd ) , c. 1567 - 1644 , un o ysgolheigion mwyaf Cymru

DAVIES, JOHN ( 1627? - 1693 ), ‘of Kidwelly ’, cyfieithydd llyfrau

DAVIES, JOHN (‘ Siôn Dafydd ,’ ‘ Siôn Dafydd Lâs ’ bu f. 1694 ), ‘ bardd teulu ’ Nannau , gerllaw Dolgellau

DAVIES, JOHN (bu f. 1792 ), un o'r clerigwyr efengylaidd .

DAVIES, JOHN (‘ Brychan ’ 1784? - 1864 ), bardd, golygydd, a hyrwyddwr mudiad y cymdeithasau cyfeillgar

DAVIES, JOHN ( 1799? - 1879 ), ‘ John Davies, Nercwys ,’ gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ,

DAVIES, JOHN ( 1652 - post 1716 , Rhiwlas , Llansilin , sir Ddinbych , achyddwr .

DAVIES, JOHN (‘ Sion Dafydd Berson ’ 1675 - 1769 ),

DAVIES, JOHN ( 1737 - 1821 ), gweinidog yr Annibynwyr

DAVIES, JOHN ( 1750 - 1821 ), offeiriad Methodistaidd

DAVIES, JOHN (‘ John Davies, Nantglyn’; 1760 - 1843 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd.

DAVIES, JOHN ( 1772 - 1855 ), cenhadwr ac athro ysgol .

DAVIES, JOHN ( 1781 - 1848 ) , Fronheulog , Llandderfel , sir Feirionnydd un o arweinwyr lleyg amlycaf y Methodistiaid Calfinaidd yn ei ddydd

DAVIES, JOHN (‘ Peirianydd Gwynedd ’ 1783 - 1855 ) , peiriannydd, saer, gof, gwneuthurwr clociau, bardd a cherddor

DAVIES, JOHN ( 1784 - 1845 ), gweinidog Wesleaidd

DAVIES, JOHN ( 1787 - 1855 ), saer maen a cherddor

DAVIES, JOHN ( 1795 - 1858 ), gweinidog Undodaidd ac ysgolfeistr

DAVIES, JOHN ( 1795 - 1861 ), offeiriad ac athronydd

DAVIES, JOHN ( 1803 - 1854 ), gweinidog Annibynnol

DAVIES, JOHN ( 1804 - 1884 ), gweinidog Annibynnol, ieithydd ac esboniwr .

DAVIES, JOHN ( 1823 - 1874 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

DAVIES, JOHN (‘ John Davies, Taihirion ’ 1825 - 1904 ), gweinidog Annibynnol

DAVIES, JOHN (‘ Gwyneddon ’ 1832 - 1904 ), argraffydd a newyddiadurwr

DAVIES, JOHN (‘ Ossian Gwent ’ 1839 - 92 ), bardd

DAVIES, JOHN (‘ Taliesin Hiraethog ’ 1841 - 94 ), amaethwr a bardd .

DAVIES, JOHN ( 1843 - 1917 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a hynafiaethydd .

DAVIES, JOHN ( 1860 - 1939 ), llyfryddwr ac achyddwr Cymreig .

DAVIES, JOHN ( 1868 - 1940 ), awdur

DAVIES, JOHN ( 1882 - 1937 ), ysgrifennydd rhanbarth de Cymru o Gymdeithas Addysg y Gweithwyr

DAVIES, JOHN BREESE ( 1893 - 1940 ), llenor, cerddor ac arbenigwr ym maes cerdd dant .

DAVIES, JOHN CADVAN (‘ Cadvan ’ 1846 - 1923 ), gweinidog Wesleaidd .

DAVIES, JOHN DANIEL ( 1874 - 1948 ), golygydd ac awdur

DAVIES, JOHN DAVID ( 1831 - 1911 ), hynafiaethydd .

DAVIES, JOHN ELIAS (‘ Telynor y Gogledd ’ 1847 - 1883 )

DAVIES, JOHN EVAN (‘ Rhuddwawr ’ 1850 - 1929 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a llenor .

DAVIES, JOHN GLYN ( 1870 - 1953 ), ysgolhaig, ysgrifennwr caneuon a bardd .

DAVIES, JOHN GRIFFITH ( 1836 - 1861 ), bardd a chyfieithydd .

DAVIES, JOHN GWYNORO ( 1855 - 1935 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

DAVIES, JOHN HAYDN ( 1905 - 1991 ), athro a chôr-feistr .

DAVIES, JOHN HUMPHREYS ( 1871 - 1926 ), llyfryddwr, llenor, ac addysgwr

DAVIES, JOHN IDRIS (‘ Ioan Idris ’ 1821 - 1889 ), bardd

DAVIES, JOHN LLEWELYN ( 1826 - 1916 .

DAVIES, JOHN LLOYD ( 1801 - 1860 ), Blaendyffryn ac Alltyrodyn , Llandysul , aelod seneddol .

DAVIES, JOHN OSSIAN ( 1851 - 1916 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr ac awdur

DAVIES, JOHN PARK ( 1879 - 1937 ), prifathro Coleg Caerfyrddin

DAVIES, JOHN PHILIP ( 1786 - 1832 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, esboniwr, diwinydd

DAVIES, JONATHAN CEREDIG ( 1859 - 1932 ), teithiwr ac achydd .

DAVIES, JOSEPH (?- 1831? ) .

DAVIES, JOSEPH E. ( 1812 - 1881 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd yn U.D.A. ac awdur

DAVIES, JOSEPH EDWARD ( 1876 - 1958 ), cyfreithiwr rhyngwladol

DAVIES, Syr LEONARD TWISTON ( 1894 - 1953 ), noddwr celfyddyd ac astudiaethau bywyd gwerin

DAVIES, LEWIS ( 1777 - 1828 ), cadfridog

DAVIES, LEWIS 1863 - 1951 ), nofelydd, hanesydd lleol

DAVIES, MARGARET ( c. 1700 - 1785? ), gwraig y ceir amryw lawysgrifau o'i gwaith yn ein llyfrgelloedd cyhoeddus .

DAVIES, MARGARET SIDNEY ( 1884 - 1963 ), casglydd celfyddydwaith a chymwynasydd ,

DAVIES, MARY (‘ Mair Eifion ’ 1846 - 1882 ), bardd

DAVIES, MARY ( 1855 - 1930 ), cantores

DAVIES ( DAVYS ), MATTHEW ( fl. 1620 ), gwleidyddwr

DAVIES, MATTHEW WILLIAM ( 1882 - 1947 ), cerddor

DAVIES, MORGAN (‘ Meirig Glan Mawddach ’ bu f. 1857 ), clochydd Llanelltyd, sir Feirionnydd, a bardd .

DAVIES, MORRIS (’ Meurig Ebrill ’ 1780 - 1861 ), bardd

DAVIES, MORRIS ( 1796 - 1876 ), llenor, awdurdod ar emynyddiaeth, a cherddor

DAVIES, MORRIS ( 1891 - 1961 ), chwarelwr, hanesydd lleol a chwilotwr

DAVIES, MOSES ( 1799 - 1866 ), cerddor .

DAVIES, MYLES (neu MILES ) ( 1662 - 1715? ), dadleuydd crefyddol a llyfryddwr .

DAVIES, OLIVER ( fl. tua 1820 ), telynor

DAVIES, OWEN ( 1719 - 1792 ), gweinidog Annibynnol yn Nhrelech , etc.

DAVIES, OWEN ( 1752 - 1830 ), gweinidog Wesleaidd

DAVIES, OWEN ( 1840 - 1929 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr .

DAVIES, OWEN HUMPHREY (‘ Eos Llechid ’ 1828 - 1898 ), chwarelwr, cerddor, ac offeiriad .

DAVIES, OWEN PICTON ( 1882 - 1970 ), newyddiadurwr

DAVIES, RACHEL (‘ Rahel o Fôn ’ 1846 - 1915 ), pregethwr a darlithydd

DAVIES, RANDOLF ( RONDL ) (bu f. 1695 ), offeiriad a dadleuydd ar faterion crefyddol .

DAVIES, REES ( 1694? - 1767 ), gweinidog Annibynnol .

DAVIES, REUBEN (‘ Reuben Brydydd y Coed ’ 1808 - 1833 ), bardd ac ysgolfeistr

DAVIES, RHISIART MORGAN ( 1903 - 1958 ), gwyddonydd ac athro ffiseg

DAVIES, RHYS (‘ Y Glun Bren ’ 1772 - 1847 ), pregethwr hynod

DAVIES, RHYS JOHN ( 1877 - 1954 ), gwleidydd a swyddog undeb llafur

DAVIES, RICHARD ( 1501? - 1581 ), esgob a chyfieithydd yr Ysgrythur ,

DAVIES, RICHARD ( 1635 - 1708 ), Cloddiau Cochion , sir Drefaldwyn , Crynwr

DAVIES, RICHARD ( 1814 - 1854 ), ysgrifennydd y ‘Church Missionary Society’

DAVIES, RICHARD ( 1818 - 1896 ), aelod seneddol

DAVIES, RICHARD (‘ Tafolog ’ 1830 - 1904 ), bardd a beirniad .

DAVIES, RICHARD (‘ Mynyddog ’ 1833 - 1877 ), bardd, datgeiniad, ac arweinydd eisteddfodau .

DAVIES, RICHARD (‘ Isgarn ’ 1887 - 1947 ), bugail a bardd

DAVIES, RICHARD OWEN ( 1894 - 1962 ), gwyddonydd, ac athro cemeg amaethyddol

DAVIES, ROBERT (‘ Bardd Nantglyn ’ 1769 - 1835 ), bardd a gramadegwr .

DAVIES, ROBERT ( 1790 - 1841 ), blaenor Methodist .

DAVIES, ROBERT (‘ Cyndeyrn ’ 1814 - 1867 ), cerddor

DAVIES, ROBERT ( 1816 - 1905 ), elusennwr

DAVIES, ROBERT (‘ Asaph Llechid ,’ 1834 - 1858 ), cerddor

DAVIES, Syr ROBERT HENRY ( 1824 - 1902 ), swyddog yn y gwasanaeth gwladol yn yr India ,

DAVIES, ROBERT HUMPHREY (‘ Gomerian ’ 1856 - 1947 ), gohebydd papurau Cymraeg a Saesneg yn U.D.A.

DAVIES, ( Syr ) ROGER ( fl. c. 1500 ), bardd ac offeiriad .

DAVIES, ROLAND ( fl. c. 1730 ), bardd

DAVIES, SAMUEL ( 1788 - 1854 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Wesleaidd .

DAVIES, SAMUEL (‘ yr Ail ’ 1818 - 1891 ), gweinidog Wesleaidd

DAVIES, SOROBABEL ( 1806 - 1877 ), ysgolfeistr a phregethwr gyda'r Bedyddwyr

DAVIES, STEPHEN (bu f. 1794 ), atgyfodwr achos y Bedyddwyr yn nhref Caerfyrddin ar ôl diflaniad y gynulleidfa gyntaf yn y 17eg g.

DAVIES, STEPHEN ( 1790 - 1858 ), bardd ,

DAVIES, STEPHEN OWEN ( 1886? - 1972 ), arweinwyr y glowyr a gwleidydd Llafur .

DAVIES, THOMAS (‘ Trithyd ’ 1810? - 1873? )

DAVIES, THOMAS ( fl. 1700 ), bardd .

DAVIES ( DAVIS , DAVYES ), THOMAS ( 1512? - 1573 ), esgob Llanelwy

DAVIES, THOMAS ( 1812 - 1895 ), gweinidog Bedyddwyr a phrifathro coleg yr enwad yn Hwlffordd

DAVIES, THOMAS ( 1820 - 1873 ), Llandeilo , gweinidog Annibynnol

DAVIES, THOMAS ( 1823 - 1898 ), Llanelli

DAVIES, THOMAS ( TEGWYN , 1831 - 1924 ), teiliwr, casglwr llyfrau a llenor .

DAVIES, THOMAS ( 1837 - 1892 ), arbenigwr mewn mwnofyddiaeth

DAVIES, THOMAS ( 1851 - 1892 ), cerddor

DAVIES (neu DAVID ), THOMAS ESSILE (‘ Dewi Wyn o Essyllt ’ 1820 - 1891 ) .

DAVIES, THOMAS HUWS ( 1882 - 1940 ), ysgrifennydd comisiynwyr eiddo'r Eglwys yng Nghymru, llenor, a chasglydd llyfrau

DAVIES, THOMAS RHYS ( 1790 - 1859 ), gweinidog y Bedyddwyr

DAVIES, THOMAS WITTON ( 1851 - 1923 ), Hebreigydd ac ysgolhaig Semitaidd

DAVIES, TIMOTHY ( 1802 - 1862 ), offeiriad a phregethwr

DAVIES, TIMOTHY EYNON ( 1854 - 1935 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

DAVIES, TOM EIRUG (‘ Eirug ’ 1892 - 1951 ), gweinidog (A), llenor a bardd

DAVIES, TREVOR OWEN ( 1895 - 1966 ), gweinidog (MC) a phrifathro Coleg Trefeca

DAVIES, TUDOR ( 1892 - 1958 ), datganwr .

DAVIES, WALTER (’ Gwallter Mechain ’ 1761 - 1849 ), offeiriad, bardd, hynafiaethydd, a beirniad .

DAVIES, WILFRED MITFORD ( 1895 - 1966 ), arlunydd

DAVIES, WILLIAM (bu f. 1593 ), cenhadwr dros grefydd Eglwys Rufain a merthyr .

DAVIES, WILLIAM ( 1729? - 1787 ), offeiriad Methodistaidd

DAVIES, WILLIAM ( 1756 - 1823 ), casglwr defnyddiau at ysgrifennu hanes sir Forgannwg

DAVIES, WILLIAM ( 1785 - 1851 ), gweinidog Wesleaidd a chenhadwr

DAVIES, WILLIAM ( 1805 - 1859 ), gweinidog ac athro Annibynnol

DAVIES, WILLIAM ( 1814 - 1891 ), palaeontolegwr

DAVIES, WILLIAM ( 1820 - 1875 ), gweinidog Wesleaidd

DAVIES, WILLIAM (‘ Mynorydd ’ 1826 - 1901 ), cerflunydd a cherddor

DAVIES, WILLIAM (‘ Gwilym Teilo ’ 1831 - 1892 ) llenor, bardd a hanesydd

DAVIES, WILLIAM ( 1859 - 1907 ), cerddor

DAVIES, Syr WILLIAM ( 1863 - 1935 ) newyddiadurwr

DAVIES, WILLIAM ( 1874 - 1949 ), hanesydd lleol

DAVIES, WILLIAM ( 1899 - 1968 ), botanegydd ac arbenigwr mewn gwyddor tir glas

DAVIES, WILLIAM ANTHONY ( 1886 - 1962 ), newyddiadurwr

DAVIES, WILLIAM CADWALADR ( 1849 - 1905 ), un o arloeswyr y mudiad addysg yng Nghymru .

DAVIES, WILLIAM DANIEL ( 1838 - 1900 ), llyfrwerthwr

DAVIES, WILLIAM DAVID (‘ W.D. ’) ( 1911 - 2001 ), ysgolhaig Beiblaidd .

DAVIES, WILLIAM DAVID [P.] ( 1897 - 1969 ), gweinidog (MC), athro ac awdur

DAVIES, WILLIAM EDWARDS (‘ W. E. Davies ’ 1851 - 1927 ), Cymmrodor ac eisteddfodwr

DAVIES, WILLIAM HENRY ( 1871 - 1940 ), bardd ac awdur

DAVIES, WILLIAM HUBERT ( 1893 - 1965 ), cerddor

DAVIES, WILLIAM JENKIN ( 1858 - 1919 ), gweinidog Undodaidd, llenor, a cherddor

DAVIES, WILLIAM LEWIS ( 1896 - 1941 ), gwyddonydd ac arbenigwr ar astudio llaeth

DAVIES, Syr WILLIAM LLEWELYN ( 1887 - 1952 ), ysgolfeistr a llyfrgellydd

DAVIES, WILLIAM THOMAS (PENNAR) ( 1911 - 1996 ), nofelydd, bardd, diwinydd ac ysgolhaig .

DAVIES, ZACCHEUS ( fl . 1737-70 ), awdur halsingod neu garolau crefyddol

DAVIS (TEULU), Hirwaun , Aberdâr , a Ferndale , perchnogion glofeydd .

DAVIS, DAVID (’ Dafis Castellhywel ’ 1745 - 1827 ), gweinidog Ariaidd, bardd, ac ysgolfeistr .

DAVIS, DAVID DANIEL ( 1777 - 1841 ), meddyg

DAVIS ( DAVIES ) , RICHARD ( 1658 - 1714 ) gweinidog Annibynnol .

DAVIS, WILLIAM (‘ Golden Farmer ’ 1627 - 1690 ), lleidr-pen-ffordd

DAWKINS, MORGAN GAMAGE ( 1864 - 1939 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, bardd, ac emynydd

DAWKINS, Syr WILLIAM BOYD ( 1837 - 1929 ), daearegwr a hynafiaethydd

DEAKIN, ARTHUR ( 1890 - 1955 ), arweinydd undeb llafur

DEE, JOHN ( 1527 - 1608 ), mesuronydd a seryddwr

DEINIOL (bu f. 584 ), sant, sylfaenydd Bangor ac esgob cyntaf Gwynedd

DEIO ab IEUAN BWL ( fl. c. 1530 ), bardd .

DEIO ab IEUAN DU ( fl. 1460-80 ), bardd .

DEIO LLIWIEL (LLYWEL?) , bardd ( dechrau'r 16eg g.?) .

DE LLOYD, DAVID JOHN ( 1883 - 1948 ), cerddor

DENNIS, HENRY ( 1825 - 1906 ), peiriannydd mwynawl, perchennog glofeydd, etc.

DERFEL, ROBERT JONES ( 1824 - 1905 ), bardd a sosialydd .

DEVEREUX (TEULU), Lamphey ( sir Benfro ), Ystrad Ffin ( sir Gaerfyrddin ), Vaynor a Nantariba ( sir Drefaldwyn ), Pencoyd ( sir Frycheiniog ), etc.,

DEVONALD, JOHN ( 1863 - 1936 ), cerddor

DEWI SANT , sefydlydd ac abad-esgob cyntaf Tyddewi a nawddsant Cymru .

DILLWYN, DILLWYN-LLEWELYN , (DILLWYN) VENABLES-LLEWELYN .

DINELEY neu DINGLEY , THOMAS (bu f. 1695 ), teithiwr

DIVERRES, POL ( 1880 - 1946 ), ieithydd ac ysgolhaig Celtaidd, a fu am gyfnod yn geidwad y llawysgrifau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

DODD, CHARLES HAROLD ( 1884 - 1973 ), ysgolhaig beiblaidd

DOGMAEL ( DOGFAEL , DOGWEL ) , sant .

DOLBEN ( DOULBEN , DOULBIN , DAULBIN ) , Segrwyd , sir Ddinbych .

DONNE, JAMES ( 1764 - 1844 ), offeiriad ac ysgolfeistr

DONNELLY, DESMOND LOUIS ( 1920 - 1974 ), gwleidydd ac awdur .

DOWNMAN, JOHN ( 1750 - 1824 ), paentiwr ,

DRISCOLL, JAMES ( 1880 - 1925 ), paffiwr

DUNAWD , sant ( fl. yn y 6ed g. ),

DURSTON, THOMAS (bu f. 1767 ), gwerthwr llyfrau ac argraffydd llyfrau a baledi yn Amwythig .

DWNN, GRUFFYDD ( c. 1500 - c. 1570 ), gŵr bonheddig ,

DWNN, JAMES ( c. 1570 - c. 1660 ), prydydd o sir Drefaldwyn .

DWNN, LEWYS ( c. 1550 - c. 1616 ), neu Lewys ap Rhys ap Owain

DWNN, OWAIN ( c. 1400 — c. 1460 ),

DYER, JOHN ( 1699 - 1757 ), bardd

DYFRIG , neu DUBRICIUS ( fl. 475? ), sant Cymreig cynnar

DYKINS, WILLIAM (‘ Dirwynydd ’ 1831 - 1872 ), llenor a bardd gwlad ,