Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZEAMES, GWLADYS MARION ( WILLIAMS , GWLADYS MARION GRIFFITH ) ( 1921 - 2007 ), nofelydd hanes .

EAMES, ROLANT ( fl. yn rhan olaf y 18fed g. ), cerddor

EAMES, WILLIAM ( 1874 - 1958 ), newyddiadurwr

EDDOWES, JOSHUA ( 1724 - 1811 ), argraffydd a gwerthwr llyfrau yn Amwythig

EDERN DAFOD AUR , gŵr y dywedir yn rhai o lawysgrifau'r 16eg g. iddo lunio dosbarth bychan ar lythrennau'r Gymraeg ac ar ffurfiau geiriau .

EDGEWORTH, ROGER ( ? - 1560 ), diwinydd Catholig

EDISBURY (TEULU), Bedwal , Marchwiel , Pentreclawdd , ac Erthig , sir Ddinbych .

EDMONDES, CHARLES GRESFORD ( 1838 - 1893 ), archddiacon a phrifathro

EDMUNDS, MARY ANNE ( 1813 - 1858 ) .

EDMUNDS, WILLIAM ( 1827 - 1875 ), ysgolfeistr a llenor

EDNYFED FYCHAN a'i ddisgynyddion .

EDNYFED, SION , cerddor

EDNYFED, WILLIAM , crythor .

EDWARD ab IFAN , telynor

EDWARD ap HYWEL ap GRUFFYDD ( fl. 15 g. ), cywyddwr nad oes ond ychydig o'i waith ar gael .

EDWARD ap ROGER ( 16eg. g. ), casglwr llawysgrifau a bardd .

EDWARDES, DAVID ( c. 1630 - 1690 ), tirfeddiannwr a dirprwy-herodr ,

EDWARDES, DAVID EDWARD ( 1832 - 1898 ), cyfieithydd .

EDWARD GRYTHOR , cerddor .

EDWARD MAELOR ( fl. c. 1580-1620 ), bardd .

EDWARDS (TEULU), Cilhendre ( Bywg. , 169)

EDWARDS, EDWARDES (TEULU), Chirkland , sir Benfro , a Kensington .

EDWARDS (TEULU), Stansty , sir Ddinbych .

EDWARDS, ALFRED GEORGE ( 1848 - 1937 ), archesgob cyntaf Cymru

EDWARDS, ARTHUR TRYSTAN ( 1884 - 1973 ), pensaer ac arloeswr cynllunio trefi .

EDWARDS, ARTHUR TUDOR ( 1890 - 1946 ), llawfeddyg

EDWARDS, CHARLES ( 1628 - wedi 1691 ), llenor .

EDWARDS, CHARLES ALFRED ( 1882 - 1960 ), metelegydd a phrifathro Coleg y Brifysgol, Abertawe

EDWARDS, DAVID ( c. 1654 - 1716 ), gweinidog Annibynnol .

EDWARDS, DAVID ( 1858 - 1916 ), newyddiadurwr

EDWARDS, DAVID MIALL ( 1873 - 1941 ), diwinydd a llenor

EDWARDS, DOROTHY ( 1903 - 1934 ), nofelydd

EDWARDS, EBENEZER ( 1824 - 1901 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr yn U.D.A. ac yng Nghymru

EDWARDS, EDWARD ( 1726? - 1783? ), clerigwr ac ysgolhaig .

EDWARDS, EDWARD ( 1741 - 1820 ), clerigwr

EDWARDS, EDWARD ( 1803 - 1879 ), awdurdod ar fywyd pysgod

EDWARDS, EDWARD (‘ Pencerdd Ceredigion ’ 1816 - 1897 ), cerddor .

EDWARDS, ELLIS ( 1844 - 1915 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a phrifathro Coleg y Bala, 1906-15

EDWARDS, EVAN ( 1734 - 1766 ), telynor

EDWARDS, FANNY WINIFRED ( 1876 - 1959 ), athrawes, llenor plant a dramodydd

EDWARDS, Syr FRANCIS ( 1852 - 1927 ), barwnig ac aelod seneddol

EDWARDS, GEORGE ROWLAND ( 1810 - 1894 ), milwr a meistr tir goleuedig

EDWARDS, GRIFFITH (’ Gutyn Padarn ’ 1812 - 1893 ), offeiriad, bardd, a hynafiaethydd

EDWARDS, GWILYM ARTHUR ( 1881 - 1963 ), gweinidog (MC), prifathro Coleg Diwinyddol Aberystwyth, ac awdur

EDWARDS, HENRY THOMAS ( 1837 - 1884 ), deon Bangor .

EDWARDS, HUMPHREY ( 1730 - 1788 ), meddyg ac apothecari ,

EDWARDS, HUW THOMAS ( 1892 - 1970 ), arweinydd ym myd undebaeth a gwleidydd

EDWARDS, Syr IFAN ab OWEN ( 1895 - 1970 ), darlithydd, sylfaenydd Urdd Gobaith Cymru; .

EDWARDS, JOHN ( fl. ail hanner y 17eg g. ), pregethwr a Bedyddiwr rhydd-gymunol o'r Fenni, a chrydd wrth ei alwedigaeth .

EDWARDS, JOHN (‘ Siôn Treredyn ’ 1606? - c. 1660? ), offeiriad a chyfieithydd .

EDWARDS, JOHN ( 1692? - 1774 ), clochydd a bardd

EDWARDS, JOHN (‘ Siôn y Potiau ’ c. 1700 - 1776 )

EDWARDS, JOHN (‘ Siôn Ceiriog ’ 1747 - 1792 ), bardd ac areithiwr .

EDWARDS, JOHN ( 1755 - 1823 ), pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

EDWARDS, Syr JOHN ( 1770 - 1850 ), barwnig ac aelod seneddol

EDWARDS, JOHN ( 1799 - 1873? ), crydd a cherddor

EDWARDS, JOHN (‘ Eos Glan Twrch ’ 1806 - 1887 ), bardd a llenor yn U.D.A.

EDWARDS, JOHN (‘ Meiriadog ’ 1813 - 1906 ), bardd, llenor a golygydd

EDWARDS, JOHN ( 1882 - 1960 ), gwleidydd a bargyfreithiwr;

EDWARDS, JOHN DAVID ( 1805 - 1885 ), offeiriad a cherddor .

EDWARDS, Syr JOHN GORONWY ( 1891 - 1976 ), hanesydd .

EDWARDS, JOHN HUGH ( 1869 - 1945 ), gwleidydd ac awdur

EDWARDS, JOHN KELT ( 1875 - 1934 ), arlunydd .

EDWARDS, JOHN MENLOVE ( 1910 - 1958 ), dringwr creigiau

EDWARDS, JONATHAN ( 1629 - 1712 ), clerigwr a dadleuwr .

EDWARDS, JOSEPH ( 1814 - 1882 ), cerflunydd ,

EDWARDS, LEWIS ( 1809 - 1887 ), prifathro Coleg y Bala am 50 mlynedd, athro a diwinydd .

EDWARDS, MILES ( 1743 - 1808 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

EDWARDS, MORGAN ( 1722 - 1795 ) gweinidog gyda'r Bedyddwyr a hanesydd

EDWARDS, NESS ( 1897 - 1968 ), undebwr llafur ac aelod seneddol

EDWARDS, Syr OWEN MORGAN ( 1858 - 1920 ), llenor .

EDWARDS, PETER (‘ Pedr Alaw ’ 1854 - 1934 ), cerddor

EDWARDS, RICHARD ( fl. 1840-84 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr a golygydd cyfnodolion yn U.D.A.

EDWARDS, RICHARD (?- 1704 ), o Nanhoron yn Llŷn , ysgwïer Piwritanaidd .

EDWARDS, RICHARD FOULKES (‘ Rhisiart Ddu o Wynedd ’ 1836 - 1870 ), bardd

EDWARDS, RICHARD OWEN ( 1808 -?), cerddor

EDWARDS, ROBERT (‘ Robin Ddu o Feirion ’ 1775 - 1805 ), bardd, llenor, a hynafieithydd

EDWARDS, ROBERT ( 1796 - 1862 ), cerddor .

EDWARDS, ROGER ( 1811 - 1886 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, awdur, a golygydd

EDWARDS, SYDENHAM TEAST ( 1768 - 1819 ), arlunydd llysiau ac anifeiliaid .

EDWARDS, THOMAS (‘ Arfona fl. c. 1824 ), bardd .

EDWARDS, THOMAS ( 1649 - 1700 ), Rhual , sir Fflint , dadleuwr Piwritanaidd .

EDWARDS, THOMAS ( 1652 - 1721 ), clerigwr ac ysgolhaig Coptaidd

EDWARDS, THOMAS (‘ Twm o'r Nant ’ 1739 - 1810 ), bardd ac anterliwtiwr

EDWARDS, THOMAS (‘ Caerfallwch ’ 1779 - 1858 ), geiriadurwr .

EDWARDS, THOMAS (‘ Gwynedd ’ 1844 - 1924 ), offeiriad ac eisteddfodwr

EDWARDS, THOMAS (‘ Cynonfardd ’ 1848 - 1927 ), gweinidog Annibynnol ac eisteddfodwr

EDWARDS, THOMAS CHARLES ( 1837 - 1900 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, esboniwr a phregethwr, prifathro cyntaf y Coleg Cenedlaethol, Aberystwyth (1872-91), ac ail brifathro Athrofa'r Bala (1891-1900) .

EDWARDS, THOMAS DAVID ( 1874 - 1930 ), cerddor .

EDWARDS, WILLIAM ( 1719 - 1789 ), gweinidog Annibynnol a phensaer .

EDWARDS, WILLIAM ( 1773 - 1853 ), emynydd .

EDWARDS, WILLIAM (‘ Gwilym Padarn ’ 1786 - 1857 ), bardd

EDWARDS, WILLIAM ( 1790 - 1855 ), ‘ Gwilym Callestr ’ (ond y mae'n llawer mwy hysbys dan yr enw ‘ Wil Ysgeifiog ’), bardd

EDWARDS, WILLIAM (‘ Cymro Gwyllt ’ 1826 - 1884 ), saer maen a cherddor

EDWARDS, WILLIAM ( 1848 - 1929 ), gweinidog a phrifathro gyda'r Bedyddwyr

EDWARDS, WILLIAM ( 1851 - 1940 ), arolygwr ysgolion Ei Fawrhydi

EDWARDS, WILLIAM CAMDEN ( 1777 - 1855 ), ysgythrwr .

EDWARDS, Syr WILLIAM RICE ( 1862 - 1923 ), llawfeddyg a chyfarwyddwr cyffredinol gwasanaeth meddygol India

EDWARDS, WILLIAM ROBERT (‘ Glanllafar ’, 1858 - 1921 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, bardd, a llenor

EDWARDS, WILLIAM THOMAS ( 1821 - 1915 ), meddyg a phrif ysgogwr sefydlu Ysgol Feddygol Caerdydd .

EDWARDS, WILLIAM THOMAS (‘ Gwilym Deudraeth ’ 1863 - 1940 ), bardd

EDWART ap RAFF ( fl. 1578-1606 ), un o feirdd sir Ddinbych .

EDWART URIEN ( fl. dechrau'r 17eg g. ), bardd .

EDWIN ( LLANFIHANGEL , MORGANNWG ).

EDWIN (bu f. 1073 ), arglwydd Tegeingl

EINION ap COLLWYN ( fl. 1100? ),

EINION ap GWALCHMAI ( fl. 1203-23 ), bardd .

EINION ap GWGON ( c. 1215 ),

EINION ap MADOG ap RHAHAWD ( c. 1237 ), un o'r Gogynfeirdd .

EINION OFFEIRIAD ( c. 1320 ), y gwr y cysylltir ei enw â'r gramadeg neu'r ‘llyfr cerddwriaeth’ cynharaf sydd gennym ,

EINION WAN ( fl. 1230-45 ), bardd .

ELEANOR DE MONTFORT ( c. 1258 - 1282 ), tywysoges a diplomydd .

ELFODD , esgob (bu f. 809 )

ELIAS, DAVID ( 1790 - 1856 ),

ELIAS, JOHN ( 1774 - 1841 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

ELIAS, JOHN ROOSE (‘ Y Thesbiad ’ 1819 - 1881 ), bardd a llenor

ELIAS, THOMAS (‘ Bardd Coch ’ 1792 - 1855 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, ac emynydd

ELIAS, WILLIAM ( 1708 - 1787 ),

ELIDIR SAIS , bardd a ganai yn niwedd y 12fed g. a hanner cyntaf y 13eg.

ELIS ap SION ap MORYS , cywyddwr a ganai tua diwedd y 15fed g.

ELIS CYNFRIG ( fl. 1580-1620 ), bardd

ELIS DRWYNHIR ( c. 1600? ), bardd

ELISE JOHN Y GWEHYDD (d.d.), bardd na wyddys dim am ei fywyd .

ELIS GOCH (d.d.), bardd

ELLI , sant ( fl. yn y 6ed g. ).

ELLICE ( ELLIS ), ROBERT ( fl. 1640 ), milwr ym myddin Siarl I

ELLIOT, Syr GEORGE ( 1815 - 1893 ), BARWNIG, perchennog a datblygydd glofeydd

ELLIS (TEULU), Bron y Foel ac Ystumllyn , Ynyscynhaearn , sir Gaernarfon .

ELLIS, DAVID ( 1736 - 1795 ), offeiriad, bardd, cyfieithydd, a chopïwar llawysgrifau

ELLIS, EDWARD ( 1842? - 1892 ), pregethwr, milwr, a newyddiadurwr yn U.D.A.

ELLIS, EDWARD LEWIS ( 1922 - 2008 ), hanesydd a chofiannydd .

ELLIS, ELLIS ab ( fl. 1685-1726 ), clerigwr a bardd .

ELLIS, ELLIS OWEN (‘ Ellis Bryncoch ’ 1813 - 1861 ), arlunydd .

ELLIS, GRIFFITH ( 1844 - 1913 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

ELLIS-GRIFFITH, ELLIS JONES ( 1860 - 1926 ), bargyfreithiwr a gwleidydd .

ELLIS, HUW ( 1714 - 1774 ), cerddor

ELLIS, JOHN (?- 1665 ), offeiriad a Phiwritan llygoer .

ELLIS, JOHN ( 1674 - 1735 ), clerigwr a hynafiaethydd

ELLIS, JOHN ( 1760 - 1839 ), cyfrwywr a cherddor .

ELLIS, JOHN GRIFFITH ( 1723/4 - 1805 ), pregethwr Meth. .

ELLIS, LEWIS ( 1761 - 1823 ), cerddor ac offerynnwr

ELLIS, MORGAN ALBERT ( 1832 - 1901 ), pregethwr, etc. , yn U.D.A.

ELLIS, PHILIP CONSTABLE ( 1822 - 1900 ), clerigwr

ELLIS, REES ( fl. 1714 ), bardd .

ELLIS, RICHARD ( 1775 - 1855 ), crydd a cherddor

ELLIS, RICHARD ( 1784 - 1824 ), swyddog cyllidfa a cherddor

ELLIS, RICHARD ( 1865 - 1928 ), llyfrgellydd a llyfryddwr

ELLIS, ROBERT ( 1805 - 1872 ), clochydd Llanllyfni ( 1829-72 ).

ELLIS, ROBERT ( 1808 - 1881 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

ELLIS, ROBERT (‘ Cynddelw ’, 1812 - 1875 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, pregethwr, bardd, hynafiaethydd, ac esboniwr .

ELLIS, ROBERT ( 1817 - 1893 ), cerddor

ELLIS, ROBERT MORTON STANLEY ( 1898 - 1966 ), gweinidog (MC) ac awdur

ELLIS, ROWLAND ( 1650 - 1731 ), Crynwr a ymfudodd i America

ELLIS, ROWLAND ( 1841 - 1911 ), esgob Aberdeen ac Ynysoedd Orch

ELLIS, SAMUEL ( 1803 - 1852 ), peiriannydd

ELLIS SION SIAMS ( fl. yn y 17eg g. ), telynor

ELLIS, TECWYN ( 1918 - 2012 ), addysgwr, ysgolhaig ac awdur .

ELLIS, THOMAS (‘ Eos Tegeingl ,’ neu Thomas Ellis o Caerwys , fl. 1824 ), bardd

ELLIS, THOMAS ( 1711/12 - 1792 ), clerigwr

ELLIS, THOMAS ( c. 1819 - 1856 ), dwyreinydd

ELLIS, THOMAS ( 1625 - 1673 ), offeiriad a hynafiaethydd

ELLIS, THOMAS EDWARD ( 1859 - 1899 ), aelod seneddol dros Feirionnydd (1886-99) a phrif chwip y blaid Ryddfrydol (1894-5) .

ELLIS, THOMAS IORWERTH ( 1899 - 1970 ), addysgydd ac awdur

ELLIS, THOMAS PETER ( 1873 - 1936 ), barnwr I.C.S. (h.y. gwasanaeth gwladol yr India), awdurdod ar gyfreithiau arferiadol y Punjab a chyfreithiau Cymru yn y Canol Oesoedd .

ELLIS, WILLIAM (‘ Gwilym ab Elis ’ 1752 - 1810 ), emynydd a baledwr , o'r Bala

ELSTAN GLODRYDD , ‘tad’ y pumed o lwythau brenhinol Cymru .

ELWYN-EDWARDS, DILYS ( 1918 - 2012 ), cyfansoddwraig .

EMANUEL, HYWEL DAVID ( 1921 - 1970 ), llyfrgellydd ac ysgolhaig Lladin Canol

EMERY, FRANK VIVIAN ( 1930 - 1987 ), daearyddwr hanesyddol .

EMMANUEL, IVOR LEWIS ( 1927 - 2007 ), canwr ac actor .

EMRYS-ROBERTS, EDWARD ( 1878 - 1924 ), Athro patholeg a bacterioleg cyntaf yr Ysgol Feddygol Gymreig Genedlaethol .

ENDERBIE, PERCY c. 1606 - 1670 , hanesydd a hynafiaethydd .

ENOCH, SAMUEL IFOR ( 1914 - 2001 ), gweinidog (Presbyteriaid) ac athro diwinyddol .

ERBERY, WILLIAM ( 1604 - 1654 ), Piwritan ac Annibynnwr

EUDDOGWY ( Oudoceus ) , sant , fl. yn niwedd y 6ed g.

EUTUN, OWAIN ( c. 15fed g. ) bardd .

EVAN(S), EDWARD ( 1716 - 1798 ), gweinidog Presbyteraidd, a bardd

EVAN(S), JAMES (‘ Carneinion ’ 1814 - 1842 ), Trefgarn , sir Benfro , pregethwr cynorthwyol gyda'r Annibynwyr, ac awdur

EVAN(S), LEWIS ( 1720 - 1792 ), un o gynghorwyr cyntaf y Methodistiaid Calfinaidd yn y Gogledd .

EVAN, EVAN DAFYDD ( fl. 1771-9 ), cynghorwr Methodistaidd

EVANS , GRIFFITH , ac OAKELEY (TEULUOEDD), Tanybwlch , Maentwrog , sir Feirionnydd .

EVANS (TEULU), argraffwyr ym Machynlleth , Abermaw , a Chaerfyrddin .

EVANS, ALBERT OWEN ( 1864 - 1937 ), archddiacon Bangor

EVANS, ALCWYN CARYNI ( 1828 - 1902 ), hynafiaethydd .

EVANS, ALFRED THOMAS (‘ Fred ’, ‘ Menai ’) ( 1914 - 1987 ), gwleidydd Llafur .

EVANS, ARISE(enw bedydd, Rhys neu Rice ) ( fl. 1607-60 ), dewin a phroffwyd

EVANS, ARTHUR ( 1755 - 1837 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

EVANS, BENJAMIN ( 1740 - 1821 ), gweinidog Annibynnol .

EVANS, BENJAMIN ( 1816 - 1886 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, ac awdur

EVANS, BENJAMIN (‘ Telynfab ’ 1844 - 1900 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, ac awdur

EVANS, BERIAH GWYNFE ( 1848 - 1927 ), newyddiadurwr a dramodydd

EVANS, CADWALADR ( 1664 - 1745 ), Crynwr Cymreig yn Pennsylvania

EVANS, CARADOC ( 1878 - 1945 ), awdur

EVANS, CHRISTMAS ( 1766 - 1838 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr ac un o bregethwyr enwocaf Cymru .

EVANS, DANIEL ( 1774 - 1835 ), gweinidog Annibynnol

EVANS, DANIEL (‘ Daniel Ddu o Geredigion ’ 1792 - 1846 ), offeiriad a bardd

EVANS, DANIEL (‘ Eos Dâr ’ 1846 - 1915 ), cerddor

EVANS, DANIEL SILVAN ( 1818 - 1903 ), geiriadurwr .

EVANS, DANIEL SIMON ( 1921 - 1998 ), ysgolhaig Cymraeg .

EVANS, DAVID ( fl. 1750 ), bardd ,

EVANS, DAVID ( fl. 1710?-45? ), gweinidog Annibynnol cynnar yn y Welsh Tract, etc., Pennsylvania, ac awdur .

EVANS, DAVID ( 1705 - 1788 ), offeiriad, llenor, a cherddor

EVANS, DAVID ( 1740 - 1790 Bywg. , 209a)

EVANS, DAVID ( 1744 - 1821 ), gweinidog y Bedyddwyr ym Maesyberllan .

EVANS, DAVID ( 1773 - 1828 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

EVANS, DAVID ( 1778 - 1866 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr , ‘ Dafydd Evans , Ffynnonhenri ,’

EVANS, DAVID ( 1793 - 1861 ), lliwiedydd gwydr .

EVANS, DAVID (‘ Dewi Haran ’ 1812 - 1885 , arwerthydd, prisydd, goruchwyliwr tir, a bardd

EVANS, DAVID (‘ yr ail ’ 1814 - 1847 ), gweinidog Wesleaidd .

EVANS, DAVID (‘ Dewi Dawel ’ 1814 - 1891 ), teiliwr, tafarnwr, bardd, etc.

EVANS, DAVID ( 1830 - 1910 ), archddiacon Llanelwy

EVANS, DAVID ( 1842 - 1914 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

EVANS, DAVID ( 1874 - 1948 ), cerddor

EVANS, DAVID ( 1879 - 1965 ), gwas sifil ac emynydd .

EVANS, DAVID ( 1886 - 1968 ), Athro prifysgol yn yr Almaeneg ac awdur

EVANS, DAVID CLEDLYN ( 1858 - 1940 ), ysgolfeistr, daearegydd a hynafiaethydd

EVANS, DAVID DAVIES ( 1787 - 1858 ), Pontrhydyrynn , gweinidog y Bedyddwyr, a golygydd

EVANS, DAVID DELTA (‘ Dewi Hiraddug ’ 1866 - 1948 ), newyddiadurwr, awdur, gweinidog (U)

EVANS, DAVID EMLYN ( 1843 - 1913 ), cerddor .

EVANS, Syr DAVID EMRYS ( 1891 - 1966 ), addysgydd a chyfieithydd

EVANS, DAVID GWILYM LLOYD ( 1933 - 1990 ), cricedwr a dyfarnwr criced .

EVANS, DAVID JOHN ( 1884 - 1965 ), gweinidog (MC) ac awdur

EVANS, DAVID LEWIS ( 1813 - 1902 ), athro coleg a gweinidog Undodaidd

EVANS, DAVID LLOYD ( 1861 - 1912 ), siopwr, trafaeliwr, a cherddor

EVANS, DAVID MEYRICK ( 1827 - 1870 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr yn Llanelli

EVANS, DAVID OWEN ( 1876 - 1945 ), bargyfreithiwr, diwydiannwr, a gwleidydd

EVANS, DAVID PUGH ( 1866 - 1897 ), cerddor .

EVANS, DAVID TECWYN ( 1876 - 1957 ), gweinidog (EF)

EVANS, DAVID THOMAS GRUFFYDD, Barwn Evans o Claughton ( 1928 - 1992 ), cyfreithiwr a gwleidydd

EVANS, Syr DAVID TREHARNE ( 1849 - 1907 ), arglwydd faer Llundain

EVANS, DAVID TUDOR ( 1822 - 1896 ), newyddiadurwr

EVANS, DAVID TYSSIL ( 1853 - 1918 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr ac athro yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd ,

EVANS, EBENEZER GWYN ( 1898 - 1958 ), gweinidog (MC)

EVANS, EDMUND ( 1791 - 1864 ), pregethwr Wesleaidd

EVANS, EDWARD (g. 1582 ), diwinydd

EVANS, EDWARD (‘ Heman Gwent ’ 1823 - 1878 ), cerddor

EVANS, ELLEN ( 1891 - 1953 ), prifathrawes Coleg Hyfforddi Morgannwg, y Barri

EVANS, ELLIS ( 1786 - 1864 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr ac awdur

EVANS, ELLIS HUMPHREY (‘ Hedd Wyn ’ 1887 - 1917 ), bardd

EVANS, EMYR ESTYN ( 1905 - 1989 ), daearyddwr .

EVANS, ERNEST ( 1885 - 1965 ), barnwr llysoedd sir, A.S.

EVANS, EVAN ( diwedd y 18fed g. ), telynor .

EVANS, EVAN ( 1671 - 1721 ), clerigwr a chenhadwr ym Mhennsylvania

EVANS, EVAN (‘ Ieuan Fardd ,’ neu ‘ Ieuan Brydydd Hir ’ 1731 - 1788 ), ysgolhaig, bardd, ac offeiriad

EVANS, EVAN ( 1758 - 1828 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

EVANS, EVAN ( 1773 - 1827 Bywg. , 216a)

EVANS, EVAN (‘ Ieuan Glan Geirionydd ’ 1795 - 1855 ), offeiriad a bardd

EVANS, EVAN ( 1804 - 1886 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr ac awdur

EVANS, EVAN ( Syr EVAN VINCENT EVANS yn ddiweddarach) ( 1851 - 1934 ), eisteddfodwr ac ysgrifennydd Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

EVANS, EVAN ( 1882 - 1965 ), gŵr busnes

EVANS, EVAN HERBER ( 1836 - 1896 ), gweinidog Annibynnol a phrifathro coleg diwinyddol .

EVANS, EVAN JENKIN ( 1882 - 1944 ), gwyddonydd ac athro mewn prifysgolion

EVANS, EVAN JOHN ( ? - 1891 ), Hebreigydd

EVANS, EVAN KERI ( 1860 - 1941 ) gweinidog gyda'r Annibynwyr

EVANS, EVAN WILLIAM ( 1827? - 1874 ), mathemategwr .

EVANS, EVAN WILLIAM ( 1860 - 1925 ), cyhoeddwr a golygydd

EVANS, FREDERICK (‘ Ednyfed ’ 1840 - 1897 ), gweinidog y Bedyddwyr

EVANS, GEORGE EWART ( 1909 - 1988 ), llenor ac hanesydd llafar

EVANS, GEORGE EYRE ( 1857 - 1939 ), gweinidog Undodaidd a hynafiaethydd ,

EVANS, GEORGE PRICHARD ( 1820 - 1874 ), gweinidog y Bedyddwyr ,

EVANS, GRIFFITH ( 1835 - 1935 ), arloeswr astudiaeth clefydon anifeiliaid a achosir gan gynfilod, a darganfyddwr ‘Trypanosoma Evansi’ .

EVANS, Syr GRIFFITH HUMPHREY PUGH ( 1840 - 1902 ), bargyfreithiwr yn yr India

EVANS, GRIFFITH IFOR ( 1889 - 1966 ), llawfeddyg ac arloeswr y Weinidogaeth Iacháu yng Nghymru

EVANS, GRUFFYDD ( 1866 - 1930 ), clerigwr a hynafiaethydd

EVANS, GWYNFOR RICHARD ( 1912 - 2005 ), cenedlaetholwr a gwleidydd .

EVANS, HAROLD MEURIG ( 1911 - 2010 ), athro, geiriadurwr .

EVANS, HARRY ( 1873 - 1914 ), cerddor

EVANS, HENRY (‘ Harri Evan William fl. diwedd y 17eg g. ), bardd a chyfieithydd

EVANS, HENRY ( fl. 1787-1839 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr Arminaidd .

EVANS, HENRY TOBIT ( 1844 - 1908 ), ysgolfeistr, newyddiadurwr, ac awdur .

EVANS, HENRY WILLIAM ( 1840 - 1919 ), arweinydd llafur, ac awdur

EVANS, HORACE, y BARWN EVANS cyntaf o FERTHYR TUDFUL ( 1903 - 1963 ), meddyg

EVANS, HOWELL THOMAS ( 1877 - 1950 ), hanesydd ac athro

EVANS, HUGH ( ? - 1656 ), Bedyddiwr Cyffredinol .

EVANS, HUGH ( 1712 - 1781 ), gweinidog ac athro gyda'r Bedyddwyr ,

EVANS, HUGH (‘ Hywel Eryri ’ 1767 - 1841? ), bardd

EVANS, HUGH ( 1790 - 1853 ), milfeddyg a cherddor

EVANS, HUGH ( 1854 - 1934 ), awdur a chyhoeddwr llyfrau

EVANS, IFOR LESLIE ( 1897 - 1952 ), prifathro Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth

EVANS, IOAN LYONEL ( 1927 - 1984 ), gwleidydd Llafur .

EVANS, JAMES ( 1866 - 1931 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a llenor .

EVANS, JAMES THOMAS ( 1878 - 1950 ), prifathro coleg y Bedyddwyr, Bangor

EVANS, JANET ( c. 1894 - 1970 ), gohebydd a gwas sifil

EVANS, JENKIN ( 1674 - 1709 ), gweinidog Annibynnol

EVANS, JOHN (- 1779? ), clerigwr efengylaidd, cyfieithydd, ac esboniwr

EVANS, JOHN ( Eglwys Bach , Bywg , 230a)

EVANS, JOHN ( 1651? - 1724 ), esgob Bangor, ac wedyn esgob Mydd (Meath) .

EVANS, JOHN ( c. 1680 - 1730 ), gweinidog Presbyteraidd a diwinydd .

EVANS, JOHN (?- 1784 ), cynghorwr Methodistaidd

EVANS, JOHN (‘ Y Bardd Cocos ’ 1827? - 1888 ), crach-brydydd digrif ym Mhorthaethwy, a grafai ei damaid yn bennaf wrth werthu cocos .

EVANS, JOHN ( 1628 - 1700 ), ysgolfeistr a diwinydd Piwritanaidd .

EVANS, JOHN ( 1702 - 1782 ), clerigwr gwrth-Fethodistaidd

EVANS, JOHN ( 1723 - 1795 ), gwneuthurwr mapiau .

EVANS, JOHN ( 1723 - 1817 ) ‘o'r Bala ,’ pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

EVANS, JOHN ( 1756 - 1846 ), meddyg ,

EVANS, JOHN ( 1767 - 1827 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr a phennaeth ysgol ramadeg yn Islington

EVANS, JOHN ( 1768 - c. 1812 ), awdur llyfrau ar deithiau yng Nghymru .

EVANS, JOHN ( 1770 - 1799 ), teithiwr ac anturiaethwr .

EVANS, JOHN ( 1770 - 1851 ), tirfesurydd, ysgolfeistr, rhifyddwr, a cherddor

EVANS, JOHN ( 1779 - 1847 ), offeiriad a gweinidog Methodistaidd .

EVANS, JOHN (‘ Ioan Tachwedd ’ 1790 - 1856 ), bardd, a phregethwr gyda'r enwad Wesleaidd .

EVANS, JOHN ( 1796 - 1861 ), ysgolfeistr .

EVANS, JOHN ( 1814 - 1875 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd , a ddaeth yn adnabyddus fel ‘ I. D. Ffraid ’ ac ‘ Adda Jones ’.

EVANS, JOHN ( 1815 - 1891 Bywg. , 229a)

EVANS, JOHN , Abermeurig ( 1830 - 1917 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, hanesydd a bywgraffydd Methodistiaeth Ceredigion .

EVANS, JOHN ( 1858 - 1963 ) gweinidog (A) ac athro yn y Coleg Coffa, Aberhonddu

EVANS, JOHN CASTELL ( 1844 - 1909 ), athro gwyddoniaeth .

EVANS, JOHN CEREDIG ( 1855 - 1936 ), cenhadwr o dan y Methodistiaid Calfinaidd yn yr India, athro, ac awdur

EVANS, JOHN DANIEL , ( 1862 - 1943 ), arloeswr ym Mhatagonia

EVANS, JOHN EMRYS ( 1853 - 1931 ), bancwr yn Neheudir Affrica

EVANS, JOHN GWENOGFRYN ( 1852 - 1930 ), gweinidog Undodaidd, golygydd testunau Cymraeg cynnar ac arolygydd llawysgrifau Cymraeg

EVANS, JOHN HUGH (‘ Cynfaen ’ 1833 - 1886 ), gweinidog Wesleaidd .

EVANS, JOHN JAMES ( 1894 - 1965 ), athro ac awdur

EVANS, JOHN JOHN ( 1862 - 1942 ), newyddiadurwr, etc.

EVANS, JOHN RHAIADORE ( 1790? - 1850? ), llawfeddyg

EVANS, JOHN RICHARDS ( 1882 - 1969 ), gweinidog (MC) ac awdur

EVANS, JOHN SILAS ( 1864 - 1953 ), offeiriad a seryddwr

EVANS, JOHN VICTOR ( 1895 - 1957 ), bargyfreithiwr

EVANS, JOHN YOUNG ( 1865 - 1941 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac athro yng ngholeg Trefeca ac wedi hynny yng ngholeg diwinyddol, Aberystwyth

EVANS, JONAH ( 1836 - 1896 ), athro ysgol baratoi, a gweinidog Annibynnol

EVANS, JOSEPH ( 1832 - 1909 ) , gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

EVANS, LEWIS ( Bywg. , 232-3)

EVANS, LEWIS ( 1755 - 1827 ), mathemategwr

EVANS, LEWIS PUGH ( 1881 - 1962 ), milwr a ffigwr cyhoeddus, Brigadydd Gadfridog, VC, CB, CMG, DSO .

EVANS, LLEWELLYN IOAN (i ddechrau, Ioan Llewelyn Evans ? ) ( 1833 - 1892 ), ysgolhaig Beiblaidd .

EVANS, MALDWYN LEWIS (‘MAL’) ( 1937 - 2009 ), pencampwr bowlio .

EVANS, MARY (‘ Mari'r Fantell Wen ’ 1735 - 1789 ), twyllwraig .

EVANS, MARY JANE (‘ Llaethferch ’ 1888 - 1922 ), adroddwraig

EVANS, MAURICE ( 1765 - 1831 ), clerigwr efengylaidd

EVANS, MORGAN (‘ Cynllo Maesyfed Bywg. , 234)

EVANS, MORRIS EDDIE ( 1890 - 1984 ), cyfansoddwr .

EVANS, OWEN ( 1808 - 1865 ) gweinidog Undodaidd ac ysgolfeistr

EVANS, OWEN ( 1829 - 1920 ), gweinidog Annibynnol ac awdur

EVANS, PETER MAELOR ( 1817 - 1878 ), cyhoeddwr

EVANS, PHILIP ( 1645 - 1679 ), offeiriad o Gymdeithas yr Iesu, a merthyr

EVANS, RHYS ( 1835 - 1917 ), cerddor

EVANS, RICHARD HUMPHREYS ( 1904 - 1995 ), gweinidog MC ac athro diwinyddol

EVANS, RICHARD THOMAS ( 1892 - 1962 ), gweinidog a gweinyddwr (B)

EVANS, ROBERT ( fl. c. 1750 ), bardd .

EVANS, ROBERT (‘ Cybi ’ 1871 - 1956 ) bardd, llenor a llyfrwerthwr

EVANS, ROBERT TROGWY ( 1824 - 1901 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

EVANS, SAMUEL ( 1777 - 1833 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

EVANS, SAMUEL (‘ Gomerydd ’ 1793 - 1856 ), golygydd

EVANS, SAMUEL ( 1859 - 1935 ), cadeirydd y Crown Mine, Johannesburg, ac arloesydd ym myd addysg .

EVANS, SAMUEL JAMES ( 1870 - 1938 ), ysgolfeistr, hyrwyddwr addysg, ac awdur

EVANS, Syr SAMUEL THOMAS ( 1859 - 1918 ), gwleidyddwr a barnwr .

EVANS, STEPHEN ( 1818 - 1905 ), Cymmrodor

EVANS, THEOPHILUS ( 1693 - 1767 ), hanesydd a llenor

EVANS, THOMAS, neu THOMAS ab IFAN ( fl. 1596-1633 ), bardd a chopïydd llawysgrifau .

EVANS, THOMAS ( 1714? - 1779 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

EVANS, THOMAS ( 1625 - 1688 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

EVANS, THOMAS ( 1739 - 1803 ) ac EVANS, THOMAS ( 1742 - 1784 ), dau lyfrwerthwr o Lundain a goffeir yn y D.N.B.

EVANS, THOMAS (‘ Tomos Glyn Cothi ’ 1764 - 1833 ), gweinidog Undodaidd

EVANS, THOMAS (‘ Telynog ’ 1840 - 1865 ), bardd

EVANS, THOMAS ( 1844 - 1922 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

EVANS, THOMAS ( 1897 - 1963 ), henadur, gweinyddwr ysbytai ac addysg ,

EVANS, THOMAS CHRISTOPHER (‘ Cadrawd ’ 1846 - 1918 ), hynafiaethydd, hanesydd lleol, a chasglydd llên gwerin .

EVANS, THOMAS HOPKIN ( 1879 - 1940 ), cerddor .

EVANS, THOMAS JOHN ( 1863 - 1932 ), newyddiadurwr, etc.

EVANS, THOMAS JOHN ( 1894 - 1965 ), swyddog mewn llywodraeth leol a gweinyddwr enwadol (B) .

EVANS, THOMAS PENRY ( 1839 - 1888 ), gweinidog Annibynnol

EVANS, TIM ( 1877 - 1939 ), arlunydd

EVANS, TITUS ( 1809 - 1864 ), gweinidog Undodaidd ac ysgolfeistr

EVANS, TOM VALENTINE ( 1861 - 1935 ), gweinidog y Bedyddwyr

EVANS, TREBOR LLOYD ( 1909 - 1979 ), gweinidog (Annibynwyr) ac awdur .

EVANS, WALTER JENKIN ( 1856 - 1927 ), prifathro Coleg Caerfyrddin

EVANS, WILLIAM (?- 1776? ), geiriadurwr .

EVANS, WILLIAM (bu f. 1589/90 ), uchelwr clerigol

EVANS, WILLIAM (?- 1718 ), pregethwr Ymneilltuol ac athro academi

EVANS, WILLIAM ( 1716 - 1770 ), gweinidog Annibynnol

EVANS, WILLIAM ( 1734 - 1805 ), cynghorwr bore gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

EVANS, WILLIAM ( 1779 - 1854 ), gweinidog Wesleaidd

EVANS, WILLIAM ( 1795 - 1891 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

EVANS, WILLIAM ( 1800 - 1880 ), emynydd .

EVANS, WILLIAM (‘ Cawr Cynon ’ 1808 - 1860 ), swyddog mwynawl a bardd

EVANS, WILLIAM ( 1823 - 1900 ), ficer Rhymni a chanon mygedol yn eglwys gadeiriol Llandaf

EVANS, WILLIAM (‘ Alaw Afan ’ 1836 - 1900 ), cerddor

EVANS, WILLIAM ( 1838 - 1921 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac awdur

EVANS, WILLIAM ( 1869 - 1948 ), gweinidog a chenhadwr ym Madagascar

EVANS, WILLIAM (‘ Wil Ifan ’, 1883 - 1968 ), gweinidog (A. Saesneg), bardd a llenor yn Gymraeg a Saesneg

EVANS, WILLIAM CHARLES ( 1911 - 1988 ), cemegydd a bywydegydd .

EVANS, WILLIAM DAVIES ( 1790 - 1872 ), dyfeisiwr symudiad agoriadol mewn gwyddbwyll

EVANS, WILLIAM EILIR (‘ Eilir ’ 1852 - 1910 ), clerigwr a bardd .

EVANS, WILLIAM EMRYS ( 1924 - 2004 ), banciwr a ffilanthropydd .

EVANS, WILLIAM GARETH ( 1941 - 2000 ), hanesydd a darlithydd prifysgol mewn Addysg .

EVANS, WILLIAM HUGH (‘ Gwyllt y Mynydd ’ 1831 - 1909 ), gweinidog gyda'r Wesleaid, a llenor

EVANS, WILLIAM JOHN ( 1866 - 1947 ), cerddor

EVANS, WILLIAM MEIRION ( 1826 - 1883 ), mwynwr, pregethwr, a golygydd cyfnodolion .

EVANS-WILLIAMS, LAURA ( 1883 - 1944 ), cantores

EVAN-THOMAS, Syr HUGH ( 1862 - 1928 ), llyngesydd ,

EVERETT, ROBERT ( 1791 - 1875 ), a'i frawd EVERETT , LEWIS ( 1799 - 1863 ) gweinidogion gyda'r Annibynwyr