Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZGABE, RHYS THOMAS ( REES THOMAS GAPE 1880 - 1967 ), chwaraewr rygbi

GALLIE, MENNA PATRICIA ( 1919 - 1990 ), awdur .

GAMAGE (TEULU), Coety , sir Forgannwg .

GAMBOLD (TEULU).

GEE, THOMAS ( 1815 - 1898 ), pregethwr, newyddiadurwr, gwleidydd

GEORGE, THOMAS ( fl. 1829-40 ), peintiwr mân-ddarluniau .

GEORGE, THOMAS NEVILLE ( 1904 - 1980 ), Athro Daeareg .

GEORGE, WILLIAM ( 1865 - 1967 ), cyfreithiwr a gwr cyhoeddus

GIBBINS, FREDERICK WILLIAM ( 1861 - 1937 ), Crynwr a meistr gwaith platiau haearn (‘tinplate’);

GIBBON, BENJAMIN PHELPS ( 1802 - 1851 ), llin-ysgythrwr ,

GIBBON, JAMES MORGAN ( 1855 - 1932 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

GIBBON, LEVI ( 1807? - 1870 ), awdur a chanwr baledi;

GIBBS, REGINALD ARTHUR ( 1872 - 1938 ), perchennog llongau yng Nghaerdydd (un o bedwar brawd adnabyddus yn y fusnes honno), a chwaraewr pêl droed (Rygbi)

GIBBS, SION ( fl. 1643), ‘ cyfreithiwr Llwydlo ,’ bardd .

GIBSON, JOHN ( 1790 - 1866 ), R.A., cerflunydd

GIBSON, Syr JOHN ( 1841 - 1915 ), newyddiadurwr

GIBSON-WATT, JAMES DAVID, Barwn Gibson-Watt ( 1918 - 2002 ), Aelod Seneddol a gŵr cyhoeddus

GILBERTSON, LEWIS ( 1815 - 1896 ), clerigwr ac is-brifathro Coleg Iesu, Rhydychen;

GILDAS mynach neu sant , yn y 6ed g. ,

GIRALDUS CAMBRENSIS (‘ GERALLT GYMRO’, Gerald de Barri ) ( 1146? - 1223 ), archddiacon Brycheiniog a llenor Lladin .

GITTINS, CHARLES EDWARD ( 1908 - 1970 ), addysgydd

GITTINS, EDWARD (‘ Iorwerth Pentyrch ’ bu f. 1884 ), hanesydd lleol

GLASCOTT, CRADOCK ( 1743 - 1831 ), clerigwr efengylaidd brwd ,

GLENN, THOMAS ALLEN ( 1864 - 1948 ), milwr, hanesydd, achyddwr, a hynafiaethydd

GLYN (TEULU), Glynllifon , sir Gaernarfon .

GLYNNE (TEULU), Penarlâg , sir Fflint .

GLYN, WILLIAM ( 1504 - 1558 ), esgob Bangor;

GODWIN, FRANCIS ( 1562 - 1633 ), ysgolhaig, hanesydd, a hynafiaethydd

GODWIN, JUDITH (bu f. 1746 ), un o ohebwyr Howel Harris .

GOODEN, JAMES ( 1670 - 1730 ), Jesiwit

GOODMAN, GABRIEL ( 1528 - 1601 ), deon Westminster a sylfaenydd Christ's Hospital, Rhuthyn;

GOODMAN, GODFREY ( 1583 - 1656 ), esgob Caerloyw

GOODWIN, GERAINT ( 1903 - 1941 ), awdur

GOODWIN, JOHN ( 1681 - 1763 ), gweinidog olaf y Crynwyr yng Ngogledd Cymru

GORE, HUGH ( 1613 - 1691 ), esgob, sefydlydd ysgol ramadeg Abertawe .

GORONWY GYRIOG ( fl . c. 1310-60 ), bardd o Fôn

GOUGE, THOMAS ( 1605? - 1681 ), gweinidog Anghydffurfiol a dyngarwr .

GOUGH, JETHRO ( 1903 - 1979 ), Athro patholeg .

GOUGH ( GOCH ), MATHAU ( Bywg. , 266)

GOULD, ARTHUR JOSEPH ( 1864 - 1919 ), chwaraewr pêl droed (Rygbi)

GOWER, Syr ERASMUS ( 1742 - 1814 ), llyngesydd

GOWER, HENRY ( 1278? - 1347 ), esgob Tyddewi .

GOWER, HERBERT RAYMOND ( 1916 - 1989 ), gwleidydd Ceidwadol .

GRAVELL, DAVID ( 1787 - 1872 ), amaethwr, meddyg llysiau, a chyhoeddwr llyfrau;

GRAY, RHYS ( fl. 1661-72 ), bardd o Fôn .

GRAY, THOMAS ( 1847 - 1924 ), peiriannydd mwynawl a hanesydd lleol

GREEN, CHARLES ALFRED HOWELL ( 1864 - 1944 ), ail archesgob Cymru ,

GREEN, FRANCIS ( 1854 - 1942 ), hynafiaethydd

GREENLY, EDWARD ( 1861 - 1951 ), daearegwr

GREGORY, HENRY ( 1637? - 1700? ), pregethwr gyda'r Bedyddwyr Cyffredinol .

GRENFELL (TEULU), diwydianwyr yn ardal Abertawe ,

GRENFELL, DAVID RHYS (‘ DAI ’) ( 1881 - 1968 ), gwleidydd Llafur .

GRESHAM, COLIN ALASTAIR ( 1913 - 1989 ), archaeolegydd, hanesydd ac awdur

GREVILLE, CHARLES FRANCIS ( 1749 - 1809 ), sylfaenydd tref Milford, sir Benfro ,

POWYS, arglwyddi GREY neu GRAE .

GREY, THOMAS ( 1733 - 1810 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr .

GRIFFITH (TEULU Bywg. , 268-9)

GRIFFITH (TEULU), Garn a Plasnewydd , sir Ddinbych .

GRIFFITH (TEULU), Penrhyn , sir Gaernarfon

GRIFFITH (TEULU), Cefn Amwlch , Penllech , Llŷn .

GRIFFITH, ALEXANDER (bu f. 1676 ), clerigwr a phamffledwr dadleugar .

GRIFFITH, DAFYDD ( 1841 - 1910 ), ysgolfeistr, ciwrad, dyddiadurwr .

GRIFFITH, DAVID ( 1792 neu 1794 - 1873 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

GRIFFITH, DAVID ( 1726 - 1816 ), clerigwr ac ysgolfeistr .

GRIFFITH, DAVID (‘ Clwydfardd ’ 1800 - 1894 ), bardd eisteddfodol ac archdderwydd .

GRIFFITH, EDMUND ( 1570 - 1637 ), esgob Bangor

GRIFFITH, EDWARD ( 1832 - 1918 )

GRIFFITH, ELIZABETH ( 1720? - 1793 Bywg. , 272)

GRIFFITH, GEORGE ( 1601 - 1666 ), esgob Llanelwy o 1660 hyd 1666

GRIFFITH, GEORGE WILLIAM ( 1584 - 1655? ), tir-feddiannwr, cyfreithiwr, ustus heddwch, hynafiaethydd ,

GRIFFITH, GRACE WYNNE ( 1888 - 1963 ), nofelydd .

GRIFFITH, GRIFFITH WYNNE ( 1883 - 1967 ), gweinidog (MC) ac awdur .

GRIFFITH, GWILYM WYNNE ( 1914 - 1989 ), meddyg a swyddog iechyd .

GRIFFITH, HUW WYNNE ( 1915 - 1993 ), gweinidog (MC) ac eciwmenydd amlwg .

GRIFFITH, JAMES MILO ( 1843 - 1897 ), cerflunydd .

GRIFFITH, JOHN ( fl. 1649-69 ), Llanddyfnan , bardd ac uchelwr .

GRIFFITH, JOHN ( fl.1548-87 ), gwr o'r gyfraith sifil .

GRIFFITH, JOHN ( 1818? - 1885 ), clerigwr

GRIFFITH, JOHN ( 1713 - 1776 ), Crynwr

GRIFFITH, JOHN ( 1752 - 1818 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr ,

GRIFFITH, JOHN (‘ Y Gohebydd ’ 1821 - 1877 ).

GRIFFITH, JOHN ( 1863 - 1933 ), athro ysgol, a cherddor .

GRIFFITH, JOHN EDWARDS ( 1843 - 1933 ), achyddwr

GRIFFITH, JOHN OWEN (‘ Ioan Arfon ’ 1828 - 1881 ), bardd a beirniad

GRIFFITH, Syr JOHN PURSER ( 1848 - 1938 ), peiriannydd

GRIFFITH, JOHN THOMAS ( 1845 - 1917 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

GRIFFITH-JONES, EBENEZER ( 1860 - 1942 ), gweinidog Annibynnol a phrifathro

GRIFFITH-JONES, WILLIAM ( 1895 - 1961 ), gweinidog (A) a gweinyddwr

GRIFFITH, MORGAN WILLIAM (‘ Pencerdd Mynwy ’ 1855 - 1925 )

GRIFFITH, MOSES ( 1747 - 1819 ), arlunydd mewn dyfrlliw

GRIFFITH, OWEN (‘ Ywain Meirion ,’ ‘ Owen Gospiol ’ 1803 - 1868 ), baledwr a chantwr pen ffair

GRIFFITH, OWEN (‘ Giraldus ’ 1832 - 1896 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, golygydd ac awdur

GRIFFITH, OWEN (‘ Eryr Eryri ' 1839 - 1903 ), cerddor

GRIFFITH, PIRS ( Bywg. , 278)

GRIFFITH, RICHARD (‘ Carneddog ’ 1861 - 1947 ), bardd, llenor, a newyddiadurwr .

GRIFFITH, RICHARD DAVIES ( 1813 - 1856 ), cenhadwr ac ieithydd gyda'r Methodistiaid Wesleaidd

GRIFFITH, ROBERT ( 1847 - 1909 ), awdur Cerdd Dannau

GRIFFITH, ROBERT ARTHUR (‘ Elphin ' 1860 - 1936 ), awdur a chyfreithiwr

GRIFFITH, ROBERT DAVID ( 1877 - 1958 ), cerddor a hanesydd canu cynulleidfaol Cymru

GRIFFITH, ROGER (bu f. 1708 ), gweinidog Presbyteraidd, ac archddiacon wedyn ,

GRIFFITH, ROWLAND ( fl. 18fed g. ), telynor a gwneuthurwr telynau

GRIFFITH, Syr SAMUEL WALKER ( 1845 - 1920 ), barnwr , etc.,

GRIFFITHS, ANN ( 1776 - 1805 ), emynyddes .

GRIFFITHS, DAVID ( 1756 - 1834 ), clerigwr Methodistaidd

GRIFFITHS, DAVID ( 1792 - 1863 ), cenhadwr

GRIFFITHS, DAVID REES (‘ Amanwy ’ 1882 - 1953 ), bardd ac ysgrifwr

GRIFFITHS, DAVID ROBERT ( 1915 - 1990 ), gweinidog ac ysgolhaig Beiblaidd .

GRIFFITHS, EDWARD (' Eddie ') ( 1929 - 1995 ), cemegydd diwydiannol ac Aelod Seneddol

GRIFFITHS, EDWIN STEPHEN ( 1868 - 1930 ), gŵr busnes a philanthropydd .

GRIFFITHS, ERNEST HOWARD ( 1851 - 1932 ), physegwr ac addysgwr

GRIFFITHS, EVAN ( 1778 - 1839 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ,

GRIFFITHS, EVAN (‘ Ieuan Ebblig ' 1795 - 1873 ), gweinidog Annibynnol

GRIFFITHS, EVAN THOMAS ( 1886 - 1967 ), athro, ysgolhaig a llenor

GRIFFITHS, EZER ( 1888 - 1962 ), ffisegydd

GRIFFITHS, GRIFFITH ( 1762 - 1818 ), gweinidog Presbyteraidd ,

GRIFFITHS, GRIFFITH ( 1799 - 1845 ), cenhadwr dan nawdd Eglwys Loegr

GRIFFITHS, GRIFFITH PENNAR ( 1860 - 1918 ), gweinidog Annibynnol

GRIFFITHS, HENRY ( 1812 - 1891 ), gweinidog ac athro Annibynnol

GRIFFITH, SIDNEY (‘ Madam Griffith ' bu f. 1752 ) ,

GRIFFITHS, JAMES ( 1782 - 1858 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

GRIFFITHS, JAMES (recte JEREMIAH ) ( 1890 - 1975 ), gwleidydd Llafur a gweinidog yn y cabinet .

GRIFFITHS, JOHN ( 1731 - 1811 ), ysgolfeistr a phregethwr , Glandwr .

GRIFFITHS, JOHN ( 1820 - 1897 ), clerigwr ac eisteddfodwr

GRIFFITHS, JOHN ( 1837 - 1918 ), arlunydd .

GRIFFITHS, JOHN GWYNEDD ( J. Gwyn ) ( 1911 - 2004 ), ysgolhaig, bardd a chenedlaetholwr Cymreig .

GRIFFITHS, JOHN POWELL ( 1875 - 1944 ), gweinidog (Bed.) ac athro .

GRIFFITHS, JOHN THOMAS ( 1824 - 1895 ), peiriannydd mwnawl yn U.D.A.

GRIFFITHS, MORRIS ( fl. 1766-1805 ), cynghorwr Methodistaidd, gweinidog gyda'r Bedyddwyr, ac emynydd .

GRIFFITHS, MORRIS ( 1721 - 1769 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

GRIFFITHS, PETER HUGHES ( 1871 - 1937 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac awdur

GRIFFITHS, PHILIP JONES ( 1936 - 2008 ), ffotograffydd .

GRIFFITHS, RICHARD ( 1756 - 1826 ), arloesydd glofeydd .

GRIFFITHS, ROBERT ( 1805 - 1883 ), peiriannydd a dyfeisydd

GRIFFITHS, ROBERT ( 1824 - 1903 ), cerddor

GRIFFITHS, SAMUEL ( 1783 - 1860 ), gweinidog Annibynnol

GRIFFITHS, THOMAS ( 1645 - 1725 ) gweinidog cyntaf eglwys Fedyddiedig y Welsh Tract yn nhalaith bresennol Delaware , U.D.A.

GRIFFITHS, THOMAS (JEREMY) (‘ Tau Gimel ' 1797? - 1871 ), gweinidog Undodaidd ac ysgolfeistr

GRIFFITHS, VAVASOR ( Bywg. , 288).

GRIFFITHS, WILLIAM ( 1777 - 1825 ), gweinidog Annibynnol ac athro

GRIFFITHS, WILLIAM ( 1788 - 1861 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

GRIFFITHS, WILLIAM (‘ Ifander ' 1830 - 1910 ), arweinydd a beirniad cerddorol

GRIFFITHS, WILLIAM ( 1859 - 1940 ), gweinidog Undodaidd ac ysgolhaig Hebraeg .

GRIFFITHS, WILLIAM ( 1898 - 1962 ), llyfrwerthwr

GRIFFITHS, WILLIAM ALONZO ( 1842 - 1893 ), gweinidog Annibynnol ac emynydd

GRIFFITHS, WINIFRED MAIR ( 1916 - 1996 ), gweinidog (A) a phrifathrawes .

GRIFFITH, THOMAS TAYLOR ( 1795 - 1876 ), meddyg a hynafiaethydd .

GRIFFITH, WALTER ( 1727 - 1779 ), capten yn y llynges ,

GRIFFITH, WALTER ( 1819 - 1846 ), dadleuwr dros Fasnach Rydd

GRIFFITH, WILLIAM ( 1704 - 1747 ), Morafiad Cymreig cynnar (un o aelodau gwreiddiol eu Cynulleidfa yn Llundain)

GRIFFITH, WILLIAM ( 1719 - 1782 ), ffermwr

GRIFFITH, WILLIAM ( 1801 - 1881 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr ,

GRIFFITH, WILLIAM (‘ Gwilym Caledffrwd ' 1832 - 1913 ), chwarelwr a cherddor

GRIFFITH, WILLIAM ( 1853 - 1918 ), archwiliwr ac awdur

GRIFFITH, WILLIAM JOHN ( 1875 - 1931 ), awdur Storïau'r Henllys Fawr

GRIST, IAN ( 1938 - 2002 ), gwleidydd Ceidwadol .

GRONOW, DANIEL (bu f. 1796 ), gweinidog Presbyteraidd

GRONOW, REES HOWELL ( 1794 - 1865 ), sgrifennwr atgofion

GROVE, Syr WILLIAM ROBERT ( Bywg. , 290)

GRUFFUDD ab ADDA ap DAFYDD ( fl. 1340-1370 ), llenor .

GRUFFUDD ab YR YNAD COCH ( fl. 1280 ), bardd .

GRUFFUDD ap CYNAN ( c. 1055 - 1137 ), brenin Gwynedd .

GRUFFUDD ap DAFYDD ap HYWEL ( fl. 1480-1520 ), bardd .

GRUFFUDD ap DAFYDD ap TUDUR ( fl. c. 1300 ), bardd .

GRUFFUDD ap DAFYDD FYCHAN ( 15fed g. ), bardd ,

GRUFFUDD ap GRONW GETHIN , neu GRUFFUDD LLWYD ap GRONW GETHIN ( fl. c. 1380-1420 ), bardd ,

GRUFFUDD ap GWRGENAU , bardd .

GRUFFUDD ap LLYWELYN (bu f. 1063 ), brenin Gwynedd a Phowys, ac ar ôl 1055 brenin Cymru oll

GRUFFUDD ap MAREDUDD ap DAFYDD ( fl. 1352-82 ), bardd o Fôn

GRUFFUDD ap NICOLAS ( fl. 1425 - 1456 ) uchelwr, a phrif ffigur llywodraeth leol deheubarth tywysogaeth Cymru yng nghanol y 15fed g.

GRUFFUDD ap TUDUR ap HYWEL ( fl. 1500-1540 ), bardd o Fôn .

GRUFFUDD BENRHAW, neu PENRHAW ( 15fed g. ), bardd

GRUFFUDD DAFYDD DDU ( fl. c. 1500? ), bardd

GRUFFUDD FYCHAN , Syr (bu f. 1447 ), milwr ,

GRUFFUDD GRYG , bardd o Fôn yn ail hanner y 14eg g.

GRUFFUDD HAFREN ( fl. c. 1600 ), bardd y ceir llawer o'i waith mewn llawysgrifau .

GRUFFUDD HIRAETHOG (bu f. 1564 ), bardd ac achyddwr .

GRUFFUDD, IFAN neu IEUAN ( c. 1655 - c. 1734 ), prydydd

GRUFFUDD LEIAF ( 15fed g. ), bardd ,

GRUFFUDD LLWYD ab IFAN ( fl. c. 1564 ), bardd

GRUFFUDD LLWYD ap DAFYDD ab EINION LLYGLIW ( fl. c. 1380-1410 ), bardd ,

GRUFFUDD LLWYD ap DAFYDD GAPLAN ( Gruffudd Llwyd ap Llywelyn y Caplan , a Gruffudd ap Llywelyn Llwyd mewn rhai llawysgrifau) ( fl. c. 1400?) , bardd .

GRUFFUDD LLWYD ap RHOBERT (d.d.), bardd ,

GRUFFUDD NANNAU ( Bywg. , 297)

GRUFFUDD, RHISIART ( Rhisiart Gruffudd ap Huw ?) ( fl. c. 1569 ), bardd , a brodor o Fôn .

GRUFFYDD ap GWENWYNWYN (bu f. 1286 neu 1287 ), arglwydd Powys Uchaf

GRUFFYDD ap IEUAN ap LLYWELYN FYCHAN ( Bywg. , 297)

GRUFFYDD ap LLYWELYN (bu f. 1244 ), tywysog gogledd Cymru ,

GRUFFYDD ap MADOG neu GRUFFYDD MAELOR I (bu f. 1191 )

GRUFFYDD ap RHYDDERCH ap IESTYN (bu f. 1055 ), brenin .

GRUFFYDD ap RHYS ( c. 1090 - 1137 ) tywysog Deheubarth .

GRUFFYDD ap RHYS (bu f. 1201 ), tywysog Deheubarth

GRUFFYDD, ELIS ( Bywg. , 300)

GRUFFYDD, IFAN ( 1896 - 1971 ), Llenor .

GRUFFYDD, JEREMY (neu IEUAN ) (‘ Teiliwr Llawen ’), bardd a flodeuai tua chanol y 17eg g.

GRUFFYDD LLWYD , Syr , neu Gruffydd ap Rhys ap Gruffydd ab Ednyfed (bu f. 1335 ), arwr traddodiadol gwrthryfel tybiedig Cymreig yn 1322

GRUFFYDD, OWEN ( c. 1643 - 1730 ), bardd a hynafiaethydd .

GRUFFYDD, ROBERT ( 1753 - 1820 ), cerddor

GRUFFYDD, ROBERT (‘ Patrobas ’ 1832 - 1863 ), bardd

GRUFFYDD, ROBERT GERAINT ( 1928 - 2015 ), ysgolhaig Cymraeg .

GRUFFYDD, Syr SION (bu f. 1586? ), bardd a chaplan

GRUFFYDD, THOMAS ( 1815 - 1887 ), un o delynorion enwocaf ei gyfnod

GRUFFYDD, WILLIAM JOHN ( 1881 - 1954 ), ysgolhaig, bardd, beirniad a golygydd .

GRYFFYTH, JASPER (bu f. 1614 ), clerigwr warden ysbyty Rhuthyn, caplan yr archesgob Bancroft, casglwr llawysgrifau .

GUEST (TEULU), meistri gweithydd haearn a glo, etc.

GUEST ( SCHREIBER ), y FONESIG CHARLOTTE ELIZABETH BERTIE ( 1812 - 1895 ), cyfieithydd, gwraig busnes a chasglydd .

GUTO'R GLYN , bardd a ganai yn ail hanner y 15fed g. ( 1440-1493 )

GUTUN GOCH BRYDYDD ( fl. c. 1550? ), bardd

GUTUN OWAIN , sef Gruffudd ap Huw ab Owain , uchelwr

GWALCHMAI ap DAFYDD ( fl. 16eg g. ) telynor .

GWALCHMAI ap MEILYR ( fl. 1130-80 ), bardd o Fôn, un o'r cynharaf o'r Gogynfeirdd .

GWALCHMAI, HUMPHREY ( 1788 - 1847 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

GWENFFREWI , neu WINIFRED ( fl. yn gynnar yn y 7fed g. ), santes .

GWENLLIAN (bu f. 1136 ),

GWENT, RICHARD (bu f. 1543 ), archddiacon Llundain

GWENWYNWYN (bu f. 1216 ), arglwydd Powys

GWERFUL MECHAIN ( 1462? - 1500 ), bardd .

GWGON ap MEURIG (bu f. 871 ), brenin Ceredigion, a'r olaf o linach Ceredig .

GWGON BRYDYDD ( fl. c. 1240 ), bardd

GWILYM ap IEUAN HEN ( fl. c. 1440-80 ), bardd

GWILYM ap SEFNYN ( fl. c. 1440 ), bardd

GWILYM DDU O ARFON ( fl. c. 1280-1320 ), bardd

GWILYM GWYN ( fl. diwedd y 15g. ), bardd

GWILYM RYFEL ( 12fed g. ), bardd .

GWILYM TEW ( fl. c. 1470 ) un o feirdd Morgannwg .

GWRTHEYRN .

GWYNFARDD BRYCHEINIOG ( Bywg. , 309)

GWYN, FRANCIS ( 1648? - 1734 ), gwleidydd ,

GWYN, JOHN ( Bywg. , 308b)

GWYNLLYW ( Gundleius , Gunlyu ), sant , fl. diwedd y 5ed g. a dechrau'r 6ed .

GWYNNE (TEULU), Cilfái , Abertawe .

GWYNNE O'R GARTH yn Llanlleonfel , ond yn wreiddiol o Faesllech gyfagos

GWYNNE o LANELWEDD yn sir Faesyfed .

GWYNNE ( GWINNE , GWYN , neu WYNNE ), ROBERT (JOHNS) ( fl . 1578 ), cenhadwr ac awdur Pabyddol

GWYNNE, SACKVILLE ( c. 1751 - 1794 ),

GWYNNETH, JOHN ( 1490? - 1562? ), offeiriad Pabyddol a cherddor .

GWYNNE-VAUGHAN, DAVID THOMAS ( 1871 - 1915 ), llysieuydd

GWYNN, HARRI ( fl. c. 1627 ), bardd

GWYN, RICHARD ( c. 1537 - 1584 ), neu RICHARD WHITE , merthyr Catholig .