Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZHAINES, WILLIAM ( 1853 - 1922 ), hanesydd lleol a llyfryddwr

HALL, AUGUSTA, Arglwyddes Llanofer (‘ Gwenynen Gwent ’) ( 1802 - 1896 ), noddwraig diwylliant a dyfeisydd y wisg genedlaethol Gymreig .

HALL, BENJAMIN ( 1778 - 1817 ), diwydiannwr

HALL, BENJAMIN ( 1802 - 1867 ), Arglwydd Llanover .

HALL, GEORGE HENRY ( 1881 - 1965 ), yr Is-iarll Hall o Gwm Cynon cyntaf , gwleidydd

HALL, RICHARD ( 1817 - 1866 ), bardd .

HAMER, EDWARD ( 1840 - 1911 ), hynafiaethydd .

HAMER, Syr GEORGE FREDERICK ( 1885 - 1965 ), diwydiannwr a gŵr cyhoeddus

HANBURY, JOHN ( 1664 - 1734 ), diwydiannwr a milwriad ,

HANMER (TEULU), Hanmer , Bettisfield , Fens , a Halton ( sir y Fflint ), a Pentrepant ( sir Amwythig ).

HANSON, CARL AUGUST ( 1872 - 1961 ), pennaeth cyntaf adran rhwymo Llyfrgell Genedlaethol Cymru

HARDING, Sir JOHN DORNEY ( 1809 - 1868 ). twrnai'r frenhines (‘Queen's Advocate’)

HARKER, EDWARD (‘ Isnant ’ 1866 - 1969 ), chwarelwr, bardd a phregethwr (A)

HARLEY , (TEULU), o Brampton Bryan a Wigmore ( sir Henffordd ), yn ddiweddarach ieirll Rhydychen a Mortimer .

HARRI , MASTR , neu Syr HARRI ( 15fed g. ), bardd

HARRI, EDWARD ( 1752? - 1837 ) bardd a gwehydd

HARRIES, DAVID ( 1747 - 1834 ), cerddor a hynafiaethydd

HARRIES, EVAN ( 1786 - 1861 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

HARRIES, HENRY (bu f. 1862 ), sywedydd, meddyg gwlad, a swynwr

HARRIES, HYWEL ( 1921 - 1990 ), athro celf, arlunydd, cartwnydd .

HARRIES, ISAAC HARDING , gweinidog a golygydd cyfnodolion .

HARRIES ( HARRIS , HARRY ), JOHN ( 1722 - 1788 ), ‘o Dreamlod ,’ cynghorwr bore gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

HARRIS, GRIFFITH ( 1811 - 1892 ), cerddor

HARRIS, HOWEL(L) ( 1714 - 1773 ), diwygiwr crefyddol .

HARRIS, JOHN ( 1680 - 1738 ), esgob Llandaf

HARRIS, JOHN ( 1704 - 1763 ), ‘o S. Kennox ’ (ym mhlwyf Llawhaden ), cynghorwr Methodistaidd a Morafaidd, ffermwr —

HARRIS, JOHN RYLAND (‘ Ieuan Ddu ’ 1802 - 1823 )

HARRIS, JOSEPH ( 1704 - 1764 ), ‘Assay-master at the Mint,’ ,

HARRIS, JOSEPH (‘ Gomer ’ 1773 - 1825 ), gweinidog y Bedyddwyr

HARRISON, RICHARD ( 1743 - 1830 ), pregethwr lleol gyda'r Wesleaid

HARRIS, SOLOMON ( 1726 - 1785 ), gweinidog Ariaidd ac athro coleg

HARRIS, THOMAS ( 1705 - 1782 ),

HARRIS, WILLIAM HENRY ( 1884 - 1956 ), offeiriad ac Athro Cymraeg Coleg Dewi Sant Llanbedr Pont Steffan, Cer.

HARRI, WILLIAM (‘ Gwilym Garwdyle ’ 1763 - 1844 ), bardd .

HARRY, GEORGE OWEN (neu GEORGE OWEN ) ( c. 1553 - c. 1614 ), hynafiaethydd .

HARRY, JOSEPH ( 1863 - 1950 ), athro a gweinidog (A) ,

HARRY, MILES ( 1700 - 1776 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

HARRY, NUN MORGAN ( 1800 - 1842 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

HARTLAND, EDWIN SIDNEY ( 1848 - 1927 ), un o arloeswyr astudiaeth wyddonol llên-gwerin

HARTSHORN, VERNON ( 1872 - 1931 ), arweinydd Llafur, aelod seneddol, aelod o'r ‘Cabinet,’

HASSALL, CHARLES ( 1754 - 1814 ), swyddog tir a thir-fesurydd .

HATTON, ANN JULIA (‘ Ann of Swansea ’ 1764 - 1838 ), bardd a nofelydd

HAVARD, WILLIAM THOMAS ( 1889 - 1956 ), esgob

HAWYS (HAWISE) GADARN ( 1291 - cyn 1353 ),

HAYCOCK, (BLODWEN) MYFANWY ( 1913 - 1963 ), artist ac awdur

HAYDEN, HENRY SAMUEL ( 1805 - 1860 ), cerddor

HEATH, CHARLES ( 1761 - 1830 ), argraffydd ,

HEMANS, FELICIA DOROTHEA ( 1793 - 1835 ), bardd

HEMP, WILFRID JAMES ( 1882 - 1962 ), hynafiaethydd

HARRI (HENRY ) VII ( 1457 - 1509 ), brenin Lloegr .

HENRY, DAVID (‘ Myrddin Wyllt ’) ( 1816 - 1873 ), gweinidog a bardd gwlad .

HENRY, JOHN ( 1859 - 1914 ), cerddor

HENRY, PHILIP ( 1631 - 1696 ), gweinidog Presbyteraidd a dyddiadurwr

HENRY, THOMAS ( 1734 - 1816 ), fferyllydd .

HERBERT (TEULU), Trefaldwyn , Parke , Blackhall , Dolguog , Cherbury , Aston , etc.

HERBERT (TEULU), ieirll Pembroke (o'r ail greadigaeth) .

POWYS (‘POWIS’), IEIRLL ( HERBERT ) .

HERBERT, DAVID ( 1762 - 1835 ), clerigwr

HERBERT, EDWARD ( 1583 - 1648 ), barwn 1af Herbert (o) Cherbury

HERBERT, GEORGE ( 1593 - 1633 ), bardd .

HERBERT, HENRY ( 1617 - 1656 ), milwr ym mhlaid y Senedd a gwleidydd .

HERBERT, Syr JOHN ( 1550 - 1617 ), gwr o'r gyfraith sifil, llysgennad, ac ysgrifennydd y wladwriaeth

HERBERT, REGINALD ( 1841 - 1929 ), Clytha gerllaw y Fenni , sir Fynwy , ‘sportsman’ a marchogwr ceffylau hela a cheffylau rasio

HERBERT, WILLIAM (bu f. 1469 ), iarll Pembroke , milwr a gwladweinydd

HERBERT, Syr WILLIAM (bu f. 1593 ), planiedydd yn Iwerddon ac arloeswr addysgol Cymreig

HERBERT, WILLIAM ( 1460 - 1491 ),

HERRING, JOHN ( 1789 - 1832 ), gweinidog y Bedyddwyr

HEYCOCK, LLEWELLYN ARGLWYDD HEYCOCK O DAIBACH ( 1905 - 1990 ), arweinydd adnabyddus mewn llywodraeth leol ym Morgannwg .

HEYLIN, ROWLAND ( Bywg. , 335)

HICKS, HENRY ( 1837 - 1899 ), meddyg a daearegwr

HIGGS, DANIEL (bu f. 1691 ), gweinidog Piwritanaidd ac Anghydffurfiwr

HILEY, FRANCIS ( 1781 - 1860 ), gweinidog y Bedyddwyr yn Llanwenarth

HILL (TEULU), meistri gwaith haearn Plymouth , Merthyr Tydfil .

HILLS-JOHNES, Syr JAMES ( 1833 - 1919 ), cadfridog

HIMBURY, DAVID MERVYN ( 1922 - 2008 ), gweinidog (Bed.) a phrifathro coleg .

HINDE, CHARLES THOMAS EDWARD ( 1820 - 1870 ), cadfridog

HININ FARDD ( 1360? - 1420? ), awdur daroganau .

HOARE, Syr RICHARD COLT ( 1758 - 1838 ), ail farwnig, hanesydd a hynafiaethydd .

HOBLEY, WILLIAM ( 1858 - 1933 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac awdur

HODDINOTT, ALUN ( 1929 - 2008 ), cyfansoddwr ac athro .

HODGES, JEHOIADA ( 1877? - 1930 ), chwaraewr pêl droed (Rygbi) ,

HODGES, JOHN ( 1700? - 1777 ), rheithor

HOGGAN [ne Morgan], FRANCES ELIZABETH ( 1843 - 1927 ), meddyg a diwygwraig gymdeithasol .

HOLBACHE ( HOLBECHE , etc.), DAVID ( fl. 1377-1423 ), cyfreithiwr, sefydlydd ysgol ramadeg Croesoswallt .

HOLLAND (TEULUOEDD):

HOLLAND o'r BERW (TEULU),

HOLLAND, HUGH ( 1569 - 1633 ), bardd a theithiwr

HOLLAND, ROBERT ( 1556/7 - 1622? Bywg. , 341), clerigwr, awdur, a chyfieithydd

HOLLAND, SAMUEL ( 1803 - 1892 ), un o arloeswyr y diwydiant llechi yng Ngogledd Cymru, a phrif hyrwyddwr sefydlu ysgol Dr. Williams i ferched yn nhref Dolgellau

HOLLAND, WILLIAM ( 1711 - 1761 ), Morafiad a Methodist cynnar

HOMFRAY (TEULU), Penydarren , Merthyr Tydfil , meistri gweithydd haearn , etc.

HOOSON, HUGH EMLYN ( 1925 - 2012 ), gwleidydd Rhyddfrydol a ffigwr cyhoeddus .

HOOSON, ISAAC DANIEL ( 1880 - 1948 ), cyfreithiwr a bardd

HOOSON, JOHN ( 1883 - 1969 ), athro, ysgolhaig a brogarwr .

HOOSON, TOM ELLIS ( 1933 - 1985 ), gwleidydd Ceidwadol .

HOPCYN ap TOMAS ( c. 1330 - wedi 1403 ), uchelwr ,

HOPCYN, WILIAM ( 1700 - 1741 ), bardd

HOPE, WILLIAM ( fl. 1765 ), ‘ y Bardd Byddar

HOPKIN, LEWIS ( c. 1708 - 1771 ), bardd ,

HOPKINS, EVAN (bu f. 1888 ), daearegwr

HOPKINS, WILLIAM ( 1706 - 1786 ), clerigwr ac awdur

HORSFALL TURNER, ERNEST RICHMOND ( 1870 - 1936 ), ysgolfeistr a hanesydd lleol

HOWARD, JAMES HENRY ( 1876 - 1947 ), pregethwr, awdur a sosialydd

HOWEL ap GRUFFYDD , neu Syr HYWEL y FWYALL (bu f. c. 1381 ),

HOWEL ap GRUFFYDD neu Syr HYWEL y PEDOLAU ( fl. yn ddiweddar yn y 13eg g. ),

HOWEL, HARRI ( fl. 1637-71 ), bardd

HOWELL, DAVID ( 1797 - 1873 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

HOWELL, DAVID (‘ Llawdden ’ 1831 - 1903 )

HOWELL, GWILYM neu WILLIAM ( 1705 - 1775 ), almanaciwr a bardd .

HOWELL, JAMES ( 1594? - 1666 ), awdur

HOWELL, JENKIN ( 1836 - 1902 ), argraffydd, llenor, a cherddor

HOWELL, JOHN (‘ Ioan ab Hywel ’ neu ‘ Ioan Glandyfroedd ’ 1774 - 1830 ), gwehydd, ysgolfeistr, bardd, golygydd, a cherddor

HOWELL, JOHN HENRY ( 1869 - 1944 ), arloeswr addysg dechnegol yn Seland Newydd

HOWELL, LLEWELYN DAVID ( 1812 - 1864 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

HOWELLS, ELISEUS ( 1893 - 1969 ), gweinidog (MC) ac awdur

HOWELLS, GEORGE ( 1871 - 1955 ), prifathro coleg Serampore, India

HOWELLS, GERAINT WYN, Barwn Geraint o Bonterwyd ( 1925 - 2004 ), ffermwr a gwleidydd .

HOWELLS, HOWELL ( 1750 - 1842 ), clerigwr Methodistaidd

HOWELLS, MORGAN ( 1794 - 1852 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid

HOWELLS, REES ( 1879 - 1950 ), cenhadwr a sefydlydd y Coleg Beiblaidd yn Abertawe

HOWELLS, THOMAS (‘ Hywel Cynon ' 1839 - 1905 ), glowr, argraffydd, cerddor, bardd, a phregethwr

HOWELLS, WILLIAM ( 1818 - 1888 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac ail brifathro Coleg Trefeca .

HOWELL, THOMAS (bu f. 1540? ), Cymro o sir Fynwy a oedd yn farsiandwr yn Sbaen ,

HOWELL, THOMAS ( 1588 - 1646 ), esgob Bryste ,

HOWELL, THOMAS FRANCIS ( 1864 - 1953 ), gŵr busnes a bargyfreithiwr

HOWELL, WILLIAM ( 1740 - 1822 ), gweinidog Ariaidd ac athro coleg

HOWELS, WILLIAM ( 1778 - 1832 ), offeiriad efengylaidd

HOYLE, WILLIAM EVANS ( 1855 - 1926 ), cyfarwyddwr cyntaf Amgueddfa Genedlaethol Cymru

HUDSON-WILLIAMS, THOMAS ( 1873 - 1961 ), ysgolhaig a chyfieithydd

HUET, THOMAS (bu f. 1591 ), cyfieithydd yr Ysgrythurau .

HUGHES, ALFRED WILLIAM ( 1861 - 1900 ), athro a llawfeddyg

HUGHES, ANNIE HARRIET (‘ Gwyneth Vaughan ’ 1852 - 1910 ), llenor

HUGHES, ARTHUR ( 1878 - 1965 ), llenor

HUGHES, ARWEL ( 1909 - 1988 ), cerddor .

HUGHES, CHARLES ( 1823 - 1886 ), cyhoeddwr

HUGHES, CLEDWYN, BARWN CLEDWYN O BENRHOS ( 1916 - 2001 ), gwleidydd .

HUGHES, DAVID (bu f. 1609 ), sefydlydd ysgol ramadeg rydd Biwmares

HUGHES, DAVID ( Eos Ial 1794? - 1862 ), bardd a chyhoeddwr .

HUGHES, DAVID ( 1785 - 1850 ), clerigwr ac awdur

HUGHES, DAVID ( 1800 - 1849 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

HUGHES, DAVID (‘ Cristiolus Môn ’ 1810 - 1881 ), ysgolfeistr a cherddor

HUGHES, DAVID ( 1813 - 1872 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, ac awdur

HUGHES, DAVID EDWARD ( 1831 - 1900 ), physegwr a dyfeisydd

HUGHES, DAVID ROWLAND (‘ Myfyr Eifion ’ 1874 - 1953 ), ysgrifennydd yr Eist. Gen.

HUGHES, EDWARD (‘ Eos Maldwyn ’ bu f. 1862 ), telynor

HUGHES, EDWARD (‘ Y Dryw ’ 1772 - 1850 ), eisteddfodwr

HUGHES, EDWARD ( 1856 - 1925 ), ysgrifennydd cyffredinol a chynrychiolydd y ‘North Wales Miners Association’

HUGHES, EDWARD DAVID ( 1906 - 1963 ), gwyddonydd ac Athro cemeg Coleg Prifysgol Llundain

HUGHES, EDWARD ERNEST ( 1877 - 1953 ), Athro hanes cyntaf Coleg y Brifysgol, Abertawe, a dolen gyswllt nodedig rhwng y brifysgol a'r werin

HUGHES, ELIZABETH PHILLIPS ( 1851 - 1925 ), addysgydd .

HUGHES, EMRYS DANIEL ( 1894 - 1969 ), gwleidydd, newyddiadurwr ac awdur

HUGHES, EVAN (‘ Hughes Fawr ’ bu f. 1800 ), curad ac awdur .

HUGHES, EZEKIEL ( 1766 - 1849 ), arloeswr ymfudo i orllewin U.D.A.

HUGHES, GARFIELD HOPKIN ( 1912 - 1969 ), darlithydd prifysgol ac ysgolhaig Cymraeg

HUGHES, GRIFFITH ( 1707 -?), naturiaethwr

HUGHES, GRIFFITH ( 1775 - 1839 ), gweinidog Annibynnol

HUGHES, GRIFFITH WILLIAM ( 1861 - 1941 ), cyfrifydd a cherddor

HUGHES, HENRY ( 1841 - 1924 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a hanesydd

HUGHES, HENRY BAILEY ( 1833 - 1887 ), offeiriad Catholig

HUGHES, HENRY HAROLD ( 1864 - 1940 ), hynafiaethydd .

HUGHES, HENRY MALDWYN ( 1875 - 1940 ), diwinydd a gweinidog Wesleaidd

HUGHES, HOWEL HARRIS ( 1873 - 1956 ), gweinidog (MC), prifathro'r Coleg Diwinyddol, Aberystwyth

HUGHES, HUGH ( 1693 - 1776 ‘ Huw ap Huw ’ neu ‘ Y Bardd Coch o Fôn ’), bardd ac uchelwr

HUGHES, HUGH ( 1778 - 1855 ), gweinidog Wesleaidd

HUGHES, HUGH ( 1790 - 1863 ), arlunydd ac awdur

HUGHES, HUGH (‘ Tegai ’ 1805 - 1864 ), gweinidog Annibynnol .

HUGHES, HUGH (‘ Cadfan Gwynedd ’ neu ‘ Hughes Cadfan ’ 1824 - 1898 ), un o'r arloeswyr yn Patagonia

HUGHES, HUGH (BRYTHON) ( 1848 - 1913 ), athro ysgol a llenor

HUGHES, HUGH DERFEL ( 1816 - 1890 )

HUGHES, HUGH JOHN ( 1828? - 1872 ), awdur a cherddor yn U.D.A.

HUGHES, HUGH JOHN ( 1912 - 1978 ), athro ysgol, awdur, golygydd ac adolygydd .

HUGHES, HUGH MICHAEL ( 1858 - 1933 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

HUGHES, HUGH PRICE ( 1847 - 1902 ), gweinidog Wesleaidd ,

HUGHES, HUGH ROBERT ( 1827 - 1911 ), Kinmel a Dinorben , yswain ac achyddwr

HUGHES, HYWEL STANFORD ( 1886 - 1970 ), ranshwr, cymwynaswr a chenedlaetholwr

HUGHES, ISAAC (‘ Craigfryn ’ 1852 - 1928 ), nofelydd

HUGHES, JAMES (‘ Iago Trichrug ’ 1779 - 1844 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, bardd, ac esboniwr Beiblaidd

HUGHES, JAMES (‘ Iago Bencerdd ’ 1831 - 1878 ), cerddor

HUGHES, JANE ( fl. c. 1840-80 ), emynyddes

HUGHES, JOHN, neu HUGH OWEN ( 1615 - 1686 ), Jesiwit

HUGHES, JOHN ( 1775 - 1854 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, awdur, ac emynydd

HUGHES, JOHN ( 1776 - 1843 ), gweinidog Wesleaidd, a hynafiaethydd

HUGHES, JOHN ( 1787 - 1860 ), archddiacon Ceredigion, clerigwr efengylaidd, a llenor

HUGHES, JOHN ( 1791 -?), cerddor .

HUGHES, JOHN ( 1796 - 1860 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, ac awdur

HUGHES, JOHN ( 1814 - 1889 ), peiriannydd ac arloeswr gweithfeydd yn Rwsia

HUGHES, JOHN ( 1827 - 1893 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ,

HUGHES, JOHN (‘ Glanystwyth ’ 1842 - 1902 ), gweinidog Wesleaidd

HUGHES, JOHN ( 1850 - 1932 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, awdur, a bardd

HUGHES, JOHN ( 1873 - 1932 ), cyfansoddwr yr emyn-dôn ‘Cwm Rhondda ’ .

HUGHES, JOHN ( 1896 - 1968 ), cerddor .

HUGHES, JOHN CEIRIOG ( 1832 - 1887 ), bardd

HUGHES, JOHN EDWARD ( 1879 - 1959 ), gweinidog (MC) ac awdur

HUGHES, JOHN EVAN ( 1865 - 1932 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a golygydd .

HUGHES, JOHN GRUFFYDD MOELWYN ( 1866 - 1944 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

HUGHES, JOHN HENRY (‘ Ieuan o Leyn ’ 1814 - 1893 ), gweinidog a bardd

HUGHES, JOHN JAMES (‘ Alfardd ’ 1842 - 1875? ), newyddiadurwr

HUGHES, JOHN RICHARD ( 1828 - 1893 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, nodedig fel efengylydd

HUGHES, JOHN WILLIAM ( 1817 - 1849 ‘ Edeyrn ap Nudd ,’ ac wedi hynny ‘ Edeyrn o Fôn ’ llenor crwydrad

HUGHES, JOHN WILLIAMS ( 1888 - 1979 ), gweinidog (Bed.) a Phrifathro coleg .

HUGHES, JONATHAN ( 1721 - 1805 ), bardd

HUGHES, JOSEPH (‘ Carn Ingli ’ 1803 - 1863 ), clerigwr a bardd eisteddfodol

HUGHES, JOSEPH TUDOR (‘ Blegwryd ’ 1827 - 1841 ), bachgen â'i hynododd ei hun yn ei blentyndod fel telynor, etc.;

HUGHES, JOSHUA ( 1807 - 1889 ), esgob Llanelwy

HUGHES, LOT ( 1787 - 1873 ), gweinidog Wesleaidd a hanesydd .

HUGHES, ( ROBERTS ), MARGARET (‘ Leila Megàne ’, 1891 - 1960 ), cantores

HUGHES, MEGAN WATTS ( 1842 - 1907 ), cantores .

HUGHES, MICHAEL ( 1752 - 1825 ), diwydiannwr a dyn busnes ,

HUGHES, OWEN (‘ yr Arian Mawr ’ bu f. 1708 ), twrne ym Miwmares .

HUGHES, OWEN (‘ Glasgoed ’ 1879 - 1947 ) swyddog rheilffordd, masnachwr a bardd

HUGHES, RICHARD (bu f. 1618 ), Cefn Llanfair , sir Gaernarfon , bardd , etc.

HUGHES, RICHARD ( 1794 - 1871 ), argraffydd a chyhoeddwr

HUGHES, RICHARD SAMUEL ( 1855 - 1893 ), cerddor .

HUGHES, RICHARD SAMUEL ( 1888 - 1952 ), gweinidog (MC) ac athro

HUGHES, ROBERT (‘ Robin Ddu yr Ail o Fôn ’ 1744 - 1785 ), bardd

HUGHES, ROBERT ( 1811 - 1892 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

HUGHES, ROBERT ARTHUR ( 1910 - 1996 ), meddyg cenhadol yn Shillong, Meghalaya, Gogledd-ddwyrain India ac arweinydd dylanwadol yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru .

HUGHES, ROBERT GWILYM ( 1910 - 1997 ), bardd a gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

HUGHES, ROBERT OWEN (‘ Elfyn ’ 1858 - 1919 ), newyddiadurwr a bardd

HUGHES, ROBERT RICHARD ( 1871 - 1957 ), gweinidog (MC) ac awdur

HUGHES, ROWLAND ( 1811 - 1861 ), gweinidog Wesleaidd

HUGHES, ROYSTON JOHN, ‘ ROY ’, BARWN ISLWYN ( 1925 - 2003 ), gwleidydd .

HUGHES, STEPHEN ( 1622 - 1688 ), un o'r Anghydffurfwyr bore

HUGHES, THOMAS ( 1758 - 1828 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd yn Lerpwl ,

HUGHES, THOMAS ( 1803 - 1898 ) ‘ Glan Pherath ’), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

HUGHES, THOMAS ( 1814 - 1884 ), gweinidog Wesleaidd

HUGHES, THOMAS ( 1854 - 1928 ), gweinidog Wesleaidd

HUGHES, THOMAS HYWEL ( 1875 - 1945 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, ysgolhaig, diwinydd, ac athronydd

HUGHES, THOMAS ISFRYN ( 1865 - 1942 ), gweinidog Wesleaidd;

HUGHES, THOMAS JOHN (‘ Adfyfr ’ 1853 - 1927 ), newyddiadurwr

HUGHES, THOMAS JONES ( 1822 - 1891 ), clerigwr a gramadegydd

HUGHES, THOMAS MCKENNY ( 1832 - 1917 ), daearegwr

HUGHES, THOMAS ROWLAND ( 1903 - 1949 ). bardd a nofelydd .

HUGHES, WILLIAM (bu f. 1794? ), gwneuthurwr clociau yn Llundain .

HUGHES, WILLIAM (bu f. 1600 ), esgob Llanelwy

HUGHES, WILLIAM ( 1757 - 1846 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, emynydd, a cherddor

HUGHES, WILLIAM ( 1779 - 1836 ), peiriannydd

HUGHES, WILLIAM ( 1798 - 1866 ), telynor

HUGHES, WILLIAM ( 1838 - 1921 ), argraffydd a chyhoeddwr , Dolgellau

HUGHES, WILLIAM ( 1849 - 1920 ), clerigwr ac awdur

HUGHES, WILLIAM BULKELEY ( 1797 - 1882 ), Aelod Seneddol .

HUGHES, WILLIAM JOHN ( 1833 - 1879 ), cerddor ac ysgolfeistr

HUGHES, WILLIAM JOHN ( 1891 - 1945 ), athro ysgol a choleg

HUGHES, WILLIAM JOHN , ( GARETH HUGHES ) ( 1894 - 1965 ), actor .

HUGHES, WILLIAM MELOCH ( 1860 - 1926 ), arloeswr a llenor

HUGHES, WILLIAM ROBERT ( 1798? - 1879 ), meddyg cancr a'r ‘ddafaden wyllt’

HUGHES, WILLIAM ROGER ( 1898 - 1958 ), offeiriad a bardd

HUMPHREYS, BENJAMIN ( 1856 - 1934 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

HUMPHREYS, DAVID ( 1813 - 1866 ), gweinidog

HUMPHREYS, EDWARD MORGAN ( 1882 - 1955 ), newyddiadurwr, llenor a darlledwr

HUMPHREYS, EDWARD OWEN ( 1899 - 1959 ), addysgwr

HUMPHREYS, GEORGE ( 1747? - 1813 ), clochydd, bardd ,

HUMPHREYS, HENRY ( fl. 1819-24 ), telynor

HUMPHREYS, HUGH ( 1817 - 1896 Bywg. , 373)

HUMPHREYS, HUMPHREY ( 1648 - 1712 ), esgob Bangor a Henffordd (yn olynol), hynafiaethydd, hanesydd, ac achyddwr

HUMPHREYS, JAMES ( c . 1768 - 1830 ), ysgrifennwr ar faterion cyfreithiol ,

HUMPHREYS, JOHN ( 1767 - 1829 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a llenor

HUMPHREYS-OWEN, ARTHUR CHARLES ( 1836 - 1905 ), AS.

HUMPHREYS, RHOBERT (neu RHOBERT RHAGAT ) ( fl. c. 1720 ), bardd ,

HUMPHREYS, RICHARD ( Bywg. , 375)

HUMPHREYS, RICHARD GRIFFITH (‘ Rhisiart o Fadog ’ 1848 - 1924 ), newyddiadurwr ,

HUMPHREYS, RICHARD MACHNO ( 1852 - 1904 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr ,

HUMPHREYS, ROBERT ( 1779 - 1832 ), gweinidog Wesleaidd ,

HUMPHREYS, neu HUMPHREYS-DEVONPORT , Syr SALUSBURY PRYCE ( 1778 - 1845 ), is-lyngesydd

HUMPHREYS, THOMAS JONES ( 1841 - 1934 ), gweinidog Wesleaidd

HUW ap DAFYDD ( Bywg. , 376)

HUW ap DAFYDD ap LLYWELYN ap MADOG (neu HUW LLWYD ap DAFYDD ap LLYWELYN ap MADOG yn ôl Llanst. MS, 125 (439)) ( fl. c. 1526-80? ), bardd

HUW ap MORUS , telynor

HUW ap RHISIART ap DAFYDD ( fl. yn ail hanner y 16eg g. ), Cefn Llanfair , sir Gaernarfon bardd ,

HUW ap RHYS WYN ( fl. c. 1550 ), bardd ac aelod o deulu bonheddig

HUW ARWYSTLI ( fl. 1550 ), bardd .

HUW BODWRDDA Huw ap Richard ap Siôn ap Madog o Fodwrdda , sir Gaernarfon ( fl. 1566 ), boneddwr, bardd, a noddwr beirdd .

HUW CAE LLWYD ( fl. 1431-1504 ), bardd ,

HUW CEIRIOG ( fl. c. 1560-1600 ), bardd

HUW CORNWY ( fl. 1580-1596 ), bardd ,

HUW DAFI ( 15fed-16eg g. ), bardd .

HUW DAI , telynor

HUW LLIFON ( fl. c. 1570-1607 ), bardd, a chlochydd

HUW LLŶN ( fl. c. 1552-1594), bardd ,

HUW MACHNO ( fl. 1585-1637 ), bardd

HUW MENAI , cerddor

HUW PENNAL ( fl. 15fed g. ), bardd

HUW PENNANT ( Syr ) ( fl. yn ail hanner y 15fed g. ), offeiriad, bardd, hynafiaethydd

HUW PENNANT ( fl. c. 1565-1619 ), bardd

HUW, ROLANT ( 1714 - 1802 ), bardd ,

HUWS, ALUN ‘SBARDUN’ ( 1948 - 2014 ), cerddor a chyfansoddwr .

HUWS, MORIEN MON ( Morien Môn ’ 1856 - 1932 ), bardd a llenor

HUWS, RHYS JONES ( 1862 - 1917 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

HUWS, WILLIAM PARI ( 1853 - 1936 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr ,

HUW TALAI ( fl. c. 1550-80 ), bardd

HUW, THOMAS ( fl. c. 1574-1606 ), bardd

HUXLEY, THOMAS ( fl. 1765-88 ), argraffydd .

HWMFFRE ap HYWEL , neu HWMFFRE HYWEL ( fl. yn hanner cyntaf yr 17eg g. ), bardd

HYWEL ab EDWIN (bu f. 1044 ), brenin Deheubarth

HYWEL ab EINION LLYGLIW ( fl. c. 1330-70 ), bardd ,

HYWEL ab OWAIN GWYNEDD (bu f. 1170 ), milwr a bardd

HYWEL AERDDREN (neu AEDDREN neu AEDDREM) ( fl. c. 1540-70? ), bardd

HYWEL ap DAFYDD ap IEUAN ap RHYS ( HYWEL DAFI o Raglan , yn ôl Pen. MS. 101 (262)) ( fl. c. 1450-80 ), bardd

HYWEL ap DAFYDD LLWYD ab Y GOF ( fl. c. 1500 ), bardd

HYWEL ap IEUAF (bu f. 985 ), brenin Gwynedd

HYWEL ap LLYWELYN ap MAREDUDD ( fl. c. 1500? ), bardd

HYWEL ap RHEINALLT , neu HYWEL RHEINALLT ( fl. c. 1471-94 ), bardd

HYWEL ap RHODRI MOLWYNOG (bu f. 825 ), brenin Gwynedd

HYWEL ap Syr MATHEW (bu f. 1581 ), bardd, achydd, a milwr

HYWEL BANGOR ( fl. 1540 ), clerwr

HYWEL CILAN ( fl. tua diwedd y 15fed g. ), bardd

HYWEL DDA (bu f. 950 ), brenin a deddfwr .

HYWEL FOEL ap GRIFFRI ap PWYLL GWYDDEL ( fl. c. 1240-1300 ), bardd

HYWEL GETHIN (‘ Hywel Gethin of Celynnog ,’ yn ôl y llawysgrifau) ( fl. c. 1485 ), bardd .

HYWEL HEILIN neu HEILIN FARDD ( fl. 15fed g. ), bardd na wyddys dim am ei fywyd .

HYWEL HIR ( fl. 1600-40 ), bardd, a gŵr mewn urddau eglwysig y mae'n debyg .

HYWEL SWRDWAL ( fl. 1430-60 ), bardd .

HYWEL YSTORM (neu YSTORYN) , clerwr, neu fardd gogan yn canu yn hanner cyntaf y 14eg g.