Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMAB Y CLOCHYDDYN ( fl. c. 1380 ), bardd

MACDONALD, GORDON, y Barwn MACDONALD o WAENYSGOR cyntaf ( 1888 - 1966 ), gwleidydd

MACHEN, ARTHUR ( 1863 - 1947 ) a gyfenwyd yn ARTHUR LEWELLIN JONES i gychwyn, awdur

MACKWORTH, Syr HUMPHREY ( 1657 - 1727 ), diwydiannwr a seneddwr

MACLEAN, Syr EWEN JOHN ( 1865 - 1953 ), Athro cyntaf obstetreg a gynecoleg yn Ysgol Feddygol Genedlaethol Cymru .

MADDOCK, Syr IEUAN ( 1917 - 1988 ), Prif Wyddonydd i'r Adran Diwydiant .

MADDOCKS (gynt THOMAS ), ANN ( 1704 - 1727 ), ‘ y Ferch o Gefn Ydfa ’.

MADOCKS, WILLIAM ALEXANDER ( 1773 - 1828 ), dyneiddiwr, yn caru'r ddrama a'r celfyddydau .

MADOG ap GRUFFYDD (bu f. 1236 ), arglwydd Powys .

MADOG ap GWALLTER , ‘ Y Brawd ,’ bardd crefyddol .

MADOG ap LLYWELYN , gwrthryfelwr 1294 .

MADOG ap MAREDUDD (bu f. 1160 ), brenin Powys .

MADOG BENFRAS ( fl. c. 1320-60 ), bardd

MADOG DWYGRAIG ( fl. c. 1370 ), un o'r olaf o'r Gogynfeirdd .

MADOG FYCHAN ap MADOG ap GRUFFYDD (bu f. 1269 )

MADRYN , o Fadryn ( Llŷn ).

MAELGWN ab OWAIN GWYNEDD (bu f. ar ôl 1173 ),

MAELGWN ap RHYS ( c. 1170 - 1230 ), arglwydd Ceredigion

MAELGWN ap RHYS (bu f. 1295 ), gwrthryfelwr (yn 1294 )

MAELGWN GWYNEDD (bu f. c. 547

MAINWARING, WILLIAM HENRY ( 1884 - 1971 ), gwleidydd Llafur .

MALKIN, BENJAMIN HEATH ( 1769 - 1842 ), llenor a hynafiaethydd

MALO (adnabyddir ef hefyd fel Machu , Machutes , Maclovius , ac yn Gymraeg, Mechell ) , sant , fl. yn y 6ed g.

MANSEL (TEULU), Oxwich , Penrice , a Margam , sir Forgannwg .

MANSEL, BUSSY ( 1623 - 1699 ), Briton Ferry , sir Forgannwg , pennaeth milwyr plaid y Senedd yn y Rhyfel Cartrefol ac aelod seneddol

MANSELL, FRANCIS ( 1579 - 1665 ), a fu deirgwaith yn bennaeth Coleg Iesu, Rhydychen ,

MANSEL, Syr ROBERT ( 1573 - 1656 ), llyngesydd .

MANSEL, WILLIAM LORT ( 1753 - 1820 ), pennaeth Coleg y Drindod, Caergrawnt, ac esgob Bryste

MANUEL, DAFYDD ( 1624? - 1726 ), bardd .

MAP ( MAHAP , MAPES ), WALTER ( 1140? - 1209? ), archddiacon

MARC, SIARL ( Bywg. , 578-9)

MARDY-JONES, THOMAS ISAAC ( 1879 - 1970 ), economegydd a gwleidydd

MAREDUDD ab OWAIN ab EDWIN (bu f. 1072 ), brenin Deheubarth .

MAREDUDD ab OWAIN ap HYWEL DDA (bu f. 999 ), brenin Deheubarth .

MAREDUDD ap CYNAN ab OWAIN GWYNEDD (bu f. 1212 ) .

MAREDUDD ap GRUFFUDD ap RHYS ( 1130 neu 1131 - 1155 ), tywysog Deheubarth

MAREDUDD ap RHOSER ( fl. c. 1530), bardd

MAREDUDD ap RHYS GRYG (bu f. 1271 ), tywysog Deheubarth

MARGED vch IFAN ’ ( 1696 - 1801? ), ‘cymeriad’ .

MARKS, DAVID ( 1788 - 1871 ), cerddor

MARQUAND, HILARY ADAIR ( 1901 - 1972 ), economegydd a gwleidydd Llafur .

MARSDEN, THOMAS ( 1802 - 1849 ), clerigwr ac awdur

MARSHAL(TEULU), ieirll Penfro , etc.

MARSH, RICHARD ( 1710? - 1792 ), llyfrwerthwr ac argraffydd yn Wrecsam .

MARTHA'R MYNYDD ’ ( fl. tua 1770 ), twyllwraig .

MARTIN, Syr RICHARD ( 1843 - 1922 ), diwydiannwr a gŵr cyhoeddus ,

MASON, RICHARD ( 1816? - 1881 ), argraffydd ac awdur , Dinbych-y-pysgod

MATHEW (TEULU), Llandaf , Radyr , a Chastell-y-mynach , sir Forgannwg .

MATHEW ap LLYWELYN GOCH ( Bywg. , 583)

MATHEWS, JOHN HOBSON ( Bywg. , 583)

MATHIAS (TEULU), o Lwyngwaren (‘ Llwyn Gwaring ,’ ‘ Llangwaren ,’ a ffurfiau eraill) ym mhlwyf Tref-Wrdan (‘ Jordanston ’) yng nghyffiniau Abergwaun , ac yn ddiweddarach hefyd o Lantyfai ( Lamphey ) gerllaw tre Penfro .

MATHIAS, JAMES GORONWY ( 1842 - 1895 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, a llenor .

MATHIAS, RONALD CAVILL ( 1912 - 1968 ), arweinydd undeb llafur

MATHIAS, WILLIAM JAMES ( 1934 - 1992 ), athro a chyfansoddwr .

MATTHEWS, ABRAHAM ( 1832 - 1899 ), gweinidog (A) ac un o arloeswyr y Wladfa ym Mhatagonia

MATTHEWS, EDWARD ( 1813 - 1892 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac awdur

MATTHEWS, JOHN ( 1773 - 1848 ), tirfesurydd a gŵr cyhoeddus

MATTHEWS, MARMADUKE ( Bywg. , 585)

MATTHEWS, NORMAN GREGORY ( 1904 - 1964 ), canghellor

MAURICE ac OWEN (TEULUOEDD), Clenennau , Penmorfa , sir Gaernarfon , Glyn (Cywarch) , sir Feirionnydd , etc.

MAURICE, DAVID ( 1626 - 1702 ), clerigwr a chyfieithydd

MAURICE, HENRY ( 1634 - 1682 ), ‘apostol Brycheiniog’

MAURICE, HENRY ( 1647 - 1691 ), clerigwr ac awdur

MAURICE, HUGH ( 1775 - 1825 ), crwynwr, a chopïydd llawysgrifau

MAURICE, MATHIAS ( Bywg. , 588)

MAURICE, Syr WILLIAM ( Bywg. , 588)

MAURICE, WILLIAM (bu f. 1680 ), hynafiaethydd a chasglwr llawysgrifau .

McBRIDE, NEIL ( 1910 - 1974 ), gwleidydd Llafur .

McGRATH, MICHAEL JOSEPH ( 1882 - 1961 ), Archesgob Caerdydd

McLUCAS, CLIFFORD ( 1945 - 2002 ), artist a chyfarwyddwr theatr .

MEADOWS, JOSEPH KENNY ( 1790 - 1874 ), darluniwr

MEILYR BRYDYDD ( fl. c. 1100-37 ), pencerdd llys

MENDS, CHRISTOPHER ( 1724? - 1799 ), cynghorwr Methodistaidd a gweinidog gyda'r Annibynwyr

MERCER, JOHN ( Jack ) ( 1893 - 1987 ), cricedwr .

MEREDITH, BENJAMIN ( 1700 - 1749 ), pregethwr gyda'r Bedyddwyr

MEREDITH, Syr JOHN ( 1714 - 1780 ), cyfreithiwr yn Aberhonddu ,

MEREDITH, JOHN ELLIS ( 1904 - 1981 ), gweinidog (Eglwys Bresbyteraidd Cymru) ac awdur .

MEREDITH, LEWIS (‘ Lewys Glyn Dyfi ’ 1826 - 1891 ), pregethwr a llenor

MEREDITH, RICHARD (bu f. 1597 ), esgob

MEREDITH, ROBERT ( 1823 - 1893 ), argraffydd yn U.D.A.

MEREDITH, THOMAS ( fl. 1747-70 ), cynghorwr Methodistaidd, ac Antinomiad .

MEREDITH, WILLIAM (‘ BILLY ’ 1874 - 1958 ), pêl-droediwr .

MEREDUDD ap RHYS ( fl. 1450-85 ) uchelwr, offeiriad, a bardd .

MERFYN FRYCH (bu f. 844 ), brenin Gwynedd

MERRETT, Sir HERBERT HENRY ( 1886 - 1959 ), diwydiannwr .

MEURIG ( fl. 1210 ), bardd, a thrysorydd Llandaf .

MEURIG ab IDWAL FOEL (bu f. 986 ) ,

MEURUG ab IORWERTH ( fl. c. 1320-70 ), un o'r olaf o'r Gogynfeirdd .

MEURUG (‘ MERRICK '), RHYS ( Bywg. , 591-2)

MEYLER, JAMES ( 1761 - 1825 ), gweinidog Annibynnol ,

MEYRICK (TEULU), Bodorgan , Môn .

MEYRICK ( MERRICK ) (TEULU Bywg. , 593)

MEYRICK, EDMUND ( Bywg. , 594)

MEYRICK, Syr SAMUEL RUSH ( 1783 - 1848 ), hynafiaethydd ,

MICHAEL, DAVID (‘ Dewi Afan ’ 1842 - 1913 ), bardd

MICHAEL, GLYNDWR ( ‘Major William Martin, RN’ ) ( 1909 - 1943 ), ‘y dyn na fu’ .

MICHAELIONES, THOMAS ( THOMAS MICHAEL JONES 1880 - 1960 ), offeiriad a pherchennog gwaith aur

MICHAEL, JOHN HUGH ( 1878 - 1959 ), gweinidog (EF), Athro mewn colegau Methodistaidd yn Lloegr a Chanada, esboniwr

MIDLETON ( MYDDELTON ), WILIAM ( c. 1550 - c. 1600 ), bardd, milwr, a morwr

MILES, JOHN ( 1621 - 1683 ), pregethwr Piwritanaidd, a phrif arweinydd y Bedyddwyr Neilltuol

MILLER, WILLIAM HALLOWES ( Bywg. , 596)

MILLINGCHAMP, BENJAMIN ( 1756 - 1829 ), caplan yn y llynges, a chasglwr llyfrau a llawysgrifau dwyreiniol .

MILLS, EDWARD ( 1802 - 1865 ), darlithiwr ac ysgrifennwr ar wyddoniaeth

MILLS, HENRY ( 1757 - 1820 ), arloeswr gyda chanu cynulleidfaol yng Nghymru

MILLS, JOHN (‘ Ieuan Glan Alarch ’ 1812 - 1873 ) gweinidog gyda‘r Methodistiaid Calfinaidd a cherddor

MILLS, RICHARD (‘ Rhydderch Hael ’ 1809 - 1844 ), cerddor

MILLS-ROBERTS, ROBERT HERBERT ( 1862 - 1935 ), llawfeddyg a chwaraewr pêl droed

MILLS, SEBASTIAN BACH ( 1838 - 1898 ), pianydd

MORGAN (TEULU), Tredegar Park , etc., sir Fynwy .

MORGAN (TEULU), Llantarnam , sir Fynwy .

MORGAN , arweinydd gwrthryfelwyr Morgannwg

MORGAN(N), MAURICE ( c. 1725 - 1802 ), awdur ysgrifau beirniadol ar Shakespeare ac ar wleidyddiaeth

MORGAN, ABEL ( 1673 - 1722 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

MORGAN, ALFRED PHILLIPS ( 1857 - 1942 ), cerddor

MORGAN ap CARADOG ap IESTYN (bu f. c. 1208 ), arglwydd barwniaeth Gymreig Afan Wallia (neu Nedd-Afan ) yn arglwyddiaeth (’honour’) Morgannwg

MORGAN ap HUW LEWYS ( fl. c. 1550-1600 ), bardd

MORGAN ap HYWEL ( fl. 1210-48 ), arglwydd Cymreig arglwyddiaeth Gwynllwg neu Gaerlleon-ar-Wysg

MORGAN, Syr CHARLES ( 1575? - 1643? ), milwr

MORGAN, CHARLES LANGBRIDGE (‘ Menander ’ 1894 - 1958 ), nofelydd, dramodydd .

MORGAN, CHARLES OCTAVIUS SWINNERTON ( 1803 - 1888 ), hynafiaethydd a hanesydd lleol

MORGAN, DAFYDD SIENCYN ( 1752 - 1844 ), cerddor

MORGAN, DAVID ( 1779 - 1858 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr a hanesydd

MORGAN, DAVID ( 1814 - 1883 ), diwygiwr crefyddol

MORGAN, DAVID EIRWYN ( 1918 - 1982 ), prifathro coleg a gweinidog (B) .

MORGAN, DAVID JENKINS ( 1884 - 1949 ), athro a swyddog amaeth

MORGAN, DAVID LLOYD ( 1823 - 1892 ), meddyg yn y llynges

MORGAN, DAVID THOMAS ( c. 1695 - 1746 ), ‘Jacobite'

MORGAN, DEWI Dewi Teifi ’ ( 1877 - 1971 ), bardd a newyddiadurwr .

MORGAN, DYFNALLT ( 1917 - 1994 ), bardd, beirniad llenyddol a chyfieithydd .

MORGAN, EDWARD ( 1783 - 1869 ), clerigwr efengylaidd, cofiannydd a chroniclydd ffeithiau pwysig ynglŷn â'r diwygiad Methodistaidd yng Nghymru .

MORGAN, EDWARD ( 1817 - 1871 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

MORGAN, EDWARD (‘ E.T. ’ 1880 - 1949 ), chwaraewr rygbi

MORGAN ELFEL ( fl. circa 1528-41 ), bardd .

MORGAN, ELUNED ( 1870 - 1938 ), llenor

MORGAN, EVAN ( 1809 - 1853 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac awdur

MORGAN, EVAN (‘Llew Madog' 1846 - 1920 ), cerddor

MORGAN, EVAN FREDERIC ( 1893 - 1949 ), ail IS-IARLL TREDEGAR , bardd, arlunydd, milwr, a gwleidydd .

MORGAN FYCHAN (bu f. 1288 ), arglwydd barwniaeth Gymreig Afan Wallia (neu Nedd-Afan) yn arglwyddiaeth (‘honour’) Morgannwg);

MORGAN GAM (bu f. 1241 ), arglwydd barwniaeth Gymreig Afan Wallia (neu Nedd-Afan) yn arglwyddiaeth (‘honour’) Morgannwg

MORGAN, GEORGE CADOGAN ( 1754 - 1798 ), gweinidog ac athro Ariaidd, a gwyddonydd

MORGAN, GEORGE OSBORNE ( 1826 - 1897 ), gwleidydd

MORGAN, GRIFFITH ( 1700 - 1737 ), ‘ Guto Nyth-brân ,’ rhedegydd enwog

MORGAN, GWENLLIAN ELIZABETH FANNY ( 1852 - 1939 ), hynafiaethydd

MORGAN, HECTOR DAVIES ( 1785 - 1850 ), clerigwr ac awdur gweithiau diwinyddol ,

MORGAN HEN ab OWEN (bu f. 975 ) brenin Morgannwg

MORGAN, HENRY (bu f. 1559 ) esgob

MORGAN, HENRY ( 1635? - 1688 ), môr-herwr .

MORGAN, HERBERT ( 1875 - 1946 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr a darlithydd prifysgol

MORGAN, IWAN JAMES ( 1904 - 1966 ), tiwtor mewn efrydiau allanol a gwleidydd .

MORGAN, JENKIN ( Bywg. , 608)

MORGAN, JOHN ( Matchin Bywg. , 609)

MORGAN (neu YONG ), JOHN (bu f. 1504 Bywg. , 608), clerc y senedd ac esgob .

MORGAN, JOHN ( 1662 - 1701 ), clerigwr ac awdur .

MORGAN, JOHN ( 1743 - 1801 ), clerigwr ,

MORGAN, JOHN ( 1827 - 1903 ), clerigwr a llenor

MORGAN, JOHN ( 1886 - 1957 ), Archesgob Cymru

MORGAN, JOHN JAMES ( 1870 - 1954 ), gweinidog (MC) ac awdur

MORGAN, JOHN JENKYN (‘ Glanberach ’ 1875 - 1961 ) hanesydd lleol a thraethodwr

MORGAN, JOHN LLOYD ( 1861 - 1944 ), barnwr llys sirol 1910-26

MORGAN, JOHN RHYS (‘ Lleurwg ' 1822 - 1900 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, darlithydd, bardd, a llenor .

MORGAN, JOSEPH BICKERTON ( 1859 - 1894 ), daearegwr ac arbenigwr mewn cregynyddiaeth .

MORGAN, MORGAN PARRY ( 1876 - 1964 ), gweinidog (MC) a phregethwr grymus

MORGAN MWYNFAWR ( fl. 730 ), ‘ Y Noddwr ’ (neu MORGAN ab ATHRWYS ), brenin Morgannwg

MORGAN, OWEN (‘ Morien ’ 1836? - 1921 ), newyddiadurwr ac ysgrifennwr ar bynciau amrywiol .

MORGAN-OWEN, LLEWELLYN ISAAC GETHIN ( 1879 - 1960 ), gweinyddwr milwrol yn yr India

MORGAN, PHILIP (bu f. 1435 ), esgob Caerwrangon (1419) ac Ely (1426) .

MORGAN, REES ( 1764 - 1847 ), pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

MORGAN, RHYS ( c. 1700 - c. 1775 ), bardd ,

MORGAN, RICHARD ( 1743 - 1805 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

MORGAN, RICHARD ( 1854 - 1939 ), prifathro

MORGAN, RICHARD HUMPHREYS ( 1850 - 1899 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a llenor .

MORGAN, RICHARD WILLIAMS (‘ Môr Meirion ’ c. 1815 - c. 1889 ), clerigwr ac awdur

MORGAN, ROBERT ( 1608 - 1673 ), esgob Bangor

MORGAN, ROBERT ( 1621 - 1710 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr ,

MORGAN, Syr THOMAS ( Bywg. , 613-4)

MORGAN, THOMAS (bu f. 1833 ), cenhadwr gyda'r Methodistiaid Wesleaidd a gweinidog

MORGAN, THOMAS ( 1543 — c. 1605 ), Pabydd a chynllwynwr .

MORGAN, Syr THOMAS ( 1604 - 1679 ), milwr

MORGAN, THOMAS ( 1720 - 1799 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

MORGAN, THOMAS ( 1737 - 1813 ), gweinidog Undodaidd .

MORGAN, THOMAS ( 1769 - 1851 ), caplan yn y llynges

MORGAN, THOMAS (‘ Afanwyson ’ 1850 - 1939 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, hanesydd, a llenor

MORGAN, THOMAS JOHN ( 1907 - 1986 ), ysgolhaig a llenor Cymraeg .

MORGAN, THOMAS OWEN ( 1799 - 1878 ), bargyfreithiwr ac awdur

MORGAN, THOMAS REES ( 1834 - 1897 ), peiriannydd, gwneuthurwr peiriannau, a dyfeisydd

MORGAN, TREFOR RICHARD ( 1914 - 1970 ), rheolwr cwmni

MORGAN, WALTER ( fl. 1695 ), awdur

MORGAN, Syr WALTER VAUGHAN ( 1831 - 1916 ), arglwydd faer Llundain

MORGAN, Syr WILLIAM (bu f. 1584 ), milwr

MORGAN, WILLIAM ( c.1545 - 1604 ), esgob a chyfieithydd

MORGAN, WILLIAM ( 1623 - 1689 ), Jesiwit

MORGAN, WILLIAM ( 1750 - 1833 ), ystadegydd

MORGAN, WILLIAM ( 1801 - 1872 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

MORGAN, WILLIAM (‘ Gwilym Gellideg ’ 1808 - 1878 ), bardd

MORGAN, WILLIAM ( 1818 - 1884 ), gweinidog Annibynnol ac athro

MORGAN, WILLIAM ( 1819 - 1878 ), bardd

MORGAN, WILLIAM (JOHN) (‘ Penfro ’ 1846 - 1918 ), clerigwr, eisteddfodwr, ac emynydd

MORGAN, WILLIAM GERAINT OLIVER ( 1920 - 1995 ), gwleidydd Ceidwadol .

MORRICE, JAMES CORNELIUS ( 1874 - 1953 ), offeiriad ac ysgolhaig Cymraeg

MORRIS, CALEB ( 1800 - 1865 ), gweinidog Annibynnol

MORRIS, CAREY ( 1882 - 1968 ), arlunydd

MORRIS, Syr DANIEL ( 1844 - 1933 ), llysieuegwr

MORRIS, DAVID (‘ Eiddil Gwent fl. 1798-1878 ), bardd a llenor .

MORRIS, DAVID (‘ Bardd Einion ’ 1797? - 1868 ), bardd

MORRIS, DAVID ( 1630 - 1703 ), offeiriad Catholig a cham-dyst

MORRIS, DAVID ( 1744 - 1791 ), pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac emynydd

MORRIS, DAVID ( 1787 - 1858 ), pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, cyhoeddwr gweithiau ‘Pantycelyn’

MORRIS, DAVID WILLIAM (‘ Marmora ’ 1823 - 1914 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

MORRIS, EBENEZER ( 1769 - 1825 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

MORRIS, EBENEZER ( 1790 - 1867 Bywg. , 620)

MORRIS, EDWARD ( 1607 - 1689 ), Perthi Llwydion , Cerrig-y-drudion , sir Ddinbych , bardd a phorthmon .

MORRIS, EDWARD ROWLEY ( 1828 - 1893 ), hynafiaethydd

MORRIS, HAYDN ( 1891 - 1965 ), cerddor

MORRIS, JAMES ( 1853 - 1914 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, ac awdur

MORRIS, JOHN ( 1706 - 1740 ), morwr ,

MORRIS, JOHN ( 1813 - 1896 Bywg. , 621)

MORRIS, JOHN EDWARD ( 1859 - 1933 ), athro ysgol a hanesydd

MORRIS, JOHN RICHARD ( 1879 - 1970 ), llyfrwerthwr, llenor

MORRIS-JONES (gynt JONES ), Syr JOHN (MORRIS) ( 1864 - 1929 ), ysgolhaig, bardd, a beirniad llenyddol .

MORRIS-JONES, JOHN HENRY ( 1884 - 1972 ), gwleidydd Rhyddfrydol/Rhyddfrydol Cenedlaethol .

MORRIS, LEWIS (‘ Llewelyn Ddu o Fôn ’ 1701 - 1765 ), bardd ac ysgolhaig ,

MORRIS, LEWIS ( 1760 - 1855 ), pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

MORRIS, Syr LEWIS ( 1833 - 1907 ), bardd

MORRIS, MORRIS ap RHISIART, neu MORRIS PRICHARD ( 1674 - 1763 ),

MORRIS, PERCY ( 1893 - 1967 ), gwleidydd ac undebwr llafur

MORRIS, Syr RHYS HOPKIN ( 1888 - 1956 ), gwleidydd a gweinyddwr

MORRIS, RICHARD ( 1703 - 1779 ), sylfaenydd Cymdeithas y Cymmrodorion .

MORRIS, RICHARD ROBERTS ( 1852 - 1935 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a bardd

MORRIS, ROBERT (bu f. 1768 ), diwydiannwr

MORRIS, ROBERT DAVID ( 1871 - 1948 ), llyfrwerthwr teithiol ac awdur

MORRIS, ROBERT PRYS ( 1831? - 1890 ), hanesydd a hynafiaethydd adnabyddus yn ei ddydd fel ysgrifennwr ar bynciau Cymreig

MORRIS, ROGER , Coed-y-talwrn , plwyf Llanfair Dyffryn Clwyd ( fl. 1590 ), copïydd llawysgrifau .

MORRIS, RUPERT HUGH ( 1843 - 1918 ), clerigwr a hynafiaethydd

MORRIS, SILAS ( 1862 - 1923 ), prifathro Coleg y Bedyddwyr, Bangor

MORRIS, THOMAS ( 1786 - 1846 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr yng Nghasnewydd

MORRIS, WILLIAM ( fl. 1829-73? ), cynorthwywr i'r Comisiynwyr Addysg yng Nghymru, 1846-7, awduron Llyfrau Gleision enwog 1847 .

MORRIS, WILLIAM ( circa 1816? - 1886 ), cyhoeddwr llyfrau a chylchgronau Eglwysig ac argraffydd .

MORRIS, WILLIAM ( 1705 - 1763 ), llythyrwr a llysieuegwr ,

MORRIS, WILLIAM ( 1783 - 1861 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

MORRIS, WILLIAM (‘ Rhosynnog ’ 1843 - 1922 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr yng nghapel Noddfa , Treorci , sir Forgannwg

MORTIMER (TEULU), Wigmore , sir Henffordd .

MORTIMER, ROGER de ( 1256? - 1326 ), arglwydd y Waun (Chirk)

MORTIMER, ROGER de ( 1374 - 1398 ), y chweched Rhosier o'r teulu, y 4ydd iarll y Mars (‘March’) , a'r 4ydd iarll Wlster

MORUS DWYFECH , neuMORUS ap DAFYDD ab IFAN ab EINION ( fl. c. 1523-1590 ), bardd ,

MORUS BERWYN ( fl. c. 1553-1615 ), bardd

MORUS GETHIN ( fl. c. 1525 ), bardd .

MORUS MAWDDWY , neu MORUS ap LLYWELYN ( fl. c. 1540-70 ), bardd o sir Feirionnydd .

MORYS ap HYWEL (ap TUDUR) ( fl. c. 1530 ), bardd

MORYS, HUW (‘ Eos Ceiriog ’ 1622 - 1709 ), bardd

MOSES, EVAN ( Bywg. , 632),

MOSES-EVANS, DAVID LEWIS ( 1822 - 1893 Bywg. , 632).

MOSES, WILLIAM ( Bywg. , 633)

MOSS, GWENFRON ( 1898 - 1991 ), Cenhades yn China ac India .

MOSTYN (TEULU), Talacre , sir y Fflint .

MOSTYN (TEULU), Mostyn Hall , sir y Fflint , etc.

MOSTYN, AMBROSE ( 1610 - 1663 ), pregethwr Piwritanaidd y bu'r achyddwyr yn esgeulus ohono

MUTTON, Syr PETER ( 1565 - 1637 ), barnwr a gwleidyddwr

MYDDELTON ( MYDDLETON , MIDDLETON ) (TEULU), Gwaenynog , Dinbych , Chirk ( Castell y Waun ), a Rhuthyn (yn sir Ddinbych ), Llundain , ac Essex .

MYRDDIN-EVANS, Syr GUILDHAUME ( 1894 - 1964 ), gwas sifil

MYTTON, JOHN ( 1796 - 1834 ), heliwr a ‘chymeriad’

MYTTON (neu MITTON ), THOMAS ( 1608 - 1656 ), Halston , gerllaw Croesoswallt , un o brif swyddogion byddin plaid y Senedd .