Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZRADMILOVIC, PAUL ( 1886 - 1968 ), nofiwr .

RAFF ap ROBERT ( Bywg. , 772)

RANDALL, HENRY JOHN, neu HARRY RANDALL fel yr adweinid ef yn gyffredinol ymhlith ei gyfeillion ( 1877 - 1964 ), cyfreithiwr a hanesydd

RANDLES, EDWARD ( 1763 - 1820 ), telynor ac organydd dall

RANDLES, ELIZABETH ( 1801? - 1829 ), cerddor

RANKIN, SUSANNAH JANE ( 1897 - 1989 ), gweinidog (A) a chenhades ym Mhapwa .

RATHBONE, WILLIAM ( 1819 - 1902 ), dyngarwr

RAVENSCROFT , teulu a gysylltir â phlwyf Penarlâg , ond a hanoedd o Ravenscroft , Middlewich , yn sir Gaerlleon

RECORDE, ROBERT (bu f. 1558 ), mathemategwr a meddyg .

REDMOND, THOMAS ( 1745? - 1785 ), peintiwr mân-ddarluniau a phortreadau

REES o'r TON (a mannau eraill gerllaw Llanymddyfri ),

REES, ABRAHAM ( 1743 - 1825 ), gwyddoniadurwr

REES, BOWEN ( 1857 - 1929 ), cenhadwr

REES, BRINLEY RODERICK ( 1919 - 2004 ), ysgolhaig clasurol, addysgydd a phrifathro coleg prifysgol .

REES, CALEB ( 1883 - 1970 ), arolygydd ysgolion ac awdur

REES, DANIEL ( 1793 - 1857 ), clerigwr ac emynydd

REES, DANIEL ( 1855 - 1931 ), newyddiadurwr

REES, DAVID ( 1683? - 1748 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr a diwinydd .

REES, DAVID ( 1751 - 1818 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

REES, DAVID ( 1801 - 1869 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, a golygydd .

REES, DAVID ( 1818 - 1904 ), ‘ Dr. Rees , Bronnant ,’ pregethwr ‘hynod’ gyda'r Methodistiaid yn sir Aberteifi

REES, DAVID JAMES ( DAI ) ( 1913 - 1983 ), golffiwr ac awdur .

REES-DAVIES, IEUAN ( 1894 - 1967 ), cerddor ac awdur

REES, DOROTHY MARY ( 1898 - 1987 ), gwleidydd Llafur a henadur .

REES, EBENEZER ( 1848 - 1908 ), argraffydd a chyhoeddwr

REES, EDWARD WALTER (‘ Gwallter Dyfi ’ 1881 - 1940 ), rheolwr banc a cheidwad cledd yr Orsedd

REES, EVAN (‘ Dyfed ’ 1850 - 1923 ), pregethwr, bardd, ac archdderwydd Cymru

REES, FLORENCE GWENDOLEN ( 1906 - 1994 ), helmintholegydd (yn astudio llyngyr), Athro Söoleg .

REES, GABRIEL ( 1757 - 1807 ), gweinidog y Bedyddwyr yn Rhydwilym

REES, GEORGE ( Bywg. 2, 48)

REES, GEORGE (bu f. 1795 ), gweinidog y Bedyddwyr yn Llangloffan a Rhydwilym .

REES, HENRY ( 1798 - 1869 ), gweinidog enwocaf y Methodistiaid Calfinaidd yn ei gyfnod .

REES, JAMES ( 1803 - 1880 ), argraffydd a chyhoeddwr

REES, Syr JAMES FREDERICK ( 1883 - 1967 ), Prifathro Coleg Prifysgol Deheudir Cymru

REES, JOHN ( 1770 - 1833 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

REES, JOHN CONWAY ( 1870 - 1932 ), chwaraewr pêl droed (Rygbi)

REES, Syr JOHN MILSOM ( 1866 - 1952 ), llawfeddyg ac arbenigwr ar anhwylderau'r larincs

REES, JOHN SEYMOUR ( 1887 - 1963 ), gweinidog (A) ac awdur

REES, JOHN THOMAS ( 1857 - 1949 ), cerddor

REES, JONATHAN (‘ Nathan Wyn ’ 1841 - 1905 ), bardd, llenor, ac eisteddfodwr

REES, JOSIAH ( 1744 - 1804 ), gweinidog Undodaidd .

REES, LEIGHTON THOMAS ( 1940 - 2003 ), pencampwr dartiau'r byd .

REES, LEWIS ( 1710 - 1800 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

REES, OWEN ( 1717 - 1768 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

REES, REES ARTHUR (‘ Rhys Dyfed ’ 1837 - 1866 ), bardd

REES, RICE ( 1804 - 1839 ), clerigwr ac ysgolhaig

REES, RICHARD ( 1707 - 1749 ), gweinidog Annibynnol Arminaidd

REES, RICHARD JENKIN ( 1868 - 1963 ), gweinidog (MC)

REES, ROBERT (‘ Eos Morlais ’ 1841 - 1892 ) .

REES, ROBERT OLIVER ( 1819 - 1881 ), fferyllydd, cyhoeddwr llyfrau, a llenor

REES, SARAH JANE (‘ Cranogwen ’ 1839 - 1916 ), ysgolfeistres, bardd, golygydd, a sefydlydd ‘Merched y De’ .

REES, THOMAS (‘ Twm Carnabwth ’ 1806? - 1876 ), paffiwr

REES, THOMAS ( 1815 - 1885 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, a hanesydd .

REES, THOMAS ( 1825 - 1908 ), gweinidog (MC)

REES, THOMAS ( 1862 - 1951 ), bridiwr y cob Cymreig

REES, THOMAS ( 1869 - 1926 ), prifathro Coleg Bala-Bangor, Bangor

REES, THOMAS IFOR ( 1890 - 1977 ), llysgennad .

REES, THOMAS JAMES ( 1875 - 1957 ), cyfarwyddwr addysg

REES, THOMAS MARDY ( 1871 - 1953 ), gweinidog (A), hanesydd a llenor

REES, THOMAS WYNFORD (‘ Dagger ’ 1898 - 1959 ), is-gadfridog

REES, TIMOTHY ( 1874 - 1939 ), esgob Llandaf ,

REES, WALTER ENOCH ( 1863 - 1949 ), contractiwr ac ysgrifennydd hiroesog Undeb Rygbi Cymru

REES, WILLIAM (‘ Gwilym Hiraethog ’ 1802 - 1883 ), gweinidog Annibynnol, llenor, golygydd, ac arweinydd cymdeithasol .

REES, WILLIAM ( 1808 - 1873 ), argraffydd a chyhoeddwr

REES, WILLIAM HOPKYN ( 1859 - 1924 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, cenhadwr dan Gymdeithas Genhadol Llundain, ac ieithydd o fri

REES, WILLIAM JENKINS ( 1772 - 1855 ), clerigwr a hynafiaethydd

REES, WILLIAM THOMAS (‘ Alaw Ddu ’ 1838 - 1904 ) .

REICHEL, Syr HARRY ( HENRY RUDOLF ) ( 1856 - 1931 ), prifathro Coleg y Gogledd

RELLY , dau frawd o sectwyr , o Jeffreston yng ngwaelod sir Benfro .

RENDEL, STUART ( 1834 - 1913 ), barwn, diwydiannwr, ac aelod seneddol

REYNOLDS, JOHN ( fl. 1739 ), hynafiaethydd

REYNOLDS, JOHN ( 1759 - 1824 ), gweinidog y Bedyddwyr yn y Felinganol , sir Benfro

REYNOLDS, JONATHAN OWAIN (‘ Nathan Dyfed ’ 1814 - 1891 ), awdur ac eisteddfodwr

RHIRID FLAIDD ( fl. 1160 ) .

RHISIART FYNGLWYD , bardd ( fl. 1510-70 ).

RHISIART OWEN (ap RHISIART) o'r Lasynys , sir Feirionnydd ( fl. c. 1622 ), bardd .

RHISIERDYN , bardd yng Ngwynedd yn ail hanner y 14eg g.

RHIWALLON ap CYNFYN (bu f. 1070 ), brenin Powys

RHOBERT ap DAFYDD LLWYD ( fl. c. 1550-90 ), bardd

RHODRI ab OWAIN (bu f. 1195 ), tywysog yng Ngwynedd

RHODRI ap GRUFFYDD (bu f. c. 1315 ), tywysog yng Ngwynedd

RHODRI MAWR (bu f. 877 ), brenin Gwynedd, Powys, a Deheubarth

RHODRI MOLWYNOG (bu f. 754 ), brenin Gwynedd

RHUN ap MAELGWN GWYNEDD ( fl. 550 ) .

RHYDDERCH HAEL (neu HEN) ,

RHYGYFARCH (‘ Ricemarchus 1056/7 - 1099 ),

RHYS , dau frawd a chwaer yn Llanbrynmair yn y 19eg g. rhigymwyr a baledwyr .

RHYS ab OWAIN ab EDWIN (bu f. 1078 ), brenin Deheubarth .

RHYS ap GRUFFYDD neu Syr RHYS (bu f. 1356 ) ,

RHYS ap GRUFFYDD ( 1132 - 1197 ), arglwydd Deheubarth (‘ Yr Arglwydd Rhys ’).

RHYS ap HARRI o EUAS ( fl. canol y 16eg g.? ), bardd .

RHYS ap MAREDUDD (bu f. 1292 ), arglwydd Dryslwyn yn Ystrad Tywi .

RHYS ap TEWDWR (bu f. 1093 ), brenin Deheubarth .

Syr RHYS ap THOMAS ( 1449 - 1525 ), prif gynorthwywr Cymreig y brenin Harri VII

RHYS BRYCHAN ( c. 1500 ), bardd .

RHYS CAIN (bu f. 1614 ), arwyddfardd .

RHYS DEGANWY ( fl. c. 1480 ), bardd

RHYS, EDWARD PROSSER ( Bywg . 2, 48-9)

RHYS, ERNEST (PERCIVAL) ( 1859 - 1946 ), bardd, awdur, a golygydd

RHYS FARDD (‘ Y Bardd Bach ,’ ‘ Bardd Cwsg ’) ( fl. c. 1460-80 ), brudiwr ,

RHYS GOCH ap RHICCERT .

RHYS GOCH ERYRI ( fl. dechrau'r 15fed g. ), bardd

RHYS GOCH GLYNDYFRDWY ( fl. c. 1460 ), bardd yr uchelwyr .

RHYS GRYG (bu f. 1234 ), a elwir hefyd ‘ Rhys Fychan

RHYS, HYWEL ( 1715? - 1799 ), bardd

RHYS, IFAN THOMAS ( fl. canol y 18fed g. ), bardd

RHYS, Syr JOHN ( 1840 - 1915 ), ysgolhaig Celtig .

RHYS, JOHN DAVID (neu Siôn Dafydd , ac yn ei oes ef ei hun John Davies yn unig 1534 - 1609? ), meddyg a gramadegwr .

RHYS, MORGAN ( 1716 - 1779 ), athro cylchynol ac emynydd

RHYS, MORGAN JOHN (‘ Morgan ab Ioan Rhus ’ 1760 - 1804 ) gweinidog gyda'r Bedyddwyr, ac awdur

RHYS NANMOR ( fl. 1480-1513 ), cywyddwr .

RHYS PENNARDD ( fl. c. 1480 ), bardd

RHYS, WALTER FITZURYAN, 7fed BARWN DYNEVOR ( 1873 - 1956 )

RHYS, WILLIAM JOSEPH ( 1880 - 1967 ), gweinidog (B) ac awdur

RHYS-WILLIAMS, BRANDON MEREDITH ( 1927 - 1988 ), gwleidydd Ceidwadol .

RHYS-WILLIAMS, Syr RHYS ( 1865 - 1955 ), BARWNIG cyntaf creadigaeth 1918 a barnwr

RHYS WYN ap CADWALADR ( fl. c. 1600 ), o'r Giler , Ysbyty Ifan , sir Ddinbych , bardd

RICE (TEULU), Newton ( Llandeilo Fawr ).

RICE, OWEN ( 1719 - 1788 )

RICHARD(S), JOHN ( 1720 - 1764 ), cynghorwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, prydydd ac emynydd

RICHARD ap JOHN , o Sgorlegan , plwyf Llangynhafal , sir Ddinbych ( fl. 1578-1611 ), gŵr bonheddig, prydydd, noddwr bardd, a chopïydd llawysgrifau .

RICHARD, EBENEZER ( 1781 - 1837 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

RICHARD, EDWARD ( 1714 - 1777 ), ysgolfeistr, ysgolhaig a bardd .

RICHARD, HENRY ( 1812 - 1888 ), gwleidyddwr

RICHARD, JOHN ( fl. 1743-84 ), cynghorwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac emynydd ,

RICHARDS (TEULU), Coed , a HUMPHREYS (TEULU), Caerynwch , ger Dolgellau , sir Feirionnydd .

RICHARDS, DAVID (‘ Dafydd Ionawr ’ 1751 - 1827 ), athro a bardd .

RICHARDS, DAVID ( 1822 - 1900 ), cerddor, etc.

RICHARDS, DAVID MORGAN ( 1853 - 1913 ), newyddiadurwr ac eisteddfodwr

RICHARDS, DAVID THOMAS GLYNDWR ( 1879 - 1956 ), gweinidog (A) a phrifathro Coleg Myrddin, Caerfyrddin

RICHARDS, DAVID WILLIAM ( 1894 - 1949 ), pregethwr ac athronydd .

RICHARDS, FREDERICK CHARLES ( 1878 - 1932 ), arlunydd

RICHARDS, GRAFTON MELVILLE ( 1910 - 1973 ), ysgolhaig Cymraeg .

RICHARDS, HENRY BRINLEY ( Bywg. , 801)

RICHARDS, JEDEDIAH ( 1784? - 1838 ), emynydd, a llyfrwerthwr teithiol, cymeriad hynod

RICHARDS, JOHN (bu f. 1808 ), gweinidog y Bedyddwyr yng Nghastellnewydd Emlyn

RICHARDS, JOHN (‘ Iocyn Ddu ’ 1795 - 1864 )

RICHARDS, JOHN (‘ Isalaw ’ 1843 - 1901 ), cerddor

RICHARDSON, EVAN ( 1759 - 1824 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac ysgol-feistr

RICHARDS, ROBERT ( 1884 - 1954 ), hanesydd a gwleidydd

RICHARDS, THOMAS ( 1687? - 1760 ), clerigwr ac awdur

RICHARDS, THOMAS ( c. 1710 - 1790 ), clerigwr a geiriadurwr .

RICHARDS, THOMAS ( 1754 - 1837 ), clerigwr

RICHARDS, THOMAS ( 1800 - 1877 Bywg. , 804)

RICHARDS, THOMAS ( 1859 - 1931 ), aelod seneddol ac ysgrifennydd ffederasiwn glöwyr de Cymru

RICHARDS, THOMAS ( 1878 - 1962 ), llyfrgellydd a hanesydd

RICHARDS, WILLIAM ( 1749 - 1818 ), dadleuydd diwinyddol a gwleidyddol

RICHARDS, WILLIAM LESLIE ( 1916 — 1989 ), Ysgolhaig, athro, bardd a llenor .

RICHARD, THOMAS ( 1783 - 1856 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

RICHARD, TIMOTHY ( 1845 - 1919 ), ‘Un o'r cenhadon mwyaf a anfonwyd gan unrhyw ran o'r Eglwys Gristionogol i China’

ROBERT ‘ O GAERLOYW ’ ( fl. 1099-1147 ), mab ordderch i'r brenin Harri I .

ROBERT (ab) IFAN neu ROBERT IFANS , ( fl. c. 1572-1603 ), prydydd ac uchelwr

ROBERT (ROBIN) DYFI , bardd a flodeuai c. 1620

ROBERT ap HARRI ( c. 1580 ), bardd

ROBERT, GRUFFYDD ( c. 1522 - c. 1610 ), offeiriad, gramadegydd, a bardd .

ROBERTS , Mynydd-y-gof , Bodedern , Môn .

ROBERTS, ABSALOM ( Bywg. , 807)

ROBERTS, ARTHUR BRYN ( 1897 - 1964 ), undebwr llafur

ROBERTS, BARTHOLOMEW

ROBERTS, BLEDDYN JONES ( 1906 — 1977 ), Athro ac ysgolhaig .

ROBERTS, CADWALADR (bu f. 1708/9 ), bardd

ROBERTS, CARADOG ( 1878 - 1935 ), cerddor .

ROBERTS, CATHERINE ( KATE ) ( 1891 - 1985 ), llenor .

ROBERTS, DAFYDD ( 1892 - 1965 ), cadeirydd Pwyllgor Amddiffyn Capel Celyn

ROBERTS, DAVID (‘ Dewi Ogwen ’ 1818 - 1897 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

ROBERTS, DAVID (‘ Alawydd ’ 1820 - 1872 ), cerddor

ROBERTS, DAVID (‘ Dewi Havhesp ’ 1831 - 1884 ), bardd

ROBERTS, DAVID (‘ Telynor Mawddwy ’ 1875 - 1956 ), telynor, datgeinydd ac awdur llawlyfrau gosod

ROBERTS, DAVID FRANCIS ( 1882 - 1945 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, ac awdur

ROBERTS, DAVID JOHN (‘ Dewi Mai o Feirion ’ 1883 - 1956 ), newyddiadurwr, bardd gwlad, gosodwr a hyfforddwr cerdd dant

ROBERTS, DAVID OWEN ( 1888 - 1958 ), addysgydd

ROBERTS, EDWARD ( fl. ddiwedd y 18fed g. ), golygydd ,

ROBERTS, EDWARD ( 1816 - 1887 ), gweinidog Annibynnol

ROBERTS, EDWARD (‘ Iorwerth Glan Aled ’ 1819 - 1867 ), bardd a llenor

ROBERTS, EDWARD ( 1886 - 1975 ), gweinidog (Bed.) a phrifathro coleg .

ROBERTS, EDWARD STANTON ( 1878 - 1938 ), Athro ac ysgolhaig

ROBERTS, ELEAZER ( 1825 - 1912 ), cerddor

ROBERTS, ELIS (bu f. 1789 ), cowper, baledwr, ac anterliwtiwr

ROBERTS, ELLIS (‘ Elis Wyn o Wyrfai ’ 1827 - 1895 ), ei dad MORRIS ROBERTS (‘ Eos Llyfnwy ’), a'i daid ROBERT MORRIS (‘ Robin Ddu Eifionydd ’).

ROBERTS, EMMANUEL BERWYN ( 1869 - 1951 ), gweinidog (EF)

ROBERTS, EMRYS OWEN ( 1910 - 1990 ), gwleidydd Rhyddfrydol a gwas cyhoeddus .

ROBERTS, Syr ERNEST HANDFORTH GOODMAN ( 1890 - 1969 ), barnwr

ROBERTS, EVAN (bu f. 1650 ), Piwritan cynnar .

ROBERTS, EVAN ( 1718 - 1804 ), o Drefeca ,

ROBERTS, EVAN ( 1836 - 1918 ), gwerthwr a'r casglwr horolegol pennaf o bawb .

ROBERTS, EVAN JOHN ( 1878 - 1951 ),‘ Y Diwygiwr

ROBERTS, FOULK (‘ Eos Llyfnwy Bywg. , 976, o dan WILLIAMS, FOULK ROBERT )

ROBERTS, GEORGE ( 1769 - 1853 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

ROBERTS, Syr GEORGE FOSSETT ( 1870 - 1954 ), milwr, gwleidydd a gweinyddwr

ROBERTS, GLYN ( 1904 - 1962 ), hanesydd a gweinyddwr

ROBERTS, GOMER MORGAN ( 1904 - 1993 ), gweinidog (MC), hanesydd, llenor ac emynydd .

ROBERTS, GORONWY OWEN, (weithiau OWAIN ), Barwn Goronwy-Roberts ( 1913 - 1981 ), gwleidydd Llafur .

ROBERTS, GRIFFITH ( 1735 - 1808 ), meddyg, a chasglwr llawysgrifau

ROBERTS, GRIFFITH (‘ Gwrtheyrn ’ 1846 - 1915 ), llenor a cherddor

ROBERTS, GRIFFITH JOHN ( 1912 - 1969 ), offeiriad a bardd

ROBERTS, GWILYM OWEN ( 1909 - 1987 ), awdur, darlithydd, gweinidog a seicolegydd .

ROBERTS, HOWELL (‘ Hywel Tudur ’ 1840 - 1922 ), bardd, pregethwr a dyfeisydd

ROBERTS, HUGH ( 1644? - 1702 ), Crynwr

ROBERTS, HUGH GORDON ( 1885 - 1961 ), llawfeddyg a chenhadwr

ROBERTS, HUW ( Syr Huw Roberts neu Huw Roberts Lên ) ( fl. c. 1555-1619 ), bardd, awdur, a chlerigwr .

ROBERTS, ISAAC ( 1829 - 1904 ), seryddwr

ROBERTS, JOHN ( 1576 - 1610 ), mynach Benedictaidd a merthyr

ROBERTS, JOHN ( 1731 - 1806 Bywg. , 812)

ROBERTS, JOHN (‘ Siôn Lleyn ’ 1749 - 1817 ), bardd, athro, ac arloesydd crefyddol

ROBERTS, JOHN ( 1753 - 1834 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

ROBERTS, JOHN ( 1767 - 1834 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr a diwinydd

ROBERTS, JOHN ( 1775 - 1829 ), clerigwr ac awdur

ROBERTS, JOHN (‘ J.R. ’ 1804 - 1884 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr ac awdur

ROBERTS, JOHN ( 1806 - 1879 ), cerddor

ROBERTS, JOHN ( 1807 - 1876 ), cerddor

ROBERTS, JOHN (‘ Minimus ’ 1808 - 1880 ), Gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, ac awdur

ROBERTS, JOHN (‘ Alaw Elwy ,’ ac wedi hynny ‘ Telynor Cymru ’ 1816 - 1894 ), cerddor .

ROBERTS, JOHN (‘ Ieuan Gwyllt ’ 1822 - 1877 ), cerddor

ROBERTS, JOHN ( 1823 - 1893 ), chwaraewr biliards

ROBERTS, JOHN ( 1842 - 1908 ), un o genhadon y Methodistiaid Calfinaidd ar Fryniau Khassia, India, am 37 mlynedd

ROBERTS, JOHN ( 1879 - 1959 ), gweinidog (MC) a hanesydd

ROBERTS, JOHN , ‘ Jack Rwsia ’ ( 1899 - 1979 ), glöwr, cynghorydd ac aelod amlwg o'r Blaid Gomiwnyddol .

ROBERTS, JOHN ( 1910 - 1984 ), pregethwr, emynydd, bardd .

ROBERTS, JOHN ASKEW ( 1826 - 1884 Bywg. , 816)

ROBERTS, JOHN BRYN ( 1848 - 1931 ), cyfreithiwr a gwleidydd ,

ROBERTS, JOHN HENRY (‘ Pencerdd Gwynedd ’ 1848 - 1924 ), cerddor

ROBERTS, JOHN HERBERT, BARWN CLWYD o ABERGELE ( 1863 - 1955 ), gwleidydd

ROBERTS, JOHN IORWERTH ( 1902 - 1970 ), ysgolfeistr, ysgrifennydd Eist. Gydwladol Llangollen

ROBERTS, JOHN JOHN (‘ Iolo Caernarfon ’ 1840 - 1914 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, bardd a llenor .

ROBERTS, JOHN PRICE ( 1854 - 1905 ), gweinidog gyda'r Wesleaid, a llenor

ROBERTS, LEWIS ( 1596 - 1640 ), masnachwr ac economydd , a hanoedd o Fiwmares .

ROBERTS, LEWIS (‘ Eos Twrog ’ 1756 - 1844 ), cerddor

ROBERTS, LEWIS JONES ( 1866 - 1931 ), arolygydd ysgolion, cerddor, ac eisteddfodwr

ROBERTS, MICHAEL (bu f. 1679 ), pennaeth Coleg Iesu yn Rhydychen

ROBERTS, MICHAEL ( 1780 - 1849 ), Pwllheli , gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ,

ROBERTS, MICHAEL HILARY ADAIR ( 1927 - 1983 ), gwleidydd Ceidwadol .

ROBERTS, MORRIS ( Bywg. , 820)

ROBERTS, MORRIS (‘ Morris ap Robert ’ bu f., meddir, yn 1723 ), bardd gwlad a saer

ROBERTSON, EDWARD ( 1880 - 1964 ), Athro, ieithydd, a llyfrgellydd ,

ROBERTSON, HENRY ( 1816 - 1888 ), peiriannydd

ROBERTS, OWEN MADOC ( 1867 - 1948 ), gweinidog (EF)

ROBERTS, OWEN OWEN ( 1793 - 1866 ) meddyg a diwygiwr cymdeithasol

ROBERTS, OWEN OWENS (‘ O.O. ’ 1847 - 1926 ), ysgolfeistr ac arweinydd cerddorol

ROBERTS, PETER ( fl. 1578-1646 ), cyfreithiwr a chroniclydd

ROBERTS, PETER ( 1760 - 1819 ), clerigwr, ysgolhaig Beiblaidd a hynafiaethydd

ROBERTS, RICHARD (‘ Y Telynor Dall Bywg. , 821)

ROBERTS, RICHARD ( 1789 - 1864 ), dyfeisydd

ROBERTS, RICHARD (‘ Gruffydd Rhisiart ’, 1810 - 1883 ), llenor a phregethwr gyda'r Annibynwyr

ROBERTS, RICHARD (‘ Bardd Treflys ’ 1818 - 1876 )

ROBERTS, RICHARD ( 1823 - 1909 ), gweinidog Wesleaidd ,

ROBERTS, RICHARD ( GWYLFA ) ( 1871 - 1935 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, a bardd

ROBERTS, RICHARD ( 1874 - 1945 ), gweinidog, diwinydd a llenor .

ROBERTS, RICHARD ARTHUR ( 1851 - 1943 ), archifydd a golygydd

ROBERTS, ROBERT ( 1680 - 1741 ), clerigwr

ROBERTS, ROBERT ( 1762 - 1802 ), pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

ROBERTS, ROBERT ( 1774 - 1849 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, ac emynydd

ROBERTS, ROBERT ( 1777 - 1836 ), almanaciwr ac argraffydd

ROBERTS, ROBERT ( 1800 - 1878 ), ysgolfeistr a gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd yn Llangeitho

ROBERTS, ROBERT (‘ Y Sgolor Mawr ’ 1834 - 1885 ), clerigwr a llenor

ROBERTS, ROBERT ( 1840 - 1871 ), cerddor

ROBERTS, ROBERT (‘ Bob Tai'r Felin’ 1870 - 1951 ), canwr cerddi gwerin

ROBERTS, ROBERT (SILYN) (‘ Rhosyr ’ 1871 - 1930 ), bardd, pregethwr, diwygiwr cymdeithasol, ac athro

ROBERTS, ROBERT ALUN ( 1894 - 1969 ), Athro Llysieueg amaeth Coleg y Brifysgol Bangor, a naturiaethwr .

ROBERTS, ROBERT DAVID ( 1820 - 1893 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr .

ROBERTS, ROBERT DAVIES ( 1851 - 1911 ), arloeswr addysg rhai mewn oed, a gwyddonydd )

ROBERTS, ROBERT ELLIS VAUGHAN ( 1888 - 1962 ), prifathro ysgol a naturiaethwr

ROBERTS, ROBERT GRIFFITH ( 1866 - 1930 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr ac awdur

ROBERTS, ROBERT HENRY ( 1838 - 1900 ), gweinidog y Bedyddwyr a phrifathro Coleg Regent's Park, Llundain

ROBERTS, ROBERT MEIRION ( 1906 - 1967 ), gweinidog (MC, ac Eglwys Bresbyteraidd yr Alban), athronydd a bardd

ROBERTS, SAMUEL (‘ S.R. ’ 1800 - 1885 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, golygydd, diwygiwr Radicalaidd

ROBERTS, THOMAS (bu f. c. 1775 ), Bedyddiwr cyntaf ym Môn .

ROBERTS, THOMAS ( 1765/6 - 1841 ), Llwyn-'rhudol , pamffledwr

ROBERTS, THOMAS ( 1735 - 1804 ), aelod o Deulu Trefeca

ROBERTS, THOMAS ( 1760 - 1811 ), argraffydd cyntaf tref Caernarfon .

ROBERTS, THOMAS (‘ Scorpion ’ 1816 - 1887 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

ROBERTS, THOMAS ( 1835 - 1899 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

ROBERTS, THOMAS ( 1884 - 1960 ), addysgwr ac ysgolhaig

ROBERTS, THOMAS FRANCIS ( 1860 - 1919 ), prifathro Coleg y Brifysgol, Aberystwyth

ROBERTS, THOMAS OSBORNE ( 1879 - 1948 ), cerddor

ROBERTS, THOMAS ROWLAND (‘ Asaph ’ 1857? - 1940 ), cofiannydd

ROBERTS, WILLIAM ( fl. 1745 ), bardd ac anterliwtiwr

ROBERTS, WILLIAM (‘ Wil Brych fl. c. 1825 ), cerddor

ROBERTS, WILLIAM ( 1585 - 1665 ), esgob Bangor

ROBERTS, WILLIAM ( 1773 - 1857 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

ROBERTS, WILLIAM ( 1784 - 1864 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

ROBERTS, WILLIAM ( 1809 - 1887 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, golygydd, ac awdur

ROBERTS, WILLIAM (‘ Nefydd ’ 1813 - 1872 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, cynrychiolydd y British and Foreign School Society yn Neheudir Cymru, argraffydd, eisteddfodwr, llenor, etc.

ROBERTS, WILLIAM ( 1828 - 1872 ), athro yng Ngholeg yr Annibynwyr yn Aberhonddu

ROBERTS, WILLIAM (‘ Gwilym Eryri ’ 1844 - 1895? ), bardd a golygydd o Borthmadog , sir Gaernarfon

ROBERTS, WILLIAM CHARLES ( 1832 - 1903 ), gweinidog gyda'r Presbyteriaid yn U.D.A., prifathro colegau, ac awdur

ROBERTS, WILLIAM HENRY ( 1907 - 1982 ), actor, darlledwr .

ROBERTS, WILLIAM JOHN ( Bywg. , 831)

ROBERTS, WILLIAM JOHN ( 1904 - 1967 ), gweinidog (Methodist Wesleaidd) ac eciwmenydd .

ROBERTS, WILLIAM MORGAN ( 1853 - 1923 ), cerddor

ROBERTS, WILLIAM RHYS ( 1858 - 1929 ), athro Groeg

ROBIN DDU ( fl. c. 1450 ), cywyddwr .

ROBINSON (TEULU), Conwy , sir Gaernarfon , Monachdy , sir Fôn , a Gwersyllt , sir Ddinbych .

ROBINSON, GILBERT WOODING ( 1888 - 1950 ), athro cemeg amaethyddol ac awdurdod byd enwog ar briddoedd

ROBINSON, THEODORE HENRY ( 1881 - 1964 ) Athro, ysgolhaig ac awdur .

ROCH, WALTER FRANCIS ( 1880 - 1965 ), gwleidydd a thirfeddiannwr

ROCYN-JONES, Syr DAVID THOMAS ( 1862 - 1953 ), swyddog iechyd meddygol a gŵr cyhoeddus

RODERICK, DAVID ( 1746 - 1830 ), clerigwr

RODERICK, JOHN (‘ John neuSiôn Rhydderch 1673 - 1735 ), almanaciwr, gramadegwr, bardd, ac eisteddfodwr .

ROGER o GONWY (bu f. 1360 ), brawd o Urdd S. Ffransis .

ROGERS, DAVID ( 1783 - 1824 ), gweinidog Wesleaidd ac awdur

ROGERS, JOHN (bu f. 1738 ), gwerthwr llyfrau ac argraffydd yn Amwythig

ROGERS, RICHARD SAMUEL ( 1882 - 1950 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, golygydd ac awdur

ROGERS, ROLAND ( 1847 - 1927 ), cerddor

ROOSE, LEIGH RICHMOND ( 1877 - 1917 ), pêl-droediwr ,

ROOS, WILLIAM ( 1808 - 1878 ), peintiwr portreadau ac ysgythrwr

ROSS, JOHN ( 1729? - 1807 ), argraffydd a chyhoeddwr llyfrau, etc. , yng Nghaerfyrddin .

ROWLAND(S), DAVID (‘ Dewi Brefi ’ 1782 - 1820 ), clerigwr

ROWLAND(S), ELLIS ( 1621 - 1691 ), Ymneilltuwr cynnar

ROWLAND(S), WILLIAM ( 1887 - 1979 ), ysgolfeistr ac awdur .

ROWLAND, BENJAMIN ( fl. 1722-63 ), cynghorwr Methodistaidd

ROWLAND, DANIEL ( Bywg. , 836)

ROWLAND (neu ROULAND ), DAVID, ‘ of Anglesey ’ ( fl. 16eg g. ), cyfieithydd , etc.

ROWLAND, DAVID, neu ‘ Dafydd Rolant ’ ( 1795 - 1862 ), gweinidog hynod gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

ROWLAND, ELLIS ( c. 1650 — c. 1730 ), ‘ Ellis Rowland o Harlech ,’ bardd .

ROWLAND, HENRY ( 1551 - 1616 ), esgob Bangor

ROWLAND, JOHN ( fl. hyd 1764 o leiaf), argraffydd yn Bodedern ( sir Fôn ) a'r Bala .

ROWLAND, JOHN ( 1816? - 1888 ), awdur Undodaidd

ROWLAND, JOHN (‘ Giraldus ’ 1824 - 1891 ), achyddwr a hynafiaethydd .

ROWLAND, Syr JOHN ( 1877 - 1941 ), gwas sifil ,

ROWLAND, NATHANIEL ( 1749 - 1831 ), clerigwr Methodistaidd

ROWLAND, ROBERT DAVID (‘ Anthropos ’ 1853? - 1944 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, bardd, a llenor

ROWLANDS, Syr ARCHIBALD ( 1892 - 1953 ), gweinyddwr

ROWLANDS, CEINWEN ( 1905 - 1983 ), cantores .

ROWLANDS, DANIEL ( 1827 - 1917 ), prifathro Coleg Normal Bangor

ROWLANDS, DAVID (‘ Dewi Môn ’ 1836 - 1907 ), gweinidog Annibynnol a phrifathro

ROWLANDS, EDWARD DAVID ( 1880 - 1969 ), ysgolfeistr ac awdur

ROWLANDS, EURYS IONOR ( 1926 - 2006 ), ysgolhaig Cymraeg .

ROWLANDS, GRIFFITH ( 1761 - 1828 ), llawfeddyg

ROWLANDS, HENRY ( 1655 - 1723 ), hynafiaethydd

ROWLANDS, HENRY (‘ Harri Myllin ’ 1832 - 1903 ), llenor a hynafiaethydd

ROWLANDS, Syr HUGH ( 1828 - 1909 ), cadfridog, a'r Cymro cyntaf i ennill Croes Victoria

ROWLANDS, JANE HELEN (‘ Helen o Fôn” 1891 - 1955 ), ieithydd, athrawes a chenhades (gyda'r MC) .

ROWLANDS, ROBERT JOHN (‘ Meuryn’ 1880 - 1967 ), newyddiadurwr, llenor, bardd, darlithydd, pregethwr .

ROWLANDS, ROBERT PUGH ( 1874 - 1933 ), prif lawfeddyg Ysbyty Guy

ROWLANDS, WILLIAM (‘ Gwilym Lleyn ’ 1802 - 1865 ), gweinidog Wesleaidd a llyfryddwr

ROWLANDS, WILLIAM ( 1807 - 1866 ), awdur, golygydd, gweinidog yr efengyl, a phrif sylfaenydd enwad y Methodistiaid Calfinaidd yn U.D.A.

ROWLAND, THOMAS ( Bywg. , 839-40)

ROWLEY, HAROLD HENRY ( 1890 - 1969 ), Athro, ysgolhaig ac awdur .

RUCK, AMY ROBERTA (‘ BERTA RUCK ’) ( 1878 - 1978 ), nofelydd .

RUMSEY, WALTER ( 1584 - 1660 ), barnwr

RUSBRIDGE, ROSALIND ( 1915 - 2004 ), athrawes ac ymgyrchydd heddwch .

RUSSON, Syr WILLIAM CLAYTON ( 1895 - 1968 ), diwydiannwr