Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZANGHARAD (bu f. 1162 ).

Gwraig Gruffydd ap Cynan , a merch Owain ab Edwin , un o benaethiaid dwyrain Gwynedd . Priododd Gruffydd tua'r flwyddyn 1095 , yn gynnar yn ei ymdrech am allu; goroesodd Angharad ei gŵr flynyddoedd lawer , gan f. yn 1162 . Dyma eu plant: Cadwallon (bu f. 1132 ), Owain (Gwynedd) , Cadwaladr , a phum merch, sef Gwenllian , Marared , Rainillt , Susanna , ac Annest . Priododd Gwenllian Gruffydd ap Rhys a daeth Susanna yn wraig Madog ap Maredudd .

Rhydd cofiannwr ei gŵr ganmoliaeth uchel i Angharad — yr oedd o bryd golau ac yn brydweddol, yn dyner, yn siarad yn huawdl, yn garedig, yn gall, yn garedig wrth ei phobl ac yn elusengar tuag at y tlawd . Heblaw hanner ei dda, yn unol â hen gyfraith Cymru, gadawodd Gruffydd iddi ddwy randir, ac enillion porthladd Aberffraw .

Ffynonellau:

  • A History of Wales: from the Earliest Times to the Edwardian Conquest , 464, 469.

Awdur:

Syr John Edward Lloyd, D.Litt., F.B.A., F.S.A. (1861-1947), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54