Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZBENNETT , NICHOLAS ( 1823 - 1899 ), cerddor a hanesydd .

Ganwyd 8 Mai 1823 yng Nglanrafon , Trefeglwys , sir Drefaldwyn . Cofnodir iddo gael ei fedyddio yn Llanfihangel , 8 Mehefin 1823 . Cymerai ddiddordeb mewn casglu ac efrydu gweithiau hanesyddol, cerddoriaeth, a barddoniaeth . Cyfansoddodd ddwy gân , un i'r Cerddor a'r llall i Songs of the Four Nations .

Casglodd dros 700 o alawon Cymreig , a chyhoeddwyd 500 ohonynt mewn dwy gyfrol yn 1896 , o dan yr enw Alawon fy Ngwlad , wedi eu dewis a'u trefnu gan D. Emlyn Evans ; yn y llyfr ceir darluniau a bywgraffiadau o delynorion a chantorion gyda'r tannau , a nodiadau eglurhaol ar y dull o ganu gyda'r tannau. Gadawodd ar ei ôl draethawd ar arfbeisiau tywysogion Cymreig gyda darluniau ohonynt. Diogelwyd rhai llythyron o'i eiddo yn N.L.W. MS. 584; a gweler hefyd N.L.W. MS. 588.

Bu f. 18 Awst 1899 , a chladdwyd ef ym mynwent Llanfihangel Trefeglwys .

Ffynonellau:

  • Bye–Gones, relating to Wales and the Border Counties , (1899) ;
  • Y Cerddor , Hydref 1899 ;
  • Y Geninen , 1900 ;
  • Cardiff Free Libraries: Catalogue of Printed Literature in the Welsh Department (1898) ;
  • Rhestr gyda nodiadau byrion, o Enwogion Cymreig o 1700 i 1900 (1908) ;
  • 'Dictionary of Welsh Biography.' 27 cyf., N.L.W. MSS. 9251–77 ;
  • T. Morgan Enwogion Cymreig (1700-1900) (1907).

Awdur:

Robert David Griffith, M.A., (1877-1958), Hen Golwyn

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54