Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZCHARLES , DAVID , II ( 1803 - 1880 ), gweinidog ac emynydd .

G. yng Nghaerfyrddin , mab David Charles I . Addysgwyd ef yn ysgol ramadeg y dref a'r Coleg Presbyteraidd , ac aeth i weithio at ei dad. Yn ddiweddarach dechreuodd bregethu , fel yntau, yn wr canol oed, ac ordeiniwyd ef i gyflawn waith y weinidogaeth gyda'r Methodistiaid Calfinaidd yn 1851 . Bu'n flaenllaw yn ei gyfundeb; llanwodd gadair y Gymdeithasfa yn y Deau yn 1853 , a bu'n gyd-ysgrifennydd Coleg Trefecca o 1842 i 1852 . Yn 1823 cyhoeddodd fisolyn bychan yn dwyn y teitl Yr Addysgydd , ac ef oedd prif olygydd Casgliad o Hymnau Hen a Newydd at wasanaeth y Trefnyddion Calfinaidd , 1841 . Cyfansoddodd, neu gyfieithu, llawer o emynau adnabyddus. Priododd (1), Sarah , ferch Thomas Rice Charles — bu hi f. yn 1833 , a (2), Ann , merch Richard Roberts , Lerpwl . Bu iddynt un mab, David Roberts Charles . Bu f. 10 Mai 1880 yn nhy ei fab, a'i gladdu yn Ulverston , Lancashire .

Ffynonellau:

  • Y Traethodydd , 1893, 1936 ;
  • J. Thickens , Emynau a'u Hawduriaid (1945) .

Awdur:

Thomas Iorwerth Ellis, M.A., (1899-1970), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54