Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZDAVIES , JOHN GRIFFITH ( 1836 - 1861 ), bardd a chyfieithydd .

Yr ail o bedwar o blant a fu i John [ George ] Davies (‘ Siôn Gymro ’), Yetwen , Glandwr , sir Benfro , a'i wraig Phoebe , merch J. D. Griffiths ac wyres y Parch. John Griffiths , Glandwr . Bu farw'r pedwar plentyn ym gymharol ifanc — Mary Ann yn 1860 yn 26, Elizabeth yn 1859 yn 19, David yn 1848 yn 5 oed, a John Griffith , a syrthiodd dros fwrdd y llong Hibernia yn agos i Lerpwl , 14 Mawrth 1861, pan oedd yn 25 mlwydd oed.

Addysgwyd ef yn ysgol ddyddiol James Humphreys , Glandwr , ac ysgolion Ceinewydd a Thredeml , sir Benfro . Prentisiwyd ef yn deiliwr yn Arberth . Etifeddodd lawer o ddawn ei dad at ddysgu ieithoedd , ac aeth i'r môr fel morwr a theithio'r gwledydd tramor er mwyn gwneuthur hynny. Dysgwyd Lladin iddo gan ei dad, ac yna meistrolodd Hebraeg , Ffrangeg , Almangeg , ac Eidaleg .

Ysgrifennodd lawer o farddoniaeth a rhyddiaith , y rhan fwyaf ohono'n gyfieithiadau, ond ychydig o'i waith llenyddol sydd wedi'i gadw, ac ni chyhoeddwyd dim ohono yn ystod ei fywyd. ‘ Gwylofain Petrarc ,’ cyfieithiad o'r Eidaleg , yw ei waith mwyaf adnabyddus. Ymddangosodd hwn mewn amryw o'i fywgraffiadau; ceir enghraifft o'i brydyddiaeth Saesneg , ‘ The Grave ,’ yn Y Beirniad , 1863 , iv.

Ffynonellau:

  • Y Beiriniad , 1863 , iv, 244;
  • Y Diwygiwr , 1885 , 93;
  • J. Ll. James (‘Clwydwenfro’), ‘Yetwen a'r teulu,’ yn Y Diwygiwr , 1880-90 ;
  • Eminent Welshmen: a short biographical dictionary of Welshmen ... from the earliest times to the present (1908) ;
  • Ben Davies , Siôn Gymro sef buchedd a gwaith y Parch. John Davies, Glandwr a Moreia, Penfro (Llandysul, 1938) ;
  • Geiriadur Bywgraffyddol o Enwogion Cymru , i, 196;
  • NLW MSS 8619-28, 11614, 15132.

Awdur:

William Williams, F.L.A. (1885-1950), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54