Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZDAVIES , EDWARD OWEN ( 1864 - 1936 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac awdur ;

g. 8 Mehefin 1864 , yn Betws Gwerfyl Goch . Bu yn yr Ysgol Frutanaidd yng Nghorwen , a phenodwyd ef yn 12 oed yn ddisgybl-athro yn yr ysgol honno. Yn 1881 aeth i Goleg Normal Bangor , a bu yn athro cynorthwyol yn ysgol ganolradd Blaenau Ffestiniog , 1884-5 . Derbyniwyd ef yn ymgeisydd am y weinidogaeth yn 1885 ac aeth i Goleg y Brifysgol , Aberystwyth , gan ennill ei B.Sc. (Llundain) yn 1889 . Astudiodd ymhellach yng Ngholeg Mansfield , Rhydychen , ac ym mhrifysgolion Bonn , Heidelberg , Gottingen , a Kiel . Ordeiniwyd ef yn 1894 , a bu'n fugail ar eglwys Gymraeg Garston , Lerpwl , o 1893 hyd ei ddewis yn athro mewn diwinyddiaeth yng Ngholeg Diwinyddol y Bala yn 1897 , lle yr arhosodd am 10 mlynedd. Yn 1904 , priododd Mary Gwendoline , merch William a Catherine Jones , Tyrol , Aigburth Drive , Lerpwl .

Yn 1910 symudodd i fugeilio capel Siloh , Llandudno . Yn 1913 traddododd y ‘ Ddarlith Davies ’ ar ‘ Gwyrthiau Iesu Grist ,’ ac yn 1919 ymgymerth â'r swydd o ysgrifennydd cyffredinol Comiswn Ad-drefnu Cymdeithasfa'r Gogledd . Daeth ei waith dros y comisiwn i ben yn llwyddiannus yn 1933 pan basiwyd y mesur seneddol i wella cyfansoddiad yr eglwys ac i ledu ei hawliau. Dewiswyd ef yn llywydd cymdeithasfa'r Gogledd yn 1922 a 1935 , ac yn llywydd y gymanfa gyffredinol yn 1928 . Bu'n ysgrifennydd cyd-bwyllgor llyfr emynau newydd y Methodistiaid Calfinaidd a Wesleaidd , 1924-6 . Yn 1925 ymddiswyddodd o fugeiliaeth eglwys Siloh , Llandudno , a symudodd i fyw i Fangor . Rhoddodd Prifysgol Cymru iddo'r radd anrhydeddus o M.A. yn 1923 a D.D. yn 1935 . Bu f, ym Mangor , 14 Rhagfyr 1936 .

Cyhoeddodd ( a ) Theological Encyclopaedia: an Introduction to the Study of Theology , 1905 ; ( b ) Prolegomena to Systematic Theology : a Study of Authority , 1909 (ac, yn iaith Japan , yn Tokio , 1914 ); ( c ) The Miracles of Jesus: a Study of the Evidence , 1913 (ac, yn iaith Japan , yn Tokio , 1919 ); ( ch ) Gwyrthiau Iesu Grist , 1915 ; ( d ) Ffydd, Trefn, a Bywyd , 1930 .

Ffynonellau:

  • Adnabyddiaeth bersonol.

Awdur:

Katharine Monica Davies, M.A. Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54