Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZEDWARDS , Syr WILLIAM RICE ( 1862 - 1923 ), llawfeddyg a chyfarwyddwr cyffredinol gwasanaeth meddygol India ;

g. yng Nghaerlleon , sir Fynwy , 17 Mai 1862 , mab y canon H. Powell Edwards . Addysgwyd ef yn Ysgol Coleg Madlen , Rhydychen , Coleg Clifton , a'r London Hospital . Enillodd radd M.D. yn 1886 , a'r flwyddyn honno ymunodd â gwasanaeth meddygol India fel llawfeddyg , a gweithio yn nhalaith Bengal . Yn 1890 , fe'i penodwyd yn llawfeddyg personol i'r arglwydd Roberts , ac arhosodd gydag ef am bedair blynedd. Wedi i'r arglwydd Roberts symud o'r India aeth Edwards i'r adran wleidyddol, ond yn 1899 , pan benodwyd Roberts yn gadfridog yn Ne Affrig , dewiswyd Edwards yn aelod o'i staff, a gwasnaethodd yn rhyfel De Affrig , 1899-1900 . Dychwelodd i'r India , yn llawfeddyg yn Kashmir , ac ymhen naw mlynedd dyrchafwyd ef yn brif swyddog meddygol talaith gogledd-orllewin India , ac yn 1915 yn brif llawfeddyg cyffredinol Bengal . Yn 1918 , fe'i penodwyd yn gyfarwyddwr cyffredinol gwasanaeth meddygol India , a bu yn y swydd honno hyd ei ymddiswyddiad yn 1923 . Dyma gyfnod pwysig yn hanes llywodraeth India , ac Edwards a fu'n gyfrifol am drefnu a chyfarwyddo gwasanaeth meddygol India a'i drosglwyddo i ddwylo'r trigolion. Yr oedd iddo barch mawr fel cynghorwr a meddyg ac fel trefnydd manwl ac effeithiol. Bu'n briod ddwywaith. Bu f. yn Llundain 13 Hydref 1923 .

Ffynonellau:

  • British Medical Journal , 20 Hydref 1923 .

Awdur:

Idwal Lewis, Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54