Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZEVANS , JOHN ( 1770 - 1851 ), tirfesurydd, ysgolfeistr, rhifyddwr, a cherddor ;

g. yn Rhuddlan . Clochydd eglwys Rhuddlan oedd ei dad, a chyflawnodd yntau yr un gwaith. Yn 16 oed dechreuodd gadw ysgol . Yr oedd yn ysgolhaig gwych, a deuai disgyblion ato o bell i gael gwersi mewn rhifyddiaeth a morwriaeth . Cyhoeddodd ddau Cyfrifydd Parod (‘Ready Reckoner’), un at brynu a gwerthu ŷd, a'r llall at fesur coed a teisi gwair. Yr oedd yn gerddor enwog, a chwaraeai y sielo yn yr eglwys . Bu ei anthem ‘ O, deuwch i'r Dyfroedd ’ yn boblogaidd, a'i donau ‘ Myfyrdod ’ a ‘ Rhuddlan .’ Ysgrifennodd a pharatodd lyfr ar ‘ Drysawd ’ (‘ Thorough Bass ’) a chasglodd donau i'w hargraffu , ond aethant ar goll wrth eu hanfon i'r argraffydd . Bu f. 31 Mawrth 1851 .

Ffynonellau:

  • M. O. Jones , Bywgraffiaeth Cerddorion Cymreig (1890) ;

Awdur:

Robert David Griffith, M.A., (1877-1958), Hen Golwyn

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54