Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZFERRAR , ROBERT (bu f. 1555 ), merthyr ac esgob Protestannaidd ;

g. ym mhlwyf Halifax . Aeth Ferrar i Brifysgol Caergrawnt yn gyntaf, ond aeth wedyn i Rydychen . Yno ymunodd â'r canoniaid Awstinaidd . Yn 1528 daliwyd ef yn un o gwmni o efrydwyr yn dirgel werthu llenyddiaeth Lutheraidd , a gorfodwyd ef i ddatgyffesu.

Yn 1535 , aeth gyda William Barlow [q.v.] fel llysgennad i'r Alban . Penodwyd ef wedyn yn Brior Nostell , swydd Efrog , mewn pryd i drosglwyddo'r priordy i'r brenin , 20 Tachwedd 1540 , pan gafodd bensiwn o £80. Gan ei fod yn ddiwygiwr blaenllaw ac yn ffefryn gyda Somerset , fe'i gwnaethpwyd yn bregethwr ac ymwelydd brenhinol yn 1547 . Ei gysegriad ef yn esgob Tyddewi , 9 Medi 1548 , oedd y cyntaf yn ôl y ffurf-wasanaeth Saesneg . Aeth yn gynnen gas rhyngddo a phlaid ddylanwadol ymhlith y canoniaid, a fanteisiodd ar gwymp Somerset i gyflwyno rhestr o gyhuddiadau difrifol yn erbyn un o'i garedigion.

Pan ddaeth Mari i'r orsedd, carcharwyd Ferrar yn Southwark . Ym mis Mawrth 1554 , difuddiwyd ef o'i esgobaeth am ei heresi a'i briodas. Ar ôl bwhwman peth, gwrolwyd ef gan Bradford a charcharorion Protestannaidd eraill, a gwrthododd ddatgyffesu pan arholwyd ef gan yr esgob Gardiner a dirprwywyr eraill ym mis Chwefror 1555 . Yna dygwyd ef o flaen ei olynydd, Henry Morgan [q.v.] , yng Nghaerfyrddin . Daliai i wrthod gwadu'i ffydd, ac aeth â chryn ddewrder i'w losgi ar sgwâr marchnad Caerfyrddin 30 Mawrth 1555 .

Ffynonellau:

  • Oxford Dictionary of National Biography ;
  • Foxe , Acts and Monuments of these latter and perilous days (1563) ;
  • Athenae Oxonienses (1813–20) , ii, 759-61;
  • Athenae Cantabrigienses (1858–1913) , i, 125-6;
  • E. Yardley , Menevia Sacra. Arch. Camb. (1927) , 91-4;
  • R. Jennings , Martyrdom of Bishop Ferrar at Carmarthen, A.D. 1555 a lecture (1867) ;
  • Transactions of the Halifax Antiquarian Society , 1934 , 193-266.

Awdur:

Syr Glanmor Williams, M.A., Abertawe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54