Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZFOULKES , HUMPHREY ( 1673 - 1737 ), clerigwr a hynafiaethwr ;

mab David Foulkes o Lannefydd , sir Ddinbych . Graddiodd yn B.A. o Goleg Iesu , Rhydychen , 1695 , M.A. 1698 , a D.D. 1720 . Ordeiniwyd ef yn offeiriad , Ebrill 1700 , a chafodd fywoliaeth S. George , sir Ddinbych , 1702 . Gwnaed ef yn brebendari Llanfair yn eglwys gadeiriol Llanelwy , 1705 , rheithor Marchwiel , sir Ddinbych , 1709-10 , a rheithor Llanfor , sir Feirionnydd , 1713 . Ysgrifennodd nifer o draethodau ar wahanol agweddau ar fywyd y Canol Oesoedd yng Nghymru , a gohebai yn fynych ag Edward Lhuyd ar nifer o bynciau hynafiaethol a ieithegol. Bu f. 1737 .

Ffynonellau:

  • Rhestr gyda nodiadau byrion, o Enwogion Cymreig o 1700 i 1900 (1908) ;
  • Foster , Alumni Oxonienses ;
  • Thomas , A History of the Diocese of St. Asaph , i, 348;
  • R. T. Gunther , Early Science in Oxford , xiv;
  • Life and letters of Edward Lhwyd second Keeper of the Musaeum Ashmoleanum ;
  • Browne Willis , A Survey of the Cathedral-Church of St. Asaph (1720) , i, 300, 391;
  • NLW MSS 1563 , 1663 , 1723 , 1803 ;
  • S. Asaph diocesan records.

Awdur:

Griffith Milwyn Griffiths, M.A., Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54