Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZFRANCIS , ABEL (bu f. tua 1743 ), gweinidog Bedyddiedig Arminaidd ,

mab i Francis Thomas Francis , a chyfyrder i Enoch Francis [q.v.] . Bu am faith flynyddoedd yn weinidog cynorthwyol yn ‘ eglwys Glannau Teifi ,’ gan lafurio, mae'n debyg, yn bennaf yn ardal Pencarreg lle'r oedd yn byw — yng nghofnod ei briodas yn 1733 ( Traf. Cymd. Hanes Bed. , 1948-9 ) disgrifir ef fel gŵr ‘o Lanybydder neu'r cyffiniau.’ Yn 1729 , troes yn Armin , ac yn 1735 neu 1736 ymadawodd â'r Bedyddwyr ac aeth at y Presbyteriaid Annibynnol ; dywedir ( J.T.J. , i, 372) iddo ymaelodi yn eglwys Esgairdawe (a elwir heddiw'n Ffald-y-brenin ).

Ffynonellau:

  • Joshua Thomas , Hanes y Bedyddwyr ymhlith y Cymry , 375, 377-9.

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54