Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZFRANCIS , JOHN DEFFETT ( 1815 - 1901 ), peintiwr a chasglwr celfyddwaith ;

mab John Francis , saer cerbydau yn Abertawe , a'i wraig Mary , a brawd George Grant Francis [q.v.] , yr hynafiaethwr . Bedyddiwyd ef yn eglwys Fair , Abertawe , 2 Mehefin 1815 .

Dangosodd ei allu fel arlunydd yn ieuanc, ac yn enwedig ei ddawn i bortreadu pobl . Wedi gweithio yng Nghymru am beth amser, symudodd i Lundain , a daeth i gysylltiad agos â Dickens , Thackeray , Ruskin , a llenorion enwog eraill, ac ef oedd un o sylfaenwyr clwb adnabyddus, ‘ The Savage Club ,’ canolfan i'r sawl a ymddiddora mewn llenyddiaeth a chelfyddyd. Gwnaeth ddarluniau o'r frenhines Buddug , Syr Robert Peel , ac enwogion eraill, ac ysgythrwyd amryw ohonynt. Dangoswyd un darlun o'i waith yn arddangosfa'r Academi Frenhinol yn 1846 , a dangoswyd amryw o'i weithiau mewn gwahanol arddangosfeydd rhwng 1837 a 1860 .

Saif ‘ Oriel Deffett Francis ’ yn Abertawe heddiw fel tystiolaeth o'i ddiwydrwydd fel casglwr celfyddwaith . Cedwir yno'r casgliad niferus o ddarluniau ac ysgythriadau o bob math a gyflwynwyd yn rhodd ganddo i gorfforaeth Abertawe , ynghyd â'i gasgliad gwerthfawr o lyfrau ar gelfyddyd. Cyflwynodd Francis rodd debyg hefyd i'r Amgueddfa Brydeinig . Bu f. yn Abertawe 21 Chwefror 1901 .

Ffynonellau:

  • T. M. Rees , Welsh painters, engravers and sculptors, 1527–1911 (1912) ;
  • Graves , A Dictionary of Artists (1893; 1901) …;
  • Thieme-Becker .

Awdur:

Megan Ellis, (1906-2001), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54