Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZFRIMSTON , THOMAS (‘ Tudur Clwyd ’; 1854 - 1930 ), gweinidog y Bedyddwyr, hanesydd, a hynafiaethydd ;

g. 28 Gorffennaf 1854 yn Rhuddlan , yn fab i Thomas, mab Thomas a Jane Frimston ac yn frawd i John Frimston , gweinidog Trehafod (bu f. 1930 ). Derbyniwyd ef i Goleg Llangollen yn 1876 a bu'n weinidog yn Llangefni ( 1879-82 ), Brynhyfryd , Abertawe ( 1882-7 ), Garn Dolbenmaen a Chapel-y-beirdd ( 1887-93 ), Llangefni drachefn ( 1893-1904 ), a chodi yno gapel coffa Christmas Evans , ac, yn olaf, yn Hen Golwyn ( 1904-30 ). Priododd, 13 Mehefin 1882 , Sarah Eleanor Roberts (bu f. 1 Mai 1927 ), merch Edward Roberts , Llangollen , a ganwyd iddynt bump o blant. Bu f. 12 Mai 1930 yn 76 oed.

Cofir Frimston yn arbennig am ei waith ymchwil ar hanes ei enwad , megis Ebenezer: Hanes Eglwys Fedyddiedig Llangefni , 1897 ; Canrif o Ymdrechion Bedyddwyr Môn , 1902 ; ac amryw o erthyglau yng nghylchgronau'r enwad, yn bennaf ar ‘ Bedyddwyr Sir Fflint ’ yn Y Greal , 1907-10 , 1917 , a Seren Gomer , 1921 , 1923-4 , ac ar ‘ Bedyddwyr Môn ’ yn Seren Gomer , 1925-6 . Cyhoeddwyd amryw eraill o'i weithiau, megis Y Cyssonydd Ysgrythyrol , 1885 ; Crefydd ym Mhlwyf Rhiwabon , 1890 ; Ofergoelion yr Hen Gymry (d.d.); a Holwyddoreg Ysgrythyrol (d.d.); ac ymddengys ei enw ymhlith awduron Y Gwyddoniadur Cymreig . Enillodd hefyd ddwy wobr am draethodau yn yr eisteddfod genedlaethol — yn y Rhyl ( 1892 ) ar ‘ Hynafiaethau Sir Fflint ,’ ac ym Mhontypridd ( 1893 ), ar ‘ Y Cymry a ymfudodd ac a gododd i enwogrwydd yn yr America a'r Taleithiau Prydeinig .’ Bu'n ysgrifennydd Cymdeithas Lyfrau Bedyddwyr Cymru , ac yn llywydd cymanfaoedd Môn ( 1897 ) a Dinbych , Fflint , a Meirion ( 1926 ).

Ffynonellau:

  • Seren Gomer , 1932 , 1-5 (darlun);
  • Seren Cymru , vi, 1930 ;
  • Baptist Handbook , 1931 ;
  • Llythyr Cymmanfa Bedyddwyr Dinbych, Fflint a Meirion ynghyd â mynegiadau y Gymdeithas Genhadol Gartrefol a'r Gymdeithas Fenthyciol (1925) , 1926 , 5 (darlun);
  • Cardiff Free Libraries: Catalogue of Printed Literature in the Welsh Department (1898) (copi personol J. H. Davies ).

Awdur:

Benjamin George Owens, M.A., Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54