Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZFROST , WILLIAM FREDERICK ( 1846 - 1891 ), telynor ;

g. yn Albert Street , Merthyr Tydfil , 28 Rhagfyr 1846 , mab William Frost , telynor dall . Collodd y tad ei olwg trwy ddamwain yn y lofa yn 13 oed, anfonwyd ef i ysgol y deillion yn Abertawe , ac yno y dysgodd ganu'r delyn . Cafodd y mab ei addysg gan ei dad, a gallai ganu'r delyn yn lled dda. Yn 15 oed cafodd wobr am ganu'r delyn yn eisteddfod Merthyr , 1859 . Enillodd ysgoloriaeth eisteddfod genedlaethol Abertawe , 1863 , am ganu ‘ Sweet Richard ,’ a threfnodd y pwyllgor iddo gael gwersi gan Llewelyn Williams ( ‘Pencerdd y De’ ) . Yn eisteddfod Caer , 1866 , dyfarnodd John Thomas (‘ Pencerdd Gwalia ’) y wobr o delyn bedal, gwerth £50, iddo, ac enillodd delyn deir-res yn eisteddfod Llanymddyfri . Yr oedd galwadau mawr arno fel telynor , athro ar y delyn , a beirniad ar ganu'r delyn . Derbyniodd y radd o ddoethur o'r Almaen . Priododd gerddores dalentog, o'r enw Gedrych , a symudasant i fyw i Gaerdydd . Sefydlodd y ‘ Frost Concerts ’ a wnaeth wasanaeth mawr i gerddoriaeth yn y ddinas. Cyfansoddodd nifer o ganeuon , a bu ‘ Hen Gymru fynyddig ’ a ‘ Hoff Fryniau fy Ngwlad ’ yn boblogaidd. Bu f. 25 Chwefror 1891 yn 5 The Parade , Caerdydd .

Ffynonellau:

  • Y Cerddor , Ebrill 1891 , Gorffennaf; 1893 ;
  • R. Griffith , Llyfr Cerdd Dannau (1913) ;
  • Rhestr gyda nodiadau byrion, o Enwogion Cymreig o 1700 i 1900 (1908) ;
  • David Morgans , Music and musicians of Merthyr and district Together with a list of eisteddfodau to the year 1901 (Merthyr Tydfil, 1922) .

Awdur:

Robert David Griffith, M.A., (1877-1958), Hen Golwyn

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54