Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZGIBBON , LEVI ( 1807? - 1870 ), awdur a chanwr baledi;

brodor o Gwmfelin-mynach , plwyf Llanboidy , sir Gaerfyrddin ; ‘dyn tal, cryf, gwallt a barf ddu fel y frân,’ yn ôl un disgrifiad. Y mae 35 o'i gerddi ar gael mewn print, y mwyafrif ohonynt yn trafod pynciau cymdeithasol neu ynteu'n adrodd helyntion caru. Ar ei orau, megis yn ei gerddi personol a chrefyddol, y mae'n canu'n gynnil a diffuant, ond ar y cyfan nid ymboenodd lawer â chrefft ei gerddi, ac y mae'n aml yn troseddu chwaeth dda. Yr oedd yn ddall (yn ôl un o'i faledi, o'i 25 mlwydd), a byddai ei ferched yn ei arwain o gwmpas ffeiriau'r de, un o'r cwmni'n canu'r faled ac un arall yn cyfeilio ar y ffidil . Dioddefodd lawer o galedi oherwydd ei anap, fel yr awgrymodd ef ei hun yn ei ganu, ac y mae tystiolaeth iddo ef a'i deulu dderbyn cymorth yn nhloty Caerfyrddin yn Chwefror 1844 . Bu f. yn yr hen ardal ar Fanc Blaenywaun ym mhlwyf Llanwinio , 1 Awst 1870 , yn 63 oed; bu f. Ann ei wraig 30 Ionawr 1897 , yn 92 oed; a chladdwyd y ddau yn yr un bedd ym mynwent y Bedyddwyr yn Ramoth , Cwmfelin-mynach .

Ffynonellau:

  • Journal of the Welsh Bibliographical Society , vii, 2 (70-2);
  • B. B. Thomas , Baledi Morgannwg (1951) ;
  • dyddlyfr plisman Llanboidy, 1844 ;
  • Y Geninen , 1891 , 286; 1897 , 50;
  • Pembrokeshire County Guardian , 22 Chwefror a 18 Mai 1906 ;
  • gwybodaeth bersonol.

Awdur:

Benjamin George Owens, M.A., Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54