Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZHALL , BENJAMIN ( 1778 - 1817 ), diwydiannwr ;

g. 29 Medi 1778 , mab hynaf Dr. Benjamin Hall , canghellor Llandaf . Cafodd ei addysg yn Christ Church , Rhydychen ( B.A. 1798 ; M.A. 1801 ) a daeth yn fargyfreithiwr ( Lincoln's Inn ) yn 1801 . Priododd, 16 Rhagfyr 1801 , Charlotte , merch iau Richard Crawshay , Cyfarthfa , a'i gwnaeth yn bartner pan brynodd waith haearn Rhymni ( 1803 ); cyflwynodd iddo stad Abercarn yn 1808 ; cafodd Hall ei wneud yn ysgutor ewyllys ei dad-yng-nghyfraith, a'r un a oedd i gael gweddill ei stad wedi rhannu'r cymynroddion eraill. Hall oedd perchen castell Hensol , sir Forgannwg . Bu'n aelod seneddol dros Totnes , 1806-12 , Westbury 1812-4 ; fe'i dewiswyd dros sir Forgannwg ar 28 Tachwedd 1814 a bu'n aelod hyd ei farw cynnar ar 31 Gorffennaf 1817 . Y mae'n bwysig yn hanes Cymru am mai efe ydoedd y diwydiannwr mawr cyntaf i fynd i'r maes gwleidyddol yng Nghymru yn erbyn dylanwad y gwŷr bonheddig tiriog.

Ffynonellau:

  • Oxford Dictionary of National Biography ;
  • John Lloyd , The early history of the old South Wales Iron Works (1760 to 1840) from original documents (1906) , 1906 ;
  • W. R. Williams , The History of the Parliamentary Representation of Wales (1895) , 1895 ;
  • The Cardiff Times , 25 Ionawr 1896 .

Awdur:

Yr Athro Emeritus David Williams, D.Litt., (1900-78), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54