Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZHOWEL , HARRI ( fl. 1637-71 ), bardd ;

mab Howel ap Sion Ieuan o blwyf Dolgellau , a oedd yntau yn fardd . Yr oedd yn cydoesi â Gruffydd Phylip ( gw. Phylipiaid Ardudwy ) ac yn canu i'r un teuluoedd ag ef o'r bron. A barnu oddi wrth y deunaw neu fwy o gywyddau a adawodd ar ei ôl bu Harri Howel yn canu i wŷr tiriog yn byw mewn cylch sy'n ymestyn o Fodwrdda yn Llŷn i Gwaenynog a Llwyn Ynn yn nyffryn Clwyd , Nannau a Hafod Dywyll , gerllaw Dolgellau , a Dolaugwyn gerllaw Tywyn Meirionnydd . Y mae'n debyg ei fod, fel Siôn Phylip ( gw. Phylipiaid Ardudwy ), yn amaethu ei dir ei hun — y mae hyd heddiw le o'r enw ‘ Ffridd Harri Howel ’ ar derfynau plwyfi Dolgellau a Llanfachreth . Canodd farwnad Sion Miltwn , Gwaenynog , yn 1637 , a chywydd priodas Robert Owen , person Llangelynnin , sir Feirionnydd , yn 1671 .

Ffynonellau:

  • Llawysgrifau Mostyn yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth) 130 (203), 147 (650, 663, 667, 669), 165 (121);
  • Llawysgrif Wrexham yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 3 (97, 121, 136);
  • Llawysgrifau Llanstephan yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 123 (474), 38 (180), 124 (647);
  • NLW MS 434 (17);
  • Llawysgrif Havod yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd) 3 (306), 12 (37);
  • Llawysgrif ym meddiant Mr. Robert Owen, Croesor

Awdur:

Robert (Bob) Owen, O.B.E., M.A., (1885-1962), Croesor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54