Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZHUET , THOMAS (bu f. 1591 ), cyfieithydd yr Ysgrythurau .

Aeth i Goleg Corpus Christi , Rhydychen , yn 1544 . Nid yw'n debygol mai efe oedd yr Huet a raddiodd ( B.A. ) yn 1562 , serch y dywedir iddo ddyfod yn D.D. Cafodd nifer o fywiolaethau — swydd meistr Holy Trinity College , Pontefract , rheithoraethau Cefnllys a Llanbadarn ym Maelienydd , sir Faesyfed , 9 Mai 1556 , prebendiaeth Llanbadarn Trefeglwys , sir Aberteifi , 29 Tachwedd 1559 , rheithoraeth Diserth , 21 Ebrill 1560 , ei ddewis yn brifgantor Tyddewi , 27 Ebrill 1560 , a chael ei ethol yn ganon yno ar 30 Ebrill 1561 , prebendiaeth Ystrad , sir Aberteifi , yn 1565 , a phrebendiaeth Llandegla , sir Faesyfed . Cafodd ei gymeradwyo gan yr esgob Richard Davies a'r archesgob Parker i'w ddewis yn esgob Bangor ym mis Ionawr 1566 eithr nis etholwyd. Tanysgrifiodd i'r Deugain namyn Un Erthygl yn 1562 .

Cyfieithodd lyfr y Datguddiad i Destament Newydd ( Cymraeg ) 1567 . Yn 1571 diswyddodd glochydd eglwys gadeiriol Tyddewi am i hwnnw ddirgelu llyfrau pabyddol, a pharodd losgi'r llyfrau hynny. Gwnaeth ef a'i berthnasau gryn elw trwy brydlesu tiroedd eglwysig a gwerthu hawliau i fywiolaethau . Bu f. 19 Awst 1591 [yn y TŷMawr , Llysdinam , a chladdwyd yng nghangell Llanafan Fawr (Brycheiniog) . Am rai o'i deulu, gw. dan ‘ Gwynne o'r Garth .’ ]

Ffynonellau:

  • Oxford Dictionary of National Biography ;
  • Athenae Cantabrigienses (1858–1913) , ii, 108;
  • Jones a Freeman , The History and Antiquities of St. David's (1856) , 338-46;
  • E. Yardley , Menevia Sacra. Arch. Camb. (1927) ;
  • W. J. Gruffydd , Llenyddiaeth Cymru o 1450 hyd 1600 , 47-50;
  • Bulletin of the Board of Celtic Studies , ix, 274;
  • S. David's Chapter Acts (yn Ll.G.C.), cyfrolau A a B;
  • [ Jones , The Illustrated History and Biography of Brecknockshire (1886) , 3ydd arg., ii, 227].

Awdur:

Syr Glanmor Williams, M.A., Abertawe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54