Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZHUGHES , JOSEPH TUDOR (‘ Blegwryd ’; 1827 - 1841 ), bachgen â'i hynododd ei hun yn ei blentyndod fel telynor, etc.; ;

g. 27 Hydref 1827 , yn y Bala (?) . Dywedir iddo ddangos gallu cerddorol a oedd yn wyrthiol cyn ei fod yn dair oed; yn cyrraedd ei wyth oed rhoesid y ffugenw ‘ Blegwryd ’ iddo yn eisteddfod Llannerch-y-medd , 9 Mehefin 1835 . Pan oedd tua 12 oed cyhoeddwyd British Melodies , yn cynnwys alawon gyda threfniant ganddo ar gyfer y delyn a'r piano. Aeth ei dad ag ef, gyda brodyr eraill, i U.D.A. ( 1840 ), gan gynnal cyngherddau yn y White House ( Washington ), New York , Baltimore , Philadelphia , etc. Yr oedd ‘ Blegwryd ’ eisoes, cyn iddo adael Prydain , wedi peri syndod mawr i luoedd o bobl — rhai aelodau o'r teulu brenhinol yn eu plith — a'i gwelodd ac a'i clywodd yn perfformio. Collodd ei fywyd trwy foddi yn afon Hudson ar 12 Mai 1841 . Brawd iddo oedd David E. Hughes , dyfeisydd [q.v.] .

Ffynonellau:

  • Y Cyfaill cylchgrawn misol y Presbyteriaid Cymreig yn America (Utica), Hydref 1841, Medi 1842 — ceir darlun o ‘Blegwryd’ a'i frodyr ar glawr rhifyn Tachwedd 1840;
  • The Cambrian (Abertawe), 24 Ionawr 1835 ;
  • Cyfansoddiadau buddugol Eisteddfod Gadeiriol Môn, a gynhaliwyd yn Llanerchymedd, Awst 20fed, 1869 yn nghyd a rhestr o'r tanysgrifiadau a'r cyfrifon (Llanerchymedd, 1870) , 1835 ;
  • Y Gwladgarwr , 1835 , 201;
  • Y Cerddor , Awst 1898 ;
  • Y Drych newyddiadur cenedlaethol Cymry America (Utica), 6 Tachwedd 1924 ;
  • Y Seren (Bala), 22 Awst 1931 - 10 Hydref 1931 .

Awdur:

Robert (Bob) Owen, O.B.E., M.A., (1885-1962), Croesor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54