Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZJAMES , DAVID ( 1787 - 1862 ), cerddor ;

g. yn 1787 , a dygwyd ef i fyny gan ei fodryb ym Mhenrallt , Pont Saison , ger Brynberian , sir Benfro . Cafodd dri mis o ysgol yn blentyn, a thrwy hunan-ddiwylliant daeth yn rhifyddwr da, a thipyn o seryddwr . Dafydd Siencyn Morgan [q.v.] a roddodd iddo ei wersi cyntaf mewn cerddoriaeth. Galwyd ef yn 1804 i Hwlffordd i fynd dan ddisgyblaeth filwrol , a chafodd gyfarwyddyd a gwersi mewn cerddoriaeth gan arweinydd seindorf y cartreflu , a daeth yn gerddor lled dda. Ffurfiodd gôr ym Mrynberian , a dosbarth i ddysgu egwyddorion cerddoriaeth . Cyfansoddodd amryw donau ; ceir ‘ Myfyrdawd ’ yn yr Efangylydd , Mawrth 1833 .

Ffynonellau:

  • M. O. Jones , Bywgraffiaeth Cerddorion Cymreig (1890) ;

Awdur:

Robert David Griffith, M.A., (1877-1958), Hen Golwyn

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54