Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZJONES , DANIEL ( 1811 - 1861 ), cenhadwr gyda'r Mormoniaid ;

g. 4 Awst 1811 , mab Thomas a Ruth Jones , Tan-yr-ogof , Abergele , Yr oedd ei frawd hynaf, John ( 1801 - 1856 ) [q.v.] , yn adnabyddus iawn fel dadleuwr yn erbyn y Bedyddwyr — gw. Cymru (O.M.E.) , xl, 287. Wedi iddo ymfudo i America troes Daniel Jones yn Formon wrth ei fod yn cludo credinwyr y grefydd honno mewn bad yr oedd ei ofal arno. Yr oedd gyda Joseph Smith noson y 26 Mehefin 1844 pryd y llofruddiwyd y proffwyd hwnnw. Y flwyddyn ddilynol daeth Jones i Gymru yn genhadwr . Gwnaeth Ferthyr Tydfil yn ganolfan a chyhoeddi yno gyfnodolyn misol, Prophwyd y Jubili . Hwyliodd o Lerpwl , 26 Chwefror, 1849 , gyda 249 o ddychweledigion Cymreig , a bu'n gofalu amdanynt ar y daith ar draws y gwastadeddau meithion i Salt Lake City — y fintai yn teithio mewn 25 o wagenni â math o do iddynt. Ym mis Awst 1852 dychwelodd ar ail daith genhadol, ac yn 1856 aeth â 703 o seintiau Cymreig i Salt Lake City . Treuliodd weddill ei oes yn bennaeth bad ar y Great Salt Lake . Bu f. 3 Ionawr 1861 , gan adael tair gwraig a chwech o blant.

Ffynonellau:

  • Latter Day Saints Biographical Encyclopedia. A Compilation of Biographical Sketches of Prominent Men and Women in the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Salt Lake City, 1901-36) ;
  • Wendell J. Ashton , Theirs is the Kingdom (Salt Lake City, 1945) (Salt Lake City, 1945 );
  • David Williams , ‘The Welsh Mormons,’ yn The Welsh Review , 1948 .

Awdur:

Yr Athro Emeritus David Williams, D.Litt., (1900-78), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54