Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZJONES , JOHN ( 1796 - 1857 ), pregethwr amlwg a grymus neilltuol, a gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

Brodor o Ddolwyddelan a brawd David Jones , Treborth [q.v.] . Collodd ei dad pan yn 12 oed. Dylanwadodd diwygiad Beddgelert ( 1819 ) arno ac ymunodd â chrefyddwyr yn Llangernyw ; bu'n gweithio ar y ffordd fawr rhwng Capel Curig a Llyn Ogwen ac wedyn mewn chwarel yn Nhrefriw . Dechreuodd bregethu yn 1821 ; ni bu mewn ysgol o gwbl, eithr cafodd ychydig hyfforddiant gan Evan Evans (‘ Ieuan Glan Geirionnydd ’) yn Nhrefriw . Yn 1822 derbyniwyd ef yn aelod o gyfarfod misol sir Feirionnydd yn y Bala . Yn 1823 aeth i weithio yn chwarel Talysarn a Llanllyfni , ac yn 27 oed priododd Fanny Edwards ; yn 1824 gadawodd y chwarel am siop ei briod . Cyn diwedd ei oes, 1850-2 , prynodd gydag eraill chwarel Dorothea yn ardal Talysarn . Yn 1824 derbyniwyd ef yn aelod o'r gymdeithasfa a'i ordeinio yn 1829 , a bu ar y maes am 28 mlynedd wedyn ymhlith y grymusaf o bregethwyr a gafodd Cymru erioed. Dywedir iddo gychwyn dull newydd o bregethu gyda phwyslais arbennig ar yr ymarferol yn hytrach na'r athrawiaethol, a nodwedd arbennig ei bregethu oedd nerth — nerth meddwl, nerth ymadrodd, nerth argyhoeddiad ac ymgysegriad. Er na chafodd ddiwrnod o ysgol casglodd lawer iawn o wybodaeth; yr oedd yn gerddor rhagorol ac yr oedd ei lais gwych a'i gorff lluniaidd yn help mawr iddo yn ei weinidogaeth. [Ganed 1 Mawrth 1796 ; bu f. 16 Awst 1857 ; claddwyd yn Llanllyfni — y mae colofn ar ei fedd.]

Ffynonellau:

  • Owen Thomas , Cofiant y Parchedig John Jones, Talysarn (Efrog Newydd, 1868) .

Awdur:

Y Parchedig Gwilym Arthur Edwards, M.A., D.D., (1881-1963), Croesoswallt

Atodiadau a chywiriadau:

JONES , JOHN ( 1796 - 1857 ; Bywg. , 450-1)

g. 1 Mawrth 1796 , yn Nhanycastell , Dolwyddelan , yn fab i John ac Elen Jones .

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54