Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZJONES , WILLIAM OWEN (‘ Eos y Gogledd ’; 1868 - 1928 ), cerddor ;

g. yn Llanbedr Dyffryn Conwy , 29 Rhagfyr 1868 , mab Owen Jones a'i wraig, a symudodd, yn 1877 , i Ddolrhedyn , Blaenau Ffestiniog . Bu yn ysgol elfennol Tanygrisiau , ac aeth i weithio fel chwarelwr yn chwarel Cwmorthin ; bu'n gweithio hefyd yn chwarel Maenofferen . Priododd, 1901 , Margaret Jones , Capel Garmon . Aeth i Goleg y Brifysgol , Caerdydd , i astudio cerddoriaeth o dan Dr. Joseph Parry . Bu'n byw yn Cilfynydd ac ym Merthyr Tydfil (lle yr oedd yn gôr-feistr yng nghapel Soar ) o 1907 hyd 1927 , pryd y dychwelodd i Blaenau Ffestiniog . Bu'n arwain corau a chyfansoddodd ganeuon (e.e. ‘ Telynau'r Saint ’) ac anthemau. Eithr mewn cysylltiad â chanu penillion telyn y cofir amdano fynychaf — fel datganwr a beirniad mewn eisteddfodau . Bu f. 10 Chwefror 1928 , a chladdwyd ef yng nghladdfa Bethesda , Blaenau Ffestiniog .

Ffynonellau:

  • Gwybodaeth bersonol.

Awdur:

John William Jones, (1884-1954), Blaenau Ffestiniog

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54