Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZJONES , ROBERT ( 1810 - 1879 ), clerigwr ac awdur ;

g. 6 Ionawr 1810 , mab hynaf Robert Jones o Lanfyllin , sir Drefaldwyn . Cafodd ei addysgu yn ysgol ramadeg Croesoswallt . Ymaelododd ym Mhrifysgol Rhydychen o Goleg Iesu , 12 Rhagfyr 1834 , a graddio'n B.A. yn 1837 . Ordeiniwyd ef yn ddiacon gan yr esgob Carey o Lanelwy , 1 Gorffennaf 1837 , a'i drwyddedu i guradiaeth Llaneurgain , sir y Fflint . Cafodd urddau offeiriad 5 Mai 1838 , a bu'n gurad yn Abermaw o 1840 hyd 1842 . Yn y flwyddyn honno dyrchafwyd ef yn ficer Eglwys All Saints , Rotherhithe , Llundain , ac yno y bu hyd ei f. 28 Mawrth 1879 . Claddwyd ef ym mynwent Eglwys All Saints .

Yn ystod ei dymor yn Abermaw cyhoeddodd gasgliad o salmau ac emynau Cymraeg , ac, yn 1864 , adargraffiad o lyfr y Dr. John Davies , Flores Poetarum Britannicorum . Yn 1876 cyhoeddodd The Poetical Works of Goronwy Owen … with his Life and Correspondence (dwy gyfrol) ac yn 1877 The Works of Iolo Goch, with a sketch of his life , ond torrwyd ar draws hyn gan ei farwolaeth. Yr oedd yn aelod pybyr o Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion , ac yn 1876 penodwyd ef yn olygydd Y Cymmrodor ; rhoddes gryn gefnogaeth i'r eisteddfod genedlaethol , ac i Goleg Prifysgol Cymru , Aberystwyth , yn ei flynyddoedd cynnar. Yr oedd yn flaenllaw ym mywyd Cymry Llundain ac yn uchel ei barch yno.

Ffynonellau:

  • R. Williams , Montgomeryshire Worthies (1894) ;
  • Bye–Gones, relating to Wales and the Border Counties , 2 Ebrill 1879 ;
  • Y Cymmrodor , iii, 126;
  • Foster , Alumni Oxonienses ;
  • cofrestri esgobaeth Llanelwy yn N.L.W.;
  • [ Y Cymmrodor , 1951 , 180-1].

Awdur:

Thomas Iorwerth Ellis, M.A., (1899-1970), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54