Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZJONES , WILLIAM ( 1784 - 1847 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, a diwinydd ;

g. 1784 yn y Bala , mab William ac Elizabeth Jones . Blaenor Methodist oedd ei dad, ond ymunodd y mab â'r Annibynwyr c. 1800 , a dechreuodd bregethu yn 1801 . Addysgwyd ef yn athrofa Wrecsam , 1805-9 ; ordeiniwyd ef yn weinidog eglwysi Penybont-ar-Ogwr a Brynmenyn , Morgannwg , yn 1810 ; bu f. 5 Mehefin 1847 a'i gladdu wrth ymyl ei gapel ym Mhenybont . Yr oedd ‘ Jones , Penybont ’ yn enwog fel pregethwr yn ei ddydd; cyhoeddodd gyfrol o'i bregethau, ond fel diwinydd cyfundrefnol y cofir ef. Cyhoeddodd Y Geiriadur Duwinyddol yn ddwy gyfrol yn 1837 , ac ailargraffwyd y gwaith yn un gyfrol fawr yn 1864 .

Ffynonellau:

  • Hanes Eglwysi Annibynnol Cymru , ii, 208-10;
  • Album Aberhonddu … o'r flwyddyn 1755 hyd 1880 (1898) , 52-3;
  • W. M. Rees , Hanes Eglwys Annibynnol Brynmenyn , 9-11.

Awdur:

Y Parchedig Gomer Morgan Roberts, M.A., (1904-93), Pont-rhyd-y-fen / Llandudoch / Llandybïe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54