Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZKILVERT , ROBERT FRANCIS ( 1840 - 1879 ), clerigwr a dyddiadurwr ;

g. 3 Rhagfyr 1840 yn Hardenbuish gerllaw Chippenham , lle yr oedd ei dad ( Robert ) yn offeiriad . Graddiodd yng Ngholeg Wadham , Rhydychen , yn 1862 ( M.A. 1866 ). Wedi bod yn gurad i'w dad, aeth yn gurad Cleiro ( sir Faesyfed ) yn 1864 , a bu yno hyd 1876 . Yn 1876 cafodd fywoliaeth Llanarmon ( S. Harmon's ) yn yr un sir, ond yn 1877 cafodd fywoliaeth Bredwardine yn sir Henffordd ; yno y bu f. 23 Medi 1879 . Clod mwyaf Kilvert ydyw'r dyddiadur y cychwynnodd ei sgrifennu yn Ionawr 1870 , gan ddal ymlaen arno hyd Fawrth 1879 . Aeth darnau ohono ( Mehefin 1876-Rhagfyr 1877 ) ar goll, ond cyhoeddwyd detholion helaeth o'r gweddill gan William Plomer , yn dair cyfrol ( 1938-40 ). Y mae ei ddisgrifiadau o natur, ac o'r bywyd cymdeithasol, ar lannau Gwy , yn ddiddorol a gwerthfawr dros ben.

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54