Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLEWELLIN , LLEWELYN ( 1798 - 1878 ), clerigwr ;

g. 3 Awst 1798 , trydydd mab Richard Lewellin , Tremains , Coety , ger Penybont-ar-Ogwr , Morgannwg , a'i wraig (merch i David Jones , Llan-gan [q.v.] ). Addysgwyd ef yn ysgol ramadeg y Bont-faen a Choleg Iesu , Rhydychen ; cafodd anrhydedd yn y dosbarth blaenaf yn yr arholiad terfynol yn y clasuron, a graddio'n B.A. yn 1822 , M.A. yn 1824 , B.C.L. yn 1827 , a D.C.L. yn 1829 . Cafodd urddau diacon yn 1822 ac offeiriad yn 1823 , ar law esgob Rhydychen , ac yn 1826 derbyniodd swydd prifathro ysgol ramadeg Bruton yng Ngwlad yr Haf . Eithr yn lle mynd yno aeth i Goleg Dewi Sant , Llanbedr-pont-Steffan , fel ei brifathro cyntaf, yn 1827 , a bu yno hyd ei f., 25 Tachwedd 1878 . Bu hefyd yn ficer Llanbedr (o 1843 ) ac yn ddeon Tyddewi (o 1843 ). Claddwyd ef yn Llanbedr .

Ffynonellau:

  • Foster , Alumni Oxonienses ;
  • J. Vyrnwy Morgan , Welsh Political and Educational Leaders in the Victorian Era (1908) , 1908 ;
  • A. O. Evans , A Chapter in the History of the Welsh Book of Common Prayer; or, the letters which were written preparatory to the revised edition of 1841. Annotated, with biographical sketches (Bangor, 1922) , iii, 306.

Awdur:

Thomas Iorwerth Ellis, M.A., (1899-1970), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54