Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z



LEWIS , BENJAMIN (bu f. 1749 ), emynydd ;

o Gasnewydd-ar-Wysg , sir Fynwy . Ychydig a wyddys amdano ef na'i yrfa. Yn 1750 , blwyddyn ar ôl ei farw, cyhoeddwyd llyfryn yn dwyn y teitl, Tri Chyflwr y Cristion … a gymerwyd allan o'r Saesnaeg: At ba rai y chwanegwyd ychydig o Hymnau, neu Ganiadau Ysbrydol i ddifyrru'r Pererynion tra fyddont yn ymdeithio trwy Anialwch y Byd presennol ti a'r Ddinas Nefol . Argraffwyd y llyfryn hwn ym Mryste gan Sam. Farley , ac y mae iddo ddwy ran. Yn y rhan gyntaf ceir nifer o ddyfyniadau o'r Ysgrythur yn dangos ‘tri Chyflwr’ dyn: (1) ‘Yn druenys wrth Natur’; (2) ‘Yn gyssurys trwy râs’; (3) ‘Yn orfoleddus mewn gogoniant.’ Cynhwysa'r ail ddwy gyfres o emynau. Ar ddiwedd y gyfres gyntaf ceir enw yr awdur, Benjamin Lewis . Ni cheir yr un enw ar ddiwedd yr ail gyfres, ond gellir yn rhwydd dybio mai ef oedd ei hawdur . Bu f. yn 1749 .

Ffynonellau:

  • Benjamin Lewis , Tri Chyflwr Cristion (Bryste, 1750) (Bryste, 1750 ).

Awdur:

Dr Moelwyn Idwal Williams, M.A., Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54