Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLEWIS , JOHN ( fl. 1646-56 ), Glasgrug , Ceredigion , awdur Piwritanaidd; ,

mab James Lewis , Cwmowen , a'i wraig Mary , aeres Glasgrug ( Meyrick , History and Antiquities of Cardigan , arg. 1907 , 308). Yn ystod y Rhyfel Cartrefol credai, fel Presbyteriad , y dylid derbyn y Cyfamod, ac fe'i gwobrwywyd am ei gefnogaeth i'r Senedd pan apwyntiwyd ef yn gomisiynydd tan Ddeddf Taenu'r Efengyl ( 1650 ). Ymddangosodd ei bamffled o blaid y Senedd yn 1646 o dan y teitl Contemplations upon these Times . Yn ei ohebiaeth â Richard Baxter a'r Dr. John Ellis , Dolgellau , cefnogodd yr awgrym i gael coleg cenedlaethol yng Nghymru i hyfforddi gweinidogion ( Wales , iii, 121-4). Yn 1656 cyhoeddodd Some Seasonable and Modest Thoughts . Yn yr un flwyddyn, fe'i gwnaethpwyd yn ustus heddwch dros sir Aberteifi .

Ffynonellau:

  • The Parliament explained to Wales (1907) (Cymd. Llen. Cymru), 1907 , 3-4;
  • Wales, a National Magazine for the English speaking parts of Wales (1894–7) , 1896 , 121-4;
  • T. Richards , A History of the Puritan Movement in Wales (1920) a Religious Developments in Wales, 1654–1662 (1923) , passim .

Awdur:

Y Parchedig Brifathro Robert Tudur Jones, D.Phil., (1921-98), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54