Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLEWIS , JOHN ( fl. 1728-55 ), argraffydd a chyhoeddwr .

Brodor o Faesyfed ydoedd, brawd iddo, meddir, oedd Thomas Lewis [q.v.] , y cynghorwr Methodistaidd . Yr oedd yn Llundain yn 1728 , a daeth i'r amlwg c. 1740 fel cyhoeddwr i'r cymdeithasau crefyddol . Ei gartref ysbrydol oedd y Tabernacl , Moorfields , neu seiat Fetter Lane . O'i swyddfa yn Bartholomew Close dechreuodd gyhoeddi The Christian's Amusement yn 1740-1 , cyhoeddiad wythnosol yn cynnwys llythyrau, gan mwyaf, oddi wrth George Whitefield a'i ohebwyr. Parhaodd y papur am rai blynyddoedd dan y teitlau amrywiol The Weekly History , 1741-2 , An Account of the Progress of the Gospel , 1743-4 ), a The Christian History , 1744-5 . Cyhoeddodd lawer o lyfrynnau o waith Methodistiaid y cyfnod. Bu f. 13 Mai 1755 , a chladdwyd ef yn Bloomsbury . Yr oedd ei wraig a'i blant yn Forafiaid .

Ffynonellau:

  • Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd , ii-v, passim ;
  • Proceedings of the Wesley Historical Society , xxi, 128-30.

Awdur:

Y Parchedig Gomer Morgan Roberts, M.A., (1904-93), Pont-rhyd-y-fen / Llandudoch / Llandybïe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54