Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLEWIS , WILLIAM ( fl. 1786-94 ), emynydd ;

trigai yn Abermawr , Llangloffan , sir Benfro . Gwehydd ydoedd, a dywedir ei fod yn rhagori ar wneuthur carpedau cain ac artistig . Yr oedd ei frawd, Thomas Lewis , yn weinidog ar eglwys Fedyddiedig Llangloffan , a bu yntau'n ddiacon yno am flynyddoedd. Cyhoeddwyd ei emynau ‘wedi ei gosod allan gan Morris Griffith’ [q.v.] yn Galar a Gorfoledd y Saint; neu Hymnau cymmwys a pherthynol i Addoliad Cyhoeddus ( Trefeca , 1786 ); caed ail argraffiad diwygiedig o'r casgliad o wasg Peter Evans , Caernarfon , ‘dros Hugh Jones ,’ yn nechrau'r ganrif ddiwethaf, dan y teitl, Y Durtur, sef Ychydig o Hymnau, ar Amryw Destynau Efengylaidd . Ceir ei emyn enwog, ‘ Cof am y cyfiawn Iesu ,’ yn y ddau lyfryn. Tybir iddo f. c. 1794 , eithr cyhoeddwyd Hymnau Newyddion ( Caerfyrddin ) o'r eiddo ‘gan Evan Rees ’ yn 1798 . Bu iddo ef a Phoebe ei wraig ddau o blant, ond i un ohonynt, Maria , y bu disgynyddion.

Ffynonellau:

  • Seren Cymru , 5 Gorffennaf 1889 ;
  • W. A. Griffiths , Hanes Emynwyr Cymru (Caernarfon, 1907) , 200-2;
  • Trafodion Cymdeithas Hanes Bedyddwyr Cymru , 1906-7 , 7;
  • R. Edwards , Hanes Llangloffan .

Awdur:

Y Parchedig Gomer Morgan Roberts, M.A., (1904-93), Pont-rhyd-y-fen / Llandudoch / Llandybïe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54