Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLEWIS , WILLIAM ( 1835? - 1918 ), argraffydd a chyhoeddwr llyfrau , Caerdydd ;

g. yn Tewkesbury , swydd Gaerloyw . Bu'n gweithio mewn siop lyfrau yn Cheltenham cyn dyfod i Gaerdydd i weithio dros y ffyrm argraffu a sefydlasid gan John Bird [q.v.] yn 1791 . Yn 1866 trosglwyddwyd y fusnes gan Hugh Bird i ddau o'i wasanaethyddion, sef William Lewis a John Williams , a fu'n gyd-bartneriaid hyd 1873 , pryd y daeth y fusnes yn eiddo i William Lewis yn gyfan gwbl. Llwyddodd y fusnes yn fawr o dan William Lewis gan ymehangu a dyfod, yng nghwrs amser, y fusnes argraffu a chyhoeddi fwyaf yng Nghymru . Ymddeolodd William Lewis yn 1913 (fe'i dilynwyd ef gan ei fab hynaf, Sidney William Lewis ), a bu f. 4 Chwefror 1918 yng Nghaerdydd .

Ffynonellau:

  • Ifano Jones , ‘The House of Lewis,’ yn The Pointer (Issued from the House of Lewis by the Sales Promotion Department.) (Caerdydd, Hydref 1922) , Hydref 1922 ;
  • id., A history of printing and printers in Wales to 1810, and of successive and related printers to 1923 (1925) .

Awdur:

Syr William Llewelyn Davies, M.A., LL.D., F.S.A. (1887-1952), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54