Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLEWIS , DAVID WILLIAM ( 1845 - 1920 ), cerddor ;

g. ym Mrynaman 15 Ebrill 1845 . Cafodd ychydig addysg yn yr ysgol ddydd, ac wedi hynny gan ryw Prosser , Brynaman . Dechreuodd weithio yn y lofa yn 9 oed. Daeth i wybod am gerddoriaeth trwy astudio llyfrau Mills ac Eleazar Roberts . Enillodd holl dystysgrifau Coleg y Tonic Solffa , a chafodd y radd O F T.S.C. ; efe oedd y cyntaf yng Nghymru i ennill y radd honno. Cynhaliodd ddosbarthiadau cerddorol mewn amryw ardaloedd yn sir Gaerfyrddin . Cyfansoddodd lawer o donau ac anthemau a darnau i blant. Cyhoeddodd Odlau Mawl , ac ysgrifennodd gyfres o wersi cerddorol i'r Tywysydd . Cyhoeddodd hefyd Llawlyfr y Llais . Gwasnaethodd fel beirniad ac arweinydd cymanfaoedd canu . Golygodd , gydag eraiil, Y Caniedydd , Y Salmydd Cenedlaethol , a'r Caniedydd Cynulleidfaol . Bu f. 20 Ionawr 1920 , a chladdwyd ef ym mynwent capel Annibynwyr Gibea . Yr oedd yn ustus heddwch ( 1919 ) yn sir Gaerfyrddin .

Ffynonellau:

  • Y Cerddor , 1899 a 1908 .

Awdur:

Robert David Griffith, M.A., (1877-1958), Hen Golwyn

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54