Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLLEWELYN , THOMAS DAVID (‘ Llewelyn Alaw ’; 1828 - 1879 ), cerddor ;

g. 25 Mehefin 1828 yn Llwydcoed , Aberdâr , mab David a Martha Llewelyn . Dysgodd ganu'r delyn yn blentyn ac yr oedd yn chwaraewr da yn 8 oed. Yn 11 oed aeth i weithio gyda'i dad i lofa . Yn 1851 gadawodd y lofa, a rhoddodd ei holl amser i gerddoriaeth , barddoniaeth , a llenyddiaeth . Efe oedd telynor teulu Aberpergwm a'r arglwydd Aberdâr . Cafodd hanner y wobr am draethawd ar ‘ Hanes Aberdâr ,’ a chyhoeddwyd ef yn y gyfrol Gardd Aberdâr . Enillodd y wobr yn eisteddfod genedlaethol Llangollen , 1858 , am y ‘Casgliad gorau o Alawon anghyhoeddedig,’ a chafodd amryw wobrwyon eisteddfodol ar ganu'r delyn . Bu f. 13 Awst 1879 a chladdwyd ef ym mynwent Hen Dŷ Cwrdd , Aberdâr .

Ffynonellau:

  • M. O. Jones , Bywgraffiaeth Cerddorion Cymreig (1890) ;
  • Nicholas Bennett , Alawon fy Ngwlad (1896) ;
  • R. Griffith , Llyfr Cerdd Dannau (1913) .

Awdur:

Robert David Griffith, M.A., (1877-1958), Hen Golwyn

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54