Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLLEWELYN , MARY PENDRILL , gynt Mary Catherine Rhys ( 1811 - 1874 ), cyfieithydd ac awdur ;

g. hi yn y Bont-faen , Morgannwg , 12 Mawrth 1811 . Daeth yn wraig i R. Pendrill Llewelyn , ficer Llangynwyd . Ymddiddorai hi a'i gŵr mewn llenyddiaeth Cymru , ac ymddangosodd rhai o'i phenillion hi yn The Cambrian a'r Merthyr Guardian . Cyfieithodd gasgliad o emynau Cymraeg , rhai William Williams ( Pantycelyn ) gan mwyaf, a chyhoeddwyd hwn yn 1850 ; dywedir iddi hefyd gyfieithu rhai o faledi Dafydd Nicholas . Bu f. 19 Tachwedd 1874 .

Ffynonellau:

  • Mrs. Penderel Llewelyn , Hymns translated from the Welsh (Llundain, 1857) ;
  • T. C. Evans (‘Cadrawd’), History of Llangynwyd Parish, with Illustrations (Llanelli, 1887) , 1887 (188);
  • Notable Welshmen (1700–1900) (1908) ;
  • G. J. Williams , Traddodiad Llenyddol Morgannwg (1948) , 254, 256, 257.

Awdur:

Ray Looker, (Mrs Ray Morgan), Caerdydd / Rhymni

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54