Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLLOYD , DAVID (bu f. 1747? ), clerigwr a chyfieithydd .

Ordeiniwyd ef yn ddiacon 27 Mai 1711 , ac yn offeiriad 15 Mehefin 1712 , gan esgob Llandaf . Disgrifir ef fel myfyriwr o Goleg Iesu , Rhydychen , y tro cyntaf, ac fel B.A. o’r coleg hwnnw ar yr ail achlysur ( Llandaff Subscription Books ). Yr unig berson o’r enw hwn a raddiodd yng Ngholeg Iesu , Rhydychen , 1711/12 , oedd David Lloyde , mab Phillip Lloyde , o Dyddewi , sir Benfro , a raddiodd yn B.A. 24 Mawrth 1711/2 , M.A. , 1714 ( Foster , Alumni Oxon. ). Cafodd fywoliaeth Llandefalle , sir Frycheiniog , 3 Rhagfyr 1713 , a Chefnllys , sir Faesyfed , 3 Hydref 1717 , y ddwy yn esgobaeth Tyddewi . Bu yn y ddau le hyn hyd ei farw ( 1747? ).

Bu Lloyd yn gyfaill a noddwr i Howel Harris ar y cychwyn; ciniawai Harris gydag ef a hoffai ef (dyddlyfrau); ond yn ddiweddarach teimlai’r ficer fod ymddygiadau Harris yn sawru o ‘sism,’ a bu gohebiaeth ddiddorol rhyngddynt ( 1741-3 ) — Trevecka Letters , 330, 331, 339, 343, 822, 850, 895, 918 (dyfyniadau helaeth yn H. J. Hughes , Life of Howell Harris , pen. xii).

Cyfieithodd A Discourse concerning the Inventions of Man in the Worship of God , gan W. King , yn Gymraeg o dan y teitl Ymadrodd ynghylch Dychymygion Dynion yn Addoliad Duw . Bu f. cyn Hydref 1747 .

Ffynonellau:

  • Archifau Esgobaeth Ty Ddewi yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Ll.G.C.;
  • Archifau Esgobaeth Llandaf yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Ll.G.C.;
  • Cardiff Free Libraries: Catalogue of Printed Literature in the Welsh Department (1898) ;
  • NLW MS 1626.

Awduron:

Griffith Milwyn Griffiths, M.A., Aberystwyth

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54