Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLLOYD , CHARLES FRANCIS ( 1852 - 1917 ), cerddor

g. 7 Hydref 1852 yng Nghaerlleon , yn fab John Ambrose Lloyd [q.v.] . Cafodd ei addysg gerddorol ar yr aelwyd, a chanai alto yng nghorau ei dad. Yn 13 oed aeth i ysgol J. D. Jones , Rhuthyn , a chafodd wersi ar y piano gan W. Argent yno. Oddi yno aeth i ysgol yn Tattenhall ger Caerlleon am ddwy flynedd, a chwaraeai yr organ yn eglwys y plwyf yn absenoldeb yr organydd . Yn 16 oed penodwyd ef yn organydd eglwys Biwmares . Yn 20 oed apwyntiwyd ef yn organydd eglwys y plwyf yn Tynemouth , a thra yno cafodd y graddau ‘Associate’ a ‘Licentiate’ o Goleg y Drindod , Llundain , ac yn ddiweddarach, Mus. Bac. , Rhydychen . Bu’n arweinydd cymdeithas gorawl South Shields a chôr Tynemouth . Cyfansoddodd bump o donau i Aberth Moliant , 1873 , a cheir ‘ Ravensworth ’ yn Y Caniedydd Cynulleidfaol Newydd , 1921 . Trefnodd gantawd ei dad, ‘ Gweddi Habacuc ,’ a’r anthem, ‘ Teyrnasoedd y Ddaear ,’ i gerddorfa. Cyfansoddodd ‘overture’ i eisteddfod genedlaethol Pontypridd , 1893 . Gwasnaethai fel beirniad yn yr eisteddfodau cenedlaethol . Bu f. yn Hydref 1917 . Cwplawyd ei Cofiant John Ambrose Lloyd gan ‘ Elfed ’ yn 1921 .

Ffynonellau:

  • F. Griffith , Notable Welsh Musicians (1896) ;
  • Y Cerddor , Mehefin 1901 , Tachwedd a Rhagfyr 1917 .

Awdur:

Robert David Griffith, M.A., (1877-1958), Hen Golwyn

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54