Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLLOYD (TEULU), Hafodunos , sir Ddinbych , a Wigfair , sir Fflint .

Y mae teulu Lloyd , Hafodunos (ym mhlwyf Llangernyw ) yn olrhain ei dras o Hedd Molwynog trwy Bleddyn Llwyd ap Bleddyn Fychan . Dyma ran ddiweddar y llinell uniongyrchol fel y rhoddir hi gan J. E. Griffith ( Pedigrees , 215): HENRY LLOYD ( siryf sir Ddinbych , 1593 ), ROGER LLOYD , FFOULK LLOYD (yn fyw yn 1609 ), HENRY LLOYD , HEDD LLOYD ( siryf sir Ddinbych , 1679 ), a PHOEBE LLOYD (bu f. 1760 ), merch ac aeres Hedd Lloyd .

Daeth Phoebe Lloyd , aeres Hafodunos , yn wraig HOWEL LLOYD (bu f. 1729 ), Wigfair , ac felly unwyd y ddwy stad. Eu hail fab, a'r aer, oedd HOWEL LLOYD (bu f. 1783 ), Wigfair a Hafodunos , a briododd Dorothea , merch Benjamin Conway , Warden Christ's Hospital , Rhuthyn . Plentyn hynaf Howel Lloyd a Dorothea oedd JOHN LLOYD ( 1749 - 1815 ), ‘ Yr Athronydd ,’ gwr y sylwir arno'n fanylach isod. Yr oedd i John Lloyd (a fu farw'n ddibriod yn 1815 ) ddwy chwaer, cyd-aeresau, sef DOROTHEA LLOYD , a briododd Thomas Clough , rheithor Dinbych [q.v.] , a Mary ( Elizabeth ?) , gwraig y Parch. J. C. Conway . Gwerthwyd Hafodunos yn 1830 gan Thomas Hugh Clough [q.v.] , mab Dorothea Lloyd a Thomas Clough , a brawd i'r Dorothea Catherine Clough a briododd Richard Howard (bu f. 1851 ), canon Bangor , rheithor Dinbych , etc. ( J. E. Griffith , Pedigrees , 329).Yr oedd John Lloyd ( 1749 - 1815 ), ‘ The Philosopher ,’ sef mab Howel Lloyd ( Hafodunos a Wigfair ) a Dorothea Conway , yn berchen llyfrgell helaeth (dros ddeng mil o eitemau) yn cynnwys llyfrau, llawysgrifau, peiriannau, ac offer gwyddonol ac ‘athronyddol,’ mapiau, etc., y bu raid i John Broster , Caer , gymryd agos i bythefnos i'w gwerthu ar arwerthiant yn 1816 . (Gw. Bibliotheca Llwydiana. A Catalogue of the Entire Library ; y mae copïau o'r catalog a'r prisiau wedi eu hysgrifennu ynddynt yn Ll.G.C. ) Yr oedd John Lloyd yn aelod seneddol sir Fflint , 1797-9 , eithr y mae'n fwy adnabyddus ar gyfrif ei gyfeillgarwch â rhai o wyddonwyr, athronwyr, ac awduron mwyaf enwog ei gyfnod; y mae llythyrau ato (yng nghasgliad llawysgrifau Wigfair — N.L.W. MSS. 12401-12513 ) oddi wrth Syr Joseph Banks , Daniel Charles Solander , yr anrhydeddus R. F. Greville ( dyddiadurwr , a chyfyrder dyddiadurwr arall), Jonas Dryander , Syr George Shuckburgh-Evelyn , Syr William Herschel , Nevil Maskelyne ( Astronomer Royal ), Syr John Rennie , Samuel Lysons , Thomas Pennant , Philip Yorke , Hester Lynch Piozzi , yr anrhydeddus Daines Barrington , y deon W. D. Shipley , rhai o esgobion Llanelwy a Bangor , Walter Davies (‘ Gwallter Mechain ’) , etc. Ymhlith y pethau a werthwyd yr oedd esiamplau prinion o lyfrau a argraffwyd gan William Caxton , Wynkyn de Worde , a Richard Pynson , a rhai o lawysgrifau Cymraeg John Jones , Gellilyfdy [q.v.] . Yng nghasgliad Wigfair , sef ymhlith NLW MS. 12401-12513 , ceir yr unig lythyr y gwyddys amdano a ysgrifennodd y bardd Siôn Tudur ( B.B.C.S. , vii, 112-7), coflyfr y cyfnod 1595-1653 a gadwyd gan Thomas Rowlands , ficer corawl Llanelwy ( D. R. Thomas , gol., Y Cwtta Cyfaruydd… with an Appendix from the Register Note-Book of Thomas Rowland , Llundain , 1883 ), rhestr o daliadau i Elin , ei forwyn , a wnaethpwyd, c. 1600 , gan Ieuan ap Rhys ap David , a llythyrau a anfonwyd at Maurice Wynn , ‘ Groom of his Majesty's Privy Chamber ’ ( N.L.W. Journal , i, 76, 100-2, 115).

Cawsai John Lloyd ei wneuthur yn fargyfreithiwr (o'r Middle Temple ) yn 1781 a'i wneuthur yn ‘ Bencher ’ yn 1811 ; fe'i gwnaethpwyd yn D.C.L. ( Rhydychen ) ar 5 Gorffennaf 1793 ( Foster , Alumni Oxon. ). Bu f. fis Ebrill 1815 , a chladdwyd yn Llangernyw .

Ffynonellau:

  • At y ffynonellau a enwyd eisoes ychwaneger Adroddiad Blynyddol Llyfrgell Genedlaethol Cymru (Aberystwyth) , 1925-6 , 1926-7 .

Awdur:

Syr William Llewelyn Davies, M.A., LL.D., F.S.A. (1887-1952), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54