Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLLOYD , HUGH ( 1546 - 1601 ), prifathro Ysgol Winchester ;

g. yn Llŷn , brawd i John Lloyd , ysgolhaig clasurol ( 1558 - 1603 ) [q.v.] . Aeth i Gaerwynt yn y flwyddyn 1560 ac i New College , Rhydychen , lle y gwnaethpwyd ef yn gymrawd ar brawf , 5 Ionawr 1562 , a chymrawd parhaol , 1564 ( B.A. 1566 , B.C.L. 1570 , a D.C.L. 1588 ). Daeth yn ganghellor Rochester , 1578 , ficer Charlbury , sir Rydychen , 1579 , a phrifathro Caerwynt o 1580 hyd 1587 — un o lawer o Gymry 'r cyfnod a oedd yn ysgolfeistri yn Lloegr . Penodwyd ef yn brebendari eglwys gadeiriol S. Paul , 12 Tachwedd 1854 , a rheithor Islip , ger Rhydychen , 1588 . Ysgrifennodd Phrases elegantiores ex Caesaris Commentariis, Cicerone, aliisque, in usum Scholae Winton ( Oxford , 1654 ). Bu f. 19 Hydref 1601 , a chladdwyd ef yng nghapel allanol New College .

Ffynonellau:

  • Oxford Dictionary of National Biography

Awdur:

John James Jones, M.A., (1892-1957), Aberystwyth

Atodiadau a chywiriadau:

LLOYD , HUGH ( 1546 - 1601 ; Bywg. , 548)

Penodwyd ef yn brebendari S. Paul 12 Tachwedd 1584 (nid ‘ 1854 ').

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54