Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLLOYD , RICHARD ( 1771 - 1834 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ;

g. yn Nantdaenog , Llantrisant , Môn , yn 1771 , yn chweched plentyn i William Lloyd a'i wraig Jane , ferch yr hen Ymneilltuwr adnabyddus William Prichard o Glwch-dyrnog [q.v.] ; ei daid o ochr ei dad oedd David Lloyd ap Rhys , o blwyf Heneglwys ( J. E. Griffith , Pedigrees , 100); yn ei ysgrifau yng Ngoleuad Cymru , byddai Richard Lloyd yn ei alw'i hunan yn ‘ Rhisiart William Dafydd .’ Ymunodd â seiat Fethodistaidd Gwalchmai yn 1789 , a dechreuodd bregethu yn 1794 . Priododd yn 1800 , ac aeth i gadw siop ddillad ym Miwmares . Ordeiniwyd ef (fel ei gyd-ynyswr a'i gyfaill John Elias ) yn ordeiniad 1811 yn y Bala . Bu f. 25 Mai 1834 , yn 63 oed, a chladdwyd yn Llanfaes — claddwyd John Elias yntau wrth ei ochr. Disgrifir ef fel gŵr ffraeth a diddan, rhyw gymaint o fardd , a phregethwr da.

Ffynonellau:

  • Joseph Evans , Biographical Dictionary of Ministers and Preachers of the Welsh Calvinistic Methodist Body … to the close of the year 1850 (1907) ;
  • Richard Parry (‘Gwalchmai’) ‘Gwalchmai,’ Enwogion Môn (1877) .

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54