Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLLOYD , WILLIAM ( 1771 - 1841 ), clerigwr Methodistaidd ;

g. yn 1771 , mab Robert ac Elinor Lloyd , Penmaes , Nefyn , sir Gaernarfon . Addysgwyd ef yn ysgol ramadeg Botwnnog , a Choleg Iesu , Rhydychen . Ordeiniwyd ef yn 1801 , a thrwyddedwyd i Roscolyn , Llanfair yn Neubwll , a Llanfihangel , Môn Ymunodd yn ebrwydd â'r Methodistiaid . Bu'n byw am ysbaid yng Nghaernarfon a Nefyn ; cadwai ysgol wedyn ym Mrynaerau , ger Clynnog , a symudodd i gadw ysgol yng Nghaernarfon yn 1817 . Treuliodd weddill ei oes yno yn fawr ei ddylanwad ymhlith Methodistiaid y Gogledd. Nid oedd yn bregethwr mawr, ond yr oedd yn ŵr duwiol. Yr oedd yn un o'r ychydig glerigwyr o'r Eglwys Sefydledig (tri yn unig yn y Gogledd) a lynodd wrth y Methodistiaid wedi ordeiniad 1811 . Bu f. 16 Ebrill 1841 , a chladdwyd ym mynwent Llanbeblig .

Ffynonellau:

  • Y Drysorfa , 1844 , passim;
  • Y Tadau Methodistaidd (1895) , ii, 315-21.

Awdur:

Y Parchedig Gomer Morgan Roberts, M.A., (1904-93), Pont-rhyd-y-fen / Llandudoch / Llandybïe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54