Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLLWYD ( LLOYD ), HARRI (bu f. 1799 ), pregethwr cynorthwyol Wesleaidd .

Erys manylion ei hanes cynnar o hyd yn ddirgelwch. Dywaid iddo gael ei argyhoeddi o bechod dan weinidogaeth Dafydd Jones (nai Griffith Jones , Llanddowror ?) yng nghapel anwes Llanlluan ; dyfnhawyd yr argyhoeddiad gan bregethu Howel Harris , a daeth i'r goleuni llawn tua mis Awst 1743 — un o'r ychydig ddyddiadau gweddol sicr yn ei hanes cynnar. Bu'n pregethu'n gynorthwyol gyda'r Wesleaid o tua 1746 hyd ei farw yn 1799 . Er bod sôn amdano'n pregethu yng Nghernyw unwaith, cyfyngodd ei wasanaeth gan mwyaf i seiadau Wesleaidd Deheudir Cymru ; enwir ef yng nghofnodion cynhadledd 1747 ymysg y rhai ‘ that assist us only in one place .’ Yn 1779 dywaid Wesley na fwriadwyd iddo fod yn weinidog sefydlog yn unman: ‘ he is only permitted to preach up and down, chiefly in Welsh , at the discretion of the Assistant .’ Daliodd yn gyfeillgar â Howel Harris ar hyd ei oes, a bu'n pregethu yn Nhrefeca yn 1771 a 1772 . Ysgrifennodd Profiad Tufewnol o Nefoedd ac Uffern , 1750 ; Hymnau ar Amryw Ystyriaethau , 1752 ; Pregeth ar Farwolaeth Parchedig G. Whitefield … gan J. Wesley (cyf. Llwyd , 1771 ); Marwnad … Howell Harris , 1773 .

Ffynonellau:

  • Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd ., xxix, 81-93;
  • A. H. Williams , Welsh Wesleyan Methodism, 1800-1858 its origins, growth and secessions (1935) (mynegai) ac yn Er Clod Saith Bennod ar Hanes Methodistiaeth yng Nghymru (gol. T. Richards ), 19-21;
  • John Wesley , The letters of the Rev. John Wesley (1931) , vi, 359; viii, 134;
  • Proceedings of the Wesley Historical Society , Rhif 1, 49.

Awdur:

Y Parchedig Griffith Thomas Roberts, M.A., (1887-1977), Tregarth, Bangor / Talsarnau

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54