Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLOWE , WALTER BEZANT ( 1854 - 1928 ), hynafiaethydd ;

g. yn Islington ar y 3ydd o Ionawr 1854 ; aeth i ysgol Rugby (ar derfyn ei yrfa yno, yr oedd yn ‘ben yr ysgol’) ac i Goleg S. Ioan yng Nghaergrawnt , lle y graddiodd yn 1877 gydag anrhydedd yn y dosbarth blaenaf ( 1876 ) mewn gwyddoniaeth — cemeg yn arbennig. O 1877 hyd 1879 bu'n un o athrawon y tywysog Siôr ( Siôr V ) a'i frawd hynaf, ar fwrdd y llong Britannia . Yn ddiweddarach, bu ganddo ysgol breifat yn Fareham . Yn 1904 , ymneilltuodd i fyw yn Cae'r Carw , Llanfairfechan , ac yno datblygodd ddiddordeb a gweithgarwch mawr yn hanes a hynafiaethau Gwynedd : yr oedd yn un o aelodau bore'r ‘ Llandudno Field Club ,’ a bu am flynyddoedd lawer yn olygydd ei Drafodion; yr oedd hefyd yn aelod o Gymndeithas Hynafiaethol Cymru , a chyfrannodd ysgrifau (megis ‘ The Price Families of Plas Iolyn and Gilar ,’ 1912 ) i Arch. Camb. Mwy hysbys yw'r rhes o lyfrau a gyhoeddodd ar ei draul ei hunan, yn enwedig The Heart of Northern Wales ; ei fwriad ar y cychwyn ( 1911 ) oedd dwyn allan argraffiad diwygiedig o History of Aberconwy Robert Williams [q.v.] , ond gwelodd na thyciai hynny, a thyfodd y gwaith yn llyfr dwy gyfrol ( 1912 a 1927 ) yn ymdrin â chylch llawer helaethach. Heblaw'r llyfr hwn, cyhoeddodd Lowe adargraffiad ( 1906 ) o Survey of Penmaenmawr , John Wynn o Wydir ; Abbeys and Convents of the Vale of Conway , 1912 , gyda Thomas Elias ; Llansannan , 1915 ; ac amryw deithlyfrau a mapiau. Eisoes cyn ymddangosiad yr ail gyfrol o'r Heart of Northern Wales yr oedd ei iechyd wedi torri, ac yntau wedi symud ( 1926 ) i Fangor , lle y bu f. 7 Mai 1928 , yn 72 oed.

Ffynonellau:

  • Ysgrifau coffa yn Archaeologia Cambrensis a'r Proceedings of the Llandudno and District Field Club (Llanfairfechan, 1906-1953) , 1928 ;
  • Venn, Alumni Cantabrigienses .

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54