Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMADOG ap GRUFFYDD (bu f. 1236 ), arglwydd Powys .

Mab hyn Gruffydd Maelor I ac Angharad , ferch Owen Gwynedd . Ynghyd â'i frawd Owen , dilynodd Gruffydd Maelor yn 1191 , a phan fu Owen f. yn 1197 daeth yn unig reolwr Powys i'r gogledd o afonydd Rhaeadr a Thanat . O hyn ymlaen daeth y wlad hon — a gynhwysai Maelor Gymraeg a Maelor Saesneg , Iâl , Cynllaith , Nanheudwy , a rhan o Mochnant — i'w galw yn Powys Fadog o'i chyferbynnu â Phowys Wenwynwyn (gw. dan Gwenwynwyn ).

Ar y cyntaf yr oedd Madog yn gyfeillgar â Llywelyn I , eithr troes ei gefn ar ei gefnder pan oedd ffawd hwnnw yn bur isel yn 1211 . Parhaodd i gadw draw wedi i Lywelyn ailffurfio'r gynghreiriaeth Gymreig yn 1212 ac ystyrid ef fel un o gynghreiriaid cydnabyddedig y brenin John , yn derbyn tâl ganddo. Erbyn 1215 , fodd bynnag, fe'i ceir yn gadarn o blaid Llywelyn a pharhaodd felly hyd y diwedd.

Wedi ei farw ef yn 1236 , amharwyd ar undod Powys Fadog gan y rhannu a fu cydrhwng ei bum mab — Gruffydd Maelor II , Gruffydd Iâl , Maredudd , Howel , a Madog Fychan . Claddwyd ef yn abaty Glyn y Groes , a sefydlasai ef ei hun — mynachlog ddiwethaf Urdd y Sistersiaid yng Nghymru .

Ffynonellau:

  • A History of Wales: from the Earliest Times to the Edwardian Conquest

Awdur:

Yr Athro Thomas Jones Pierce, M.A., F.S.A., (1905-1964), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54